Svedese-Inglese traduzione di reglering

La Traduzione della parola reglering da svedese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reglering in inglese

reglering
kontrollsostantivo regulation
  teknisksostantivo adjustment, adjusting
Sinonimi per reglering
Sinonimi per reglering
Termini derivati da reglering
Parole simili

 
 

Wiki
En reglering är en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut. Exempel på regleringar är minimilöner, hyresregleringar och miljö-, hälso- och arbetarskyddsbestämmelser. Regleringar bekämpas i allmänhet av liberaler men anses av andra, exempelvis socialister, vara viktiga verktyg för att staten ska kunna korrigera den fria marknadens nackdelar.

Le tue ultime ricerche