Svedese-Norvegese traduzione di malm

La Traduzione della parola malm da svedese a norvegese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

malm in norvegese

malm
mineralogisostantivo malm
Sinonimi per malm
Termini derivati da malm
Anagrammi di malm
Parole simili

 
 

Wiki
Malm är en ekonomisk term, för att något ska betecknas malm måste det vara ekonomiskt lönsamt att bryta det. Malm är en benämning på en mineral, en bergart eller annan beståndsdel av berggrunden som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Endast de mineraler eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för utvinning kallas malmer.

Le tue ultime ricerche