Svedese-Italiano traduzione di öre

La Traduzione della parola öre da svedese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

öre in italiano

öre
summasostantivo centesimo [m]
Sinonimi per öre
Termini derivati da öre
ansluta sig till en fackförening, anställa som ställföreträdare, återförena, återförena sig med, återförening, bankrörelse, bevisföremål, djärvt företag, dö före, dockteaterföreställning, dotterföretag, dragsnöre, enligt föreskrifterna, existera före, fackförening, fackföreningsrepresentant, fast föresats, före, före detta elev, före detta fru, före detta make, före detta man, före födelsen, förebåda, förebådande, förebild, förebrå, förebråelse, förebrående, förebud, förebygga, förebyggande, föredöme, föredra, föredrag, föredragningslista, förefalla, före, föregående, föregående händelse
föregångare, förege, föregiven, föregripa, förekomma, förekommande, förekommande i överflöd, förekomst, föreläsare, föreläsning, förelöpare, föremål, föremål för åtlöje, förena, förena i äktenskap, förena med, förena sig, förena sig med, förena till ett förbund, förenad, Förenade kungariket, förenade med varandra, förenande, förenas, förening, förenkla, förenkla alltför mycket, förenklad, förenkling, förenlig, förenlighet, Förenta Nationerna, Förenta Staterna, föresatt sig, föresätta sig att, föreskrift, föreskrifter, föreskriftsenlig, föreskriva, föreslå, föreslå som, förespråkare, förespråkerska, förestå, förestående, föreställa, föreställa sig, föreställa sig på förhand, föreställning, föreståndare, företa en utrensning, företag, företagare, företags-, företagsam, företagschef, företagsekonomi, företagsledare, företagsledning, företal, företräda, företrädare, företräde, företräderska, företrädes-, förevändning, föreviga, förevigande, förevisning, förförerska, förstörelse, fri företagsamhet, frigörelse, gå före, ge företräde till, göra sig en föreställning om, gottgörelse, ha föresatt sig att, ha företräde, ha företräde framför, hända före, handla före, hänförelse, hopplöst företag, i jämförelse med, i rörelse, ingå kemisk förening, inte före, jämförelse, jämn till humöret, kängsnöre, komma före, kooperativt företag, kungörelse, kvinnlig studentförening, kvinnorörelse, lämna företräde, lodsnöre, lönlöst företag, lösöre, manlig studentförening, massrörelse, med föreskrifter, med huvudet före, nära förestående, oförenlig, oförenlig med, oförenlighet, omedelbart föregående, privat företag, prydnadsföremål, rättesnöre, redogörelse, rikligt förekommande, rörelse, rörelseenergi, rörelsehindrad, sälja sin andel i ett företag, sälja sitt företag, samtidig förekomst, scoutrörelse, sinnesrörelse, självförstörelse, sjöresa, skosnöre, skriftlig kungörelse, snöre, som är att föredra, spöregna, ställföreträdande departementschef, ställföreträdare, ställföreträderska, stationsföreståndare, statligt företag, tala med hänförelse, tala med hänförelse om, tillintetgörelse, transportföretag, tvångsföreställning, uppgörelse, utan ett öre, utställningsföremål, välgörenhet, välgörenhetsbasar, välgörenhetsfantast, välgörenhetsinrättning, valrörelse, vanföreställning, vara före, vara förenad med, vara förespråkare för, vara oförenlig, affärsrörelse, förehavande, samfundsföreståndare, driftföretag, företagsamhet, föredömlig, föreligga, förespegling, förete, föreliggande, föreläggande, förenade, föresats, förespegla, förespråka, föreställ, föreställnig, föreståndarinna, företa, företeelse, företrädesrätt, förevisa, kulörer, handrörelse, senilsnöre, husföreståndarinna, jämförelsevis, massören, oföretagsam, sätta före, snöre inte, rörelsefrihet, saliggörelse, stiftsföreståndare, ställföreträdande, utsatt för förförelseakt, vanligt förekommande
Parole simili

 
 

Le tue ultime ricerche