Svedese-Norvegese traduzione di politiker

La Traduzione della parola politiker da svedese a norvegese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

politiker in norvegese

politiker
politik - mansostantivo politiker
Sinonimi per politiker
statsmansostantivo politikus, fiffikus, politruk, partigängare
Sinonimi per politiker
Termini derivati da politiker
Parole simili

 
 

Wiki
Politiker är en person som sysslar med politik, det vill säga offentlig maktutövning genom åsiktsbildning och/eller beslut. Ordet kan härledas från gammalgrekiskans ???????? (politeía), ????? (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsform eller ""det som rör staten"". Som politiker kan räknas den som innehar eller söker ett uppdrag som beslutsfattare inom statsmakten, oavsett om makten erhållits genom val, utnämning, valfusk, statskupp eller arvsrätt.

Le tue ultime ricerche