Norvegese-Tedesco traduzione di visse

La Traduzione della parola visse da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

visse in tedesco

visse
spesifikasjonaggettivo manche
  kvantitetaggettivo irgendein
Sinonimi per visse
Termini derivati da visse
Anagrammi di visse
Esempi con traduzione
Når man ber om penger, må man akseptere visse betingelser.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
2.Dårlige" prøver utgjør ikke sjelden halvparten av stikkprøvene, og for visse matvarer er bakterieinnholdet langt høyere enn det som er akseptabelt.
3.Enkelte elever har nok tidvis visse tilpasningsvanskeligheter, særlig efter en ferie.
4.Jeg øyner visse likhetstrekk mellom den gamle konen og enkelte av våre dagers sterkt bekymrede bokfolk.
5.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
6.Like fullt har en professor fra Pennsylvania anbefalt Danmark som det deiligste og Norge som det nest beste sted i verden å bo blant 107 land der livskvaliteten er analysert og gradert efter visse kriterier.
7.Med ondt skal ondt fordrives", heter det innen homøopatien, og fortynnet brennesle kan ha en gunstig effekt på visse hudlidelser.
8.Nytt av året er refleksklyper som er lette å ta av og på," skrev vi på herværende side igår, hvor vi gjorde oss visse refleksjoner i den pågående mørketid.
9.Nå har riktignok denne FNorganisasjonen skaffet seg visse tradisjoner når det gjelder synet på informasjonsvirksomhet, som f.eks. fremstøtet for at reportasjer fra uland bør godkjennes av de respektive myndigheter.
10.Når forholdene og ulike former for substituering er tatt med i vurderingen, ser det likevel ut til at vi sitter igjen med en netto nedgang i visse alkoholrelaterte problemer - i første rekke i de grupper som har størst forbruk av alkohol.
11.Og han ville,som den reaksjonære mann han var,ha ytret mange unødig sårende vitser.Såvidt jeg husker, var han også motstander av at kvinner skulle ha samme borgerlige rettigheter som menn,ihvertfall på visse områder.
12.Påvirkningsagenter", og skriver seg fra at Treholt foruten å være spion, også har vært politisk aktiv med - i dette tilfelle - kritiske synspunkter på visse sider ved atompolitikken og forholdet til NATO.
13.Regjering og storting kan imidlertid hjelpe hovedstaden også på dette felt (vekst, nyskapning etc. i næringslivet i Oslo), ved iallfall å se på visse sider ved etableringsloven en gang til.
14.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
15.Vi som arbeider med belastet ungdom og stoffmisbrukere, har et oppnavn på visse typer leger.
16.Visse elementer" bruker religionen til sabotasje.
17.Visse forhold er imidlertid klare, og underbygges av de seneste målinger.
18.Visse tiltak blir gjort for sikkerhets skyld.
19.Vår helsetjeneste bygger på visse ukrenkelige prinsipper, som at offentlige, godkjente behandlingsmetoder skal dokumentere sin effekt eller bygge på et anerkjent erfaringsgrunnlag"....
20.Å gå rettens vei" krever visse menneskelige ressurser men i høyeste grad også økonomiske.
21.(NTBs korrespondent Ole Walberg) - På grunn av visse problemer må vi gjøre vendereis til Hongkong, opplyste kapteinen på det britiske jumbojetflyet.
22.(UPI) Iran kritiserte igår Frankrike for å innvilge asyl til Khomeinimotstandere, og beskrev de tre bevæpnede kaprerne av AirFranceflyet som" en ungdommelig gruppe mennesker med visse krav".
23.Arbeiderpartiet slår seg selv på munnen i sin slagordpregede kritikk av tanken om å overføre visse offentlige oppgaver til frivillige organisasjoner eller private, sa Kristelig Folkepartis formann, statsråd Kjell Magne Bondevik, på årsmøtet i SørTrøndelag Kr.f. idag.
24.Begge parter har rett på visse områder, sa Lindahl som er skolemedisiner, men som i 40 år har samarbeidet med naturmedisinerne.
25.Både Unitor og Norweld har vist visse tegn til bedring i den siste tiden, sier assisterende konsernsjef i Norgas, Svein RibeAnderssen.
26.De totre første årene medførte krengningen og humpingen på toget visse vansker.
27.De ønsker ikke å gå inn i forhandlinger om visse spørsmål med denne administrasjon, presiserer han.
28.Den som leter efter forbindelseslinjer mellom disse to bøkene, kan ganske sikkert få visse ahaopplevelser.
29.Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
30.Denne ordningen fører med seg strømmer av velsignelser, og jeg kan ikke skjønne annet enn at man på visse hold griper til mistenkeliggjørelse for å forsvare det faktum at man selv ikke vil ta bryet som følger med å holde orden på individuell adopsjon, sier hun.
Le tue ultime ricerche