Svedese-Inglese traduzione di aga

La Traduzione della parola aga da svedese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

aga in inglese

aga
straffsostantivo birching, chastisement
  ge risverbo birch, chastise
Sinonimi per aga
Sinonimi per aga
Termini derivati da aga
ådagalägga, agar, agar-agar, agat, åklagarvittne, allmän åklagare, anklaga, anklaga för, anklagad, anklagande, anklagare, anmäld deltagare, antaga, antagande, arbetstagare, arvtagare, åtagande, återtagande, återupptagande, avståndstagande, avtagande, bagage, bagageinlämning, bagageutrymme, bagare, bagatell, bagateller, bagatellisera, bedraga, bedraga, bedragande, bedragare, bedriva propaganda, behaga, beklaga, beklaga sig, beklaga sig för, beklaga sig över, beklagansvärd, besittningstagande
beslagstagande, betagande, betalningsmottagare, betyga sitt deltagande, bidragande, bilaga, bli svagare, dagas, deltaga i, deltagande, deltagare, djupt beklaga, dragande, driva olaga handel med, extravagans, extravagant, falla på olika dagar, färdiglagad mat, finbagare, fjorton dagar, flaga, föga tilldragande, följeslagare, företagare, förjaga, förmånstagare, försäkringstagare, försvaga, försvagad, försvagande, fråntagande, fritaga, gensaga, gnaga, gnagande, gnagare, godtagande, göra svagare, guldslagare, hagalen, handbagage, hänsynstagande, hårborttagande, hemlagad, hovslagare, iakttagande, iakttagare, initiativtagare, intaga, intagande, jag beklagar, jaga, jaga bort, jaga efter, jaga huvuden, jaga iväg, jaga kvinnor, jaga upp sig, jagare, klaga, klaga hos, klaga över, klaga, klagan, klagande, konferensdeltagare, kopparslagare, kroppsaga, laga, laga mat, lagarbete, låntagare, låta mottagaren betala samtalet, ledsaga, ledsagare, legattagare, ligga och gnaga, magasin, magasinera, magasinsutrymme, misshaga, misstaga sig på, mottaga, mottaga nattvarden, mottagande, mottagare, orsak till klagan, övertagande, på gamla dagar, pålaga, paneldeltagare, pristagare, propaganda, propagandist, pukslagare, respektinjagande, saga, sammandragande, samtal som betalas av mottagaren, Saxifraga, självuppdragande, skräckinjagande, slaga, slaganfall, som lätt flagar sig, spagat, spannmålsmagasin, stormagad, svagare part, svagare partner, tagande som gisslan, tävlingsdeltagare, tillaga, tillbakadragande, tilldragande, tilltagande, tjuvjaga, torpedjagare, trumslagare, undantagandes, understödsmottagare, uppdaga, uppdagande, upplaga, upptagande, utflyktsdeltagare, vagabond, vara anklagad för, anklagar, löntagare, avtaga, bagarbod, bagatellartad, beklagande, mottagas, bidraga, borttaga, borttagande, deltaga, intaga middag, draga, fråntaga, fördraga, förlaga, försvagas, godtaga, risktagande, iakttaga, inlaga, sockerbagare, laganda, matlagare, medtaga passagerare, misstaga, olaga, vapendragare, taktiskt tillbakadragande, valdeltagande, seriemagasin, uppjagad, undandraga, staga, ställningstagande, vidtaga, taga, tilltaga, tvaga, återtaga, övertaga
Wiki
AGA kan vara en förkortning för flera saker: en station på Lidingöbanan, se AGA, Lidingö. Advanced Graphics Architecture AGA (företag) Bilmärket AGA AGA-spis.

Parole simili

 
 

aga come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) agaagandeagat
Indicativo
1. Presente
jagagar
duagar
hanagar
viagar
niagar
deagar
8. Perfetto
jaghar agat
duhar agat
hanhar agat
vihar agat
nihar agat
dehar agat
2. Imperfetto
jagagade
duagade
hanagade
viagade
niagade
deagade
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade agat
duhade agat
hanhade agat
vihade agat
nihade agat
dehade agat
4a. Futuro
jagskall aga
duskall aga
hanskall aga
viskall aga
niskall aga
deskall aga
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha agat
duskall ha agat
hanskall ha agat
viskall ha agat
niskall ha agat
deskall ha agat
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att aga
dukommer att aga
hankommer att aga
vikommer att aga
nikommer att aga
dekommer att aga
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha agat
dukommer att ha agat
hankommer att ha agat
vikommer att ha agat
nikommer att ha agat
dekommer att ha agat
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle aga
duskulle aga
hanskulle aga
viskulle aga
niskulle aga
deskulle aga
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha agat
duskulle ha agat
hanskulle ha agat
viskulle ha agat
niskulle ha agat
deskulle ha agat
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå aga
dumå aga
hanmå aga
vimå aga
nimå aga
demå aga
13.Presente perfetto
jagmå ha agat
dumå ha agat
hanmå ha agat
vimå ha agat
nimå ha agat
demå ha agat
Imperativo
Affermativa
duaga
viLåt oss aga
niaga
Negativa
duaga inte
niaga inte
Le tue ultime ricerche
aga