Norvegese-Tedesco traduzione di varig

La Traduzione della parola varig da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

varig in tedesco

varig
generellaggettivo beständig, anhaltend
  vennskapaggettivo dauerhaft
  beståendeaggettivo dauernd, bleibend, fortdauernd, andauernd
Sinonimi per varig
Termini derivati da varig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette skriver Inge Myrvoll, sekretær i Jernverksklubben, i en kritisk kommentar til Regjeringens forslag om å finne en varig lønnsom drift ved Jernverket i Mo i Rana.
2.For Venstre vil det være dødsstøtet dersom partiet gjør sidevalg og går inn i et varig samarbeide med Arbeiderpartiet og SV mot den borgerlige blokk.
3.(New York Times) Efter snart åtte måneder ved roret har Argentinas president Raul Alfonsin fremdeles langt igjen før han kan slutte varig fred med landets væpnede styrker.
4.Av de mange krefter som har vært med på å skape Amerikas forente stater til en nasjon - og ett folk - finnes det ingen andre krefter som har hatt en større og mer varig betydning enn Bibelen.
5.Da må konklusjonen være at en ikke ubetydelig del av norsk ungdom lider av varig svekkede sjelsevner, repliserte høyesterettsadvokat Staff.
6.Den viktigste grunn for meg er at vi på denne måten best kan sikre et varig finansieringsgrunnlag for uavhengig radio og fjernsyn.
7.Dersom det viser seg at de to vaktmestrene på Fjellhamar skole har fått varig skade efter gassulykken for en ukes tid siden, eller det viser seg at Lørenskog kommune har vist uaktsomhet i saken, vil styret i vår forening, i samarbeide med Norsk Kommuneforbund vurdere om det skal reises søksmål mot Lørenskog kommune, sier fellestillitsmann Bjarne Tollefsen til Aftenpostn.
8.Dersom dette ikke finner å kunne gå inn for varig vern av disse vassdragene nå, må det alternativt foreslås utsettelse slik at en ikke i den nåværende situasjon, med så mange alternative muligheter, går inn for ødeleggende inngrep i våre mest verneverdige vassdrag, sier Folkeaksjonen.
9.Det er gledelig at det er oppnådd bred enighet i kommisjonen om behovet for en varig og relativt kraftig demping av skatteprogresjonen.
10.Det viktigste for de vestlige land er å sikre at fremgangen blir varig og at veksten blir balansert, heter det.
11.Dette var hjelp til initiering, ikke noen innføring av varig statsstøtte, sa Langslet, som dessuten mente at Staten iår ikke kunne særbehandle Oslo, eftersom det i vel 30 norske byer iår skal være karnevalsarrangementer.
12.En forsterket innsats for å bygge en varig og meningsfull fred.
13.En varig løsning får vi ikke før vi kommer over på et papirløst system i en verdipapirsentral, sier banksjef JanThore Aschim i Den norske Creditbank til Aftenposten.
14.En varig og meningsfull fred er vår fremste ambisjon, fremholdt president Ronald Reagan i den årvisse tale til Kongressen om rikets tilstand inatt (norsk tid).
15.For det første å få slutt på krigen og etablere en varig våpenhvile.
16.Fredelig forandring blir først mulig i det sydlige Afrika når svarte og hvite finner et varig grunnlag for å leve sammen, når de får i stand en effektiv dialog på grunnlag av demokratiske prinsipper og tro på at regjeringer skal utpekes av de mennesker regjeringene skal styre, sa presidenten.
17.Hun har lagt grunnlaget for en varig endring i amerikansk politikk, hevdet han.
18.Hvis Norge får et varig overskudd overfor utlandet, må man ta stilling til hvordan man skal investere disse midlene.
19.Hvis vi skulle oppleve et statlig eller politisk overformynderi over de nye kirkelige organer som nå blir etablert, vil jeg være i tvil om de reformer vi nå har fått blir en varig løsning.
20.I stedet for å rygge tilbake for strategisk samarbeide med Israel, slik Reaganadministrasjonen har gjort gjentatte ganger, ville jeg gjøre samarbeidet meningsfylt og varig, sa Mondale.
21.Jeg er ingen rabulist og vil helst ikke at inntrykket av meg fra den tiden skal slå varig rot.
22.Man diskuterer på ramme alvor om vi går inn i en periode hvor arbeidsløshet nødvendigvis vil være et varig problem, men her er jeg av en helt annen oppfatning, legger Rødland til.
23.Man kan da ikke i ramme alvor mene det, sier Kari Synnøve Foros, en av de 700 medlemmer av Gaulas Framtid, som med redelige midler kjemper for et fortsatt varig vern av det hun kaller livsnerven gjennom bygda.
24.Med en produksjonsvekst på kanskje et sted mellom to og tre prosent tviler jeg på at vi vil se noen tendens til varig nedgang i ledigheten før mot slutten av tiåret, da tilgangen til arbeidsmarkedet er begynt å avta.
25.Men selv om sakens utfall var gitt på forhånd, betyr ikke det at den var bortkastet - fordi Høyesteretts utførlige dom har kastet lys over mange uklare spørsmål, og dommen vil ha varig verdi, heter det i artikkelen.
26.Nå begynner barn av de første studentene ved Den Internasjonale Sommerskole å komme tilbake, noe vi tar som tegn på at det seks ukers skoletilbudet for utenlandske studenter har hatt en varig verdi, sa Universitetets rektor Bjarne A. Waaler da han ønsket 400 nye studenter velkommen til den 38. internasjonale sommerskole i Universitetets Aula igår.
27.På bakgrunn av at de fleste og viktigste oppgjør i privat sektor er avsluttet, kan det synes tvilsomt om det vil ha noen varig positiv effekt for den fremtidige lønnsutvikling om årets inntektsoppgjør for offentlig ansatte blir holdt innenfor en ramme som gir vesentlig lavere lønnsvekst for denne gruppen, fremholder nevndens flertall, som derimot legger avgjørende vekt på at man unngår lønnsgarantiordninger eller ordninger med for kompensasjon hvis lønnsutviklingen skulle bli mindre.
28.På fem års sikt tror vi at Norge er inne i en varig oppgang som gir gode muligheter for kursgevinster.
29.Satser National Elektro på et varig ekteskap med James Scott Ltd. ?
30.Selv om penger lånes til 15 prosent rente vil det lønne seg for det offentlige å investere 717 000 kroner pr. ny varig, privat arbeidsplass med gjennomsnittlig lønn.
Le tue ultime ricerche