Svedese-Inglese traduzione di skicka

La Traduzione della parola skicka da svedese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skicka in inglese

skicka
postverbo send
  föremålverbo pass, pass over
Sinonimi per skicka
Sinonimi per skicka
Termini derivati da skicka
Esempi con traduzione
Kan du skicka mig den där grunkamojen?
Jag skulle vilja skicka dessa till Japan.
Kan du skicka saltet?
Var god fyll i enkäten och skicka in den till oss.
Jag skulle vilja skicka ett rekommenderat brev.
Parole simili

 
 

skicka come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) skickaskickandeskickat
Indicativo
1. Presente
jagskickar
duskickar
hanskickar
viskickar
niskickar
deskickar
8. Perfetto
jaghar skickat
duhar skickat
hanhar skickat
vihar skickat
nihar skickat
dehar skickat
2. Imperfetto
jagskickade
duskickade
hanskickade
viskickade
niskickade
deskickade
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade skickat
duhade skickat
hanhade skickat
vihade skickat
nihade skickat
dehade skickat
4a. Futuro
jagskall skicka
duskall skicka
hanskall skicka
viskall skicka
niskall skicka
deskall skicka
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha skickat
duskall ha skickat
hanskall ha skickat
viskall ha skickat
niskall ha skickat
deskall ha skickat
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att skicka
dukommer att skicka
hankommer att skicka
vikommer att skicka
nikommer att skicka
dekommer att skicka
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha skickat
dukommer att ha skickat
hankommer att ha skickat
vikommer att ha skickat
nikommer att ha skickat
dekommer att ha skickat
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle skicka
duskulle skicka
hanskulle skicka
viskulle skicka
niskulle skicka
deskulle skicka
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha skickat
duskulle ha skickat
hanskulle ha skickat
viskulle ha skickat
niskulle ha skickat
deskulle ha skickat
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå skicka
dumå skicka
hanmå skicka
vimå skicka
nimå skicka
demå skicka
13.Presente perfetto
jagmå ha skickat
dumå ha skickat
hanmå ha skickat
vimå ha skickat
nimå ha skickat
demå ha skickat
Imperativo
Affermativa
duskicka
viLåt oss skicka
niskicka
Negativa
duskicka inte
niskicka inte
Le tue ultime ricerche