Norvegese-Tedesco traduzione di vise seg

La Traduzione della parola vise seg da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vise seg in tedesco

vise seg
generellverbo sich zeigen
  spøkelseverbo sich zeigen, in Erscheinung treten
  sykdomverbo sich zeigen
  mental fornemmelseverbo bemerkbar sein, deutlich zu merken sein
  komme framverbo sich herausstellen, bekannt werden
  bli synligverbo erscheinen, auftreten, auftauchen, sichtbar werden, herauskommen, zum Vorschein kommen
Sinonimi per vise seg
Termini derivati da vise seg
Esempi con traduzione
Sitatene fra norsk litteratur skal av og til illustrere en forfatters spesielle språkbruk. Men langt oftere skal de vise hvordan en forfatter bruker faste vendinger eller selv har skapt dem.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jarvik 7" kan raskt vise seg å legge grunnlaget for en helt ny industri.
2.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt...
3.Visst kan Strøberg vise seg å være skyldig.
4.(New York Times) Når den nyvalgte nasjonalforsamling på Filippinene i dag trer sammen for første gang, blir det samtidig opptakten til noe som kan vise seg å bli den viktigste politiske utfordring mot president Ferdinand Marcos på mer enn ti år.
5.Da blir man i alle fall ikke overrasket, dersom det skulle vise seg at den aktuelle legen ikke har avtale, og følgelig tar høyere priser enn de med tilskuddsbidrag.
6.Den nye forfatningen kan allikevel vise seg å bli interessant, fordi regjeringen må bestrebe seg på å få systemet til å lykkes.
7.Den rolle den spionasjesiktede Arne Treholt har hatt som påvirkningsagent i norsk politikk, vil antagelig vise seg viktigere enn rollen som tradisjonell spion.
8.Det kan jo komme til å vise seg at feilen lå et annet sted enn hos en flyveleder, påpeker Rolf Skrede.
9.Det kan vise seg vanskelig å opprettholde full sysselsetting i årene som kommer.
10.Det ser ut som om sprekkene begynner å vise seg når flyene har passert ca. 20 000 landinger, sier Arvid Gudmundsen, sjef for ingeniøravdelingen ved Koksaverkstedet, til Aftenposten.
11.Det skulle vise seg at en forhenværende fotballtrener i Malmo" via en amerikansk millionær hadde funnet de aktuelle malerier i en kjeller i et slott et sted i NordSpania.
12.Dette er bare en naturlig konsekvens av at løsgjengerloven forlengst er endret ; det er ikke i strid med denne loven å vise seg beruset på gaten, sier sosialsjef Johannessen.
13.Dette siste utspillet kan vise seg å være et tilintetgjørende slag mot avtalen, sier en informert kilde i Handelsdepartementet.
14.Ett eksperiment kan vise seg å lykkes for senere å redde hundretusener av liv.
15.For å komme til på markedene ute, kan det vise seg nødvendig med samarbeide med andre norske selskaper eller med utenlandske.
16.Fra de amerikanske telefonabonnentenes synspunkt er det for tidlig å ha noen sikker formening om oppdelingen av AT & T vil vise seg å være vellykket eller ikke, men for selskapets del har dereguleringen gått slik den skulle.
17.Geraldine Ferraro kan forhåpentligvis vise seg å være sterk nok for dem begge.
18.Hvis det i fremtiden skulle vise seg at det oppstår store motsetninger mellom Cappelen og Bokklubben, så må jeg minne om at Bokklubbens øvrige aksjonærer har en solid aksjemajoritet.
19.Hvis det imidlertid skulle vise seg at overskuddet kan bli brukt i smøroljeproduksjon, vil saken stille seg anderledes.
20.Hvis det skulle vise seg at beboerne selv ønsker å kjøpe leilighetene på en tvangsauksjon, vil de kunne overby andre interessenter i visshet om at de selv vil få igjen overskuddet.
21.Hvis det skulle vise seg at beløpet er for snaut, står det kommunestyret fritt å utvide rammene i forbindelse med budsjettbehandlingen, sa imidlertid Valter Steffensen (h), og kommunestyrets flertall vedtok at dersom driftsutgiftene for motorsenteret overstiger 350 000 kroner, må dekningen finnes innenfor andre poster i ungdomsnevndens budsjetter.
22.Hvor vi ender vil vise seg når det hele er over, i mellomtiden gjelder det å satse på den nærmeste kampen - som den viktigste i sesongen.
23.Ikke minst tror jeg våre lagskyttere vil vise seg fra en helt annen side på hjemmebane, sier Askers trener Petter Riiser, og sikter til landslagsguardene Reidar Skorpen og Egil Eide som hadde en heller svak dag på Apalløkka.
24.Jeg er jo med i alle tre kategorier, noe som kan vise seg å gi et litt for hardt kampprogram.
25.Jeg tar neppe mye feil når jeg sier at Cruyff blir med fra start lørdag, fastslår Hallvar Thoresen, som samtlige Eindhovensupportere håper skal vise seg fra sin beste side lørdag.
26.Jeg tror at det i neste valgkamp vil vise seg å være bred enighet om å prioritere felter som helse og sosialtjenesten og sysselsettingspolitikken.
27.Joda, det var mange spillere som skulle vise seg frem i denne kampen, understreket Gradin.
28.Juridisk kan problemstillingen vise seg å være relativt komplisert, sier Lilleholt.
29.Leddtrikkene vil nok komme til å vise seg på Briskeby, og kanskje også på Frogner, efterhvert.
30.Nordsat kan vise seg å bli billigere pr. kanal enn vi tidligere har antatt, opplyser statsekretær Jan S. Levy i Kulturdepartementet overfor Aftenposten.
Le tue ultime ricerche