Norvegese-Tedesco traduzione di utvide

La Traduzione della parola utvide da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utvide in tedesco

utvide
generellverbo verstärken, erweitern, ausdehnen, vergrößern
  kunnskapverbo erweitern, vergrößern
  størrelseverbo ausbreiten, erweitern
Sinonimi per utvide
Termini derivati da utvide
Anagrammi di utvide
Altri esempi
1.Når det gjelder de saksøktes adferd bemerker retten at de har til hensikt å fortsette aksjonene og eventuelt utvide disse.
2.Problemene er store nok i dagens samarbeide om man ikke også skal forsøke å utvide det ytterligere, blir det understreket.
3.Proviantkomiteen" falt for forslaget fra hyttevandrere om å utvide menyen med pannekakemix og porsjonspakker med frokostblanding.
4.Sommeren 1935 hadde Hitler besluttet å utvide sitt beskjedne fjellhus til det representative" Berghof".
5.Vi må gå aktivt inn for å utvide vårt monopol så langt som råd er !
6.(Alusuisse) vil gå inn for å utvide produksjonen av aluminium ved SørNorge Aluminium på Husnes.
7.(NTBAFPReuter) EFlandene bør utvide sine kontakter med SovjetUnionen for å dempe spenningen mellom Washington og Moskva, sa den franske utenriksminister Claude Cheysson søndag efter to dager lange uformelle samtaler mellom EFs utenriksministre.
8.Allerede i begynnelsen av neste år regner vi med å utvide konseptet, sier Budde.
9.Arbeiderpartiet vil sannsynligvis mobilisere mer diplomatisk støtte for Israels neste erobringskrig, skrev regjeringsorganet alBaath som fastslo at begge partier bruker krig som middel for å utvide landets territorium.
10.Den private teaterdrift er i øyeblikket meget ekspansiv, og vi kan utvide markedet uten å true de offentlig støttede teatre.
11.Dersom de andre åtte fylkeskommunene som også har sagt nei til legeavtalen ikke omgjør sine vedtak, kan det bli aktuelt å utvide aksjonen til andre fylker.
12.Dersom norske myndigheter velger å gi norsk industri særfordeler på norsk sokkel, blir det umulig både for industri og rederiselskaper å utvide virksomheten i utlandet, skriver rederiforbundet.
13.Dersom streiken blir langvarig, vil vi vurdere å utvide den til å gjelde flere av de større byene.
14.Det bør i første rekke utvide og forbedre fjernsynstilbudet som gis i dag.
15.Det er derfor av stor betydning at arbeidene med å utvide transitthallen kommer i gang så raskt som mulig, sier Finbraaten.
16.Det er klart at dette er oppgaver som virker tiltrekkende på instanser som ønsker å utvide sitt arbeidsområde, sier overlege Hovind.
17.Det har vært en markert sosialpolitisk nedgang for landets funksjonshemmede i de siste årene, og på denne bakgrunn er det gledelig at Norges Blindeforbund har klart å utvide sine aktiviteter.
18.Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
19.Det vil frata folk lysten til å starte ny virksomhet og utvide eksisterende når man vet det blir verre skattetrykk, mener han.
20.Efter min mening burde rådet gjøre dette slik at man i nær fremtid kan finne veier til at FN kan utvide sin rolle i Libanon til beste for ikke bare for Libanon selv, men også for internasjonal fred og sikkerhet.
21.Er det planer om å utvide prøveordningen nå ?
22.Ethvert forsøk på å utvide nyhetstjenesten er kommet fra disse avdelingene selv.
23.F.eks. kan energibruk i planteprodukjonen reduseres ved å bruke mindre nitrogen som gjødsel og samtidig utvide arealet for å opprettholde samme produksjon.
24.For en del nordmenn er slike uforpliktende samtaler sikkert en fin liten avveksling i en kjedelig hverdag, sier Eriken, som håper at Televerket vil utvide tilbudet til å omfatte flere numre.
25.Forholdet er, efter forslag som nå blir finpusset, tvert imot at distriktskontorene kan utvide sitt tilbud i de tidlige morgentimer, om de så ønsker.
26.Har ikke Televerket tenkt tanken å utvide kapasiteten fremfor å straffe telefonbrukerne med høyere telefonutgifter ?
27.Hvis det blir behov, kan det utvilsomt bli aktuelt å utvide kretsen, både ved å ta inn flere partnere eller ansatte.
28.Hvis det skulle vise seg at beløpet er for snaut, står det kommunestyret fritt å utvide rammene i forbindelse med budsjettbehandlingen, sa imidlertid Valter Steffensen (h), og kommunestyrets flertall vedtok at dersom driftsutgiftene for motorsenteret overstiger 350 000 kroner, må dekningen finnes innenfor andre poster i ungdomsnevndens budsjetter.
29.Hvis vi får en mer effektiv utnyttelse av ressursene dersom helse og sosialtjenesten densentraliseres, vil vi utvide ordningen og gjøre den permanent, sier underdirektør Arne Heilemann på finansrådmannens kontor, til Aftenposten.
30.I det" norske" Amerika er det mulighetene for å kunne utvide turistsesongen i Norge kanskje først og fremst ligger.
Parole simili

 
 

utvide come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utvideutvidendeutvidet
Indicativo
1. Presente
jegutvider
duutvider
hanutvider
viutvider
dereutvider
deutvider
8. Perfetto
jeghar utvidet
duhar utvidet
hanhar utvidet
vihar utvidet
derehar utvidet
dehar utvidet
2. Imperfetto
jegutvidet
duutvidet
hanutvidet
viutvidet
dereutvidet
deutvidet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utvidet
duhadde utvidet
hanhadde utvidet
vihadde utvidet
derehadde utvidet
dehadde utvidet
4a. Futuro
jegvil/skal utvide
duvil/skal utvide
hanvil/skal utvide
vivil/skal utvide
derevil/skal utvide
devil/skal utvide
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utvidet
duvil/skal ha utvidet
hanvil/skal ha utvidet
vivil/skal ha utvidet
derevil/skal ha utvidet
devil/skal ha utvidet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utvide
duville/skulle utvide
hanville/skulle utvide
viville/skulle utvide
dereville/skulle utvide
deville/skulle utvide
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utvidet
duville/skulle ha utvidet
hanville/skulle ha utvidet
viville/skulle ha utvidet
dereville/skulle ha utvidet
deville/skulle ha utvidet
Imperativo
Affermativa
duutvid
viLa oss utvide
dereutvid
Negativa
duikke utvid! (utvid ikke)
dereikke utvid! (utvid ikke)
Le tue ultime ricerche