Svedese-Inglese traduzione di ändra

La Traduzione della parola ändra da svedese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ändra in inglese

ändra
beslutverbo reverse
  meningverbo revise
  kläderverbo alter
  politikverbo amend, revise
  förändraverbo alter, modify, change
Sinonimi per ändra
Sinonimi per ändra
Termini derivati da ändra
Esempi con traduzione
Jag måste ändra på mig.
Jag kan inte ändra på det.
Kinesiska tidningar övervakas av regeringen som behåller rätten att ändra innehåll för att passa den rådande partilinjen.
Jag kan inte ändra på vem jag är.
Oavsett vad som händer kommer jag aldrig att ändra mig.
Hur kan jag få dig att ändra dig?
Jag vill ändra mitt utseende.
Parole simili

 
 

ändra come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) ändraändrandeändrat
Indicativo
1. Presente
jagändrar
duändrar
hanändrar
viändrar
niändrar
deändrar
8. Perfetto
jaghar ändrat
duhar ändrat
hanhar ändrat
vihar ändrat
nihar ändrat
dehar ändrat
2. Imperfetto
jagändrade
duändrade
hanändrade
viändrade
niändrade
deändrade
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade ändrat
duhade ändrat
hanhade ändrat
vihade ändrat
nihade ändrat
dehade ändrat
4a. Futuro
jagskall ändra
duskall ändra
hanskall ändra
viskall ändra
niskall ändra
deskall ändra
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha ändrat
duskall ha ändrat
hanskall ha ändrat
viskall ha ändrat
niskall ha ändrat
deskall ha ändrat
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ändra
dukommer att ändra
hankommer att ändra
vikommer att ändra
nikommer att ändra
dekommer att ändra
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha ändrat
dukommer att ha ändrat
hankommer att ha ändrat
vikommer att ha ändrat
nikommer att ha ändrat
dekommer att ha ändrat
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle ändra
duskulle ändra
hanskulle ändra
viskulle ändra
niskulle ändra
deskulle ändra
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha ändrat
duskulle ha ändrat
hanskulle ha ändrat
viskulle ha ändrat
niskulle ha ändrat
deskulle ha ändrat
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå ändra
dumå ändra
hanmå ändra
vimå ändra
nimå ändra
demå ändra
13.Presente perfetto
jagmå ha ändrat
dumå ha ändrat
hanmå ha ändrat
vimå ha ändrat
nimå ha ändrat
demå ha ändrat
Imperativo
Affermativa
duändra
viLåt oss ändra
niändra
Negativa
duändra inte
niändra inte
Le tue ultime ricerche