Svedese-Inglese traduzione di orsaka

La Traduzione della parola orsaka da svedese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

orsaka in inglese

orsaka
förorsakaverbo bring about, cause, bring, create, give rise to, engender, bring on, cause to be
Sinonimi per orsaka
Sinonimi per orsaka
Termini derivati da orsaka
Esempi con traduzione
Detta innebar att de var för svaga för att orsaka mer problem.
Rökning kan orsaka impotens.
Parole simili

 
 

orsaka come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) orsakaorsakandeorsakat
Indicativo
1. Presente
jagorsakar
duorsakar
hanorsakar
viorsakar
niorsakar
deorsakar
8. Perfetto
jaghar orsakat
duhar orsakat
hanhar orsakat
vihar orsakat
nihar orsakat
dehar orsakat
2. Imperfetto
jagorsakade
duorsakade
hanorsakade
viorsakade
niorsakade
deorsakade
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade orsakat
duhade orsakat
hanhade orsakat
vihade orsakat
nihade orsakat
dehade orsakat
4a. Futuro
jagskall orsaka
duskall orsaka
hanskall orsaka
viskall orsaka
niskall orsaka
deskall orsaka
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha orsakat
duskall ha orsakat
hanskall ha orsakat
viskall ha orsakat
niskall ha orsakat
deskall ha orsakat
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att orsaka
dukommer att orsaka
hankommer att orsaka
vikommer att orsaka
nikommer att orsaka
dekommer att orsaka
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha orsakat
dukommer att ha orsakat
hankommer att ha orsakat
vikommer att ha orsakat
nikommer att ha orsakat
dekommer att ha orsakat
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle orsaka
duskulle orsaka
hanskulle orsaka
viskulle orsaka
niskulle orsaka
deskulle orsaka
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha orsakat
duskulle ha orsakat
hanskulle ha orsakat
viskulle ha orsakat
niskulle ha orsakat
deskulle ha orsakat
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå orsaka
dumå orsaka
hanmå orsaka
vimå orsaka
nimå orsaka
demå orsaka
13.Presente perfetto
jagmå ha orsakat
dumå ha orsakat
hanmå ha orsakat
vimå ha orsakat
nimå ha orsakat
demå ha orsakat
Imperativo
Affermativa
duorsaka
viLåt oss orsaka
niorsaka
Negativa
duorsaka inte
niorsaka inte
Le tue ultime ricerche