Norvegese-Tedesco traduzione di visum

La Traduzione della parola visum da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

visum in tedesco

visum
generellsostantivo Visum [n]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(NTBReuterDPA) Polske myndigheter tilbakeviste igår opplysningene om at Nobelprisvinneren fra 1980 Adolfo Perez Esquivel er blitt nektet visum til Polen.
2.Det er nå grunn til stor glede i hele misjonen over at vi endelig har fått visum for seks nye misjonærer til Indonesia.
3.Det finnes en del formaliteter med akkreditering og visum som må ordnes raskt, men dette tror jeg vil bli ordnet uten vanskeligheter, sier Formo.
4.Hvis jeg får visum, så reiser jeg til SovjetUnionen også, sa Yamani spøkefullt.
5.Lederen for Statens utlendingskontor har i massemedier karakterisert det som en glipp at Zola Budds trener, sydafrikaneren Pieter Labuschagne, fikk norsk visum.
6.Vi har ikke bedt om noen motydelse fra USAs side, bortsett fra at de frigitte må få visum dit, og vi venter heller ingen slike motydelser, sa Castro.
7.13 fredsforkjempere fra USA, Frankrike og VestTyskland er blitt nektet visum til Sovjetunionen.
8.30 dagers visum utstedes i det nepalske konsulatet i Oslo.
9.Allerede i desember understreket det amerikanske visumkontor at det var tvilsomt om et eventuelt visum kunne gjøres gjeldende for så lang tid.
10.Ambassaden presiserte at journalister fra alle land vil bli nektet visum.
11.Amerikansk visum får man i den amerikanske ambassade, og det bør ordnes minst et par uker i forveien.
12.Argentinske politikere er invitert på en gjenvisitt til Storbritannia, men det kan bare skje hvis det britiske utenriksdepartement innvilger argentinerne visum.
13.Arkitekt Olav Alme ville fått visum til SovjetUnionen for å delta i innspillingen av den sovjetisknorske filmen" Dragens fange", dersom Norsk Film A / S hadde søkt om visum for ham.
14.Blant dem er nektelse av visum til en av journalistene som skulle ha vært med på turen, innsigelser mot en kransenedleggelse på en soldatgrav og oppfordring til å la være å besøke graven til den myrdede polske presten Jerzy Popieluszko.
15.Bojer ville vite hvorfor Labuschagne fikk visum til Norge i forbindelse med" Sentrumsløpet" i Oslo tidligere iår.
16.CHILEAKSJONEN i Norge henstiller til norske myndigheter å gi visum til politiske fanger i Chile som pressmiddel overfor det chilenske militærdiktaturet.
17.CarlHugo Lund sier til Aftenposten at saken var ganske klar fordi tamileren kom fra London og hadde gyldig engelsk visum frem til 7. juni.
18.DDRmyndighetene ser gjennom fingrene med at de ikke har visum - for passasjerene ender likevel i VestBerlin.
19.DE BRITISKE myndighetene har nektet å gi visum til fem østeuropeere som ønsket å delta på en fredskonferanse i Glasgow.
20.Da han så i 1982 skulle søke om visum for sin reelle ektefelle, måtte han fremskaffe falske dødsattester for den ikkeeksisterende konen og de ikkeeksisterende barna.
21.De hadde selv ikke søkt om visum, men ble satt på et Aeroflotfly sammen med sin 18 måneder gamle datter.
22.De indiske myndigheter har ikke villet gi Norsk Telegrambyrås medarbeider Oddvar Lind visum for å drive valgkampreportasje i India.
23.De objektive avvisningsgrunnene er at utlendingen ikke har pass, at han savner visum i tilfelle hvor det er nødvendig, eller han er utvist fra et nordisk land med et ennå gjeldende innreiseforbud.
24.De sovjetiske anklagene gjelder flere punkter, men fremst blant dem påstanden om at sovjetiske utøvere og ledere vil trenge visum for å kunne komme inn i USA.
25.De tre journalistene ble nektet visum til USA da de prøvde å gå ombord i et fly i Paris som skulle bringe dem til Los Angeles.
26.De var uten visum og oppholdstillatelse.
27.Den forviste regimekritikeren, som bor i byen Gorkij, innledet 2. mai en sultestreik i et forsøk på å få de sovjetiske myndighetene til å gi visum til Jelena Bonner, slik at hun kunne dra til utlandet for å få nødvendig legebehandling.
28.Den indiske Osloambassaden gav igår beskjed til Norsk Telegrambyrå om at dets medarbeider Oddvar Lind hadde fått innvilget visum til å reise på valgreportasje til India.
29.Den transsibirske jernbanen er blitt så populær at det iblant kan være vel så vanskelig å få tak i togbilletter som å skaffe visum, opplyser de to.
30.Denne ble nektet visum tidligere iår, eftersom de amerikanske myndighetene betrakter ham som en KGBagent.
Le tue ultime ricerche