Svedese-Norvegese traduzione di petition

La Traduzione della parola petition da svedese a norvegese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

petition in norvegese

petition
skriverisostantivo petisjon
Sinonimi per petition
Termini derivati da petition
Parole simili

 
 

Wiki
Petition (latin petitio), begäran, framställning till myndighet från samhällsmedlemmar, som ej annars på grund av sin ställning har rätt till initiativ i politiska och administrativa frågor. Petition bör skiljas från sådana meningsyttringar, som uttrycker endast en viss sinnesstämning, av förhoppning, önskan eller farhåga eller av tacksamhet, erkännande eller ogillande med avseende på förestående eller vidtagna allmänna åtgärder, och vilka framställningar taga form av antingen resolution, som stannar vid själva uttalandet av en viss åsikt, eller adress, varigenom det, som uttalats, skriftligen meddelas den, som av meningsyttringen berörs. Petition bör vidare skiljas från besvär såsom judiciellt eller administrativt rättsmedel, och ansökan som avser anhängiggörande hos viss myndighet av ett förvaltningsärende, vilket beror av myndighetens åtgärd och omedelbart rör sökanden eller den, för vilken densamma för talan.

Le tue ultime ricerche