Svedese-Portoghese traduzione di stå

La Traduzione della parola stå da svedese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stå in portoghese

stå
ordningverbo dever ser lido
  hållningverbo estar de pé, ficar de pé
Sinonimi per stå
Sinonimi per stå
Termini derivati da stå
änkestånd, anstå, anstå någon, anstånd, åstadkomma stor uppståndelse, återstående, återuppstående, avstå, avstå från, avstående, avstånd, avståndsmätare, avståndstagande, bestå, bestå av, bestå i, bestå provet, bestående, bestående av två likalydande exemplar, bestämt påstå, bestämt påstående, beståndsdel, betalningsanstånd, bistå, bistånd, blåstång, civilstånd, enastående, ensamstående, erhålla skadestånd, expresståg, få anstå, få någon att förstå något, flaggstång, flytande tillstånd, förestå, förestående, föreståndare, förstå, förståelig
förståelighet, förståelse, förstående, förståla, förstånd, förståndig, framstående, fristående, fysiskt tillstånd, ge anstånd, ge tillstånd, godståg, göra envist motstånd, göra förståelig, göra motstånd, ha ett skarpt förstånd, hålla på avstånd, hålla stånd, handstående, havstång, hävstång, i ett sammanbrottstillstånd, i gott psykiskt tillstånd, i stånd, kan inte stå ut längre, känslomässigt tillstånd, konståkning, konståkningsskridsko, korståg, kunna stå pall för det, lämna ett bestående intryck, låta bestå, låta stå och dra, latent tillstånd, lätt att missförstå, lättförståelighet, ledstång, ledstångsstolpe, marknadsstånd, mentalt tillstånd, missförstå, missförstånd, mördegstårta, motstå, motstående, motstånd, motståndare, motståndarlag, motståndskraft, motståndskraftig, nå samförstånd, nära förestående, normaltillstånd, ockupera ett hus som står tomt, oemotståndlig, oförmåga att förstå, oförståndig, öppet tillstå, på avstånd, på halv stång, på kärnskotts avstånd, på lika avstånd, stå, stådd, stående, stående-, placera med avstånd, placera med avstånd emellan, radavstånd, rostfritt stål, salustånd, samförstånd, skadestånd, solstånd, som gör motstånd, springa omkring i vilt tillstånd, stå att läsa, stå emot, stå fast, stå fast vid, stå högt över, stå i borgen, stå i förbindelse med varandra, stå i kö, stå i rät vinkel mot, stå i relation, stå i relation till, stå i strid, stå i vägen, stå inför, stå inför rätta, stå mittemot, stå någon fritt att, stå någon till buds, stå och falla med, stå och gapa, stå och gapa på, stå och hänga, stå över, stå på god fot med, stå på sig, stå på skaft, stå på vakt, stå på vänskaplig fot med, stå sig, stå som symbol för, stå stadigt, stå stilla, stå till någons förfogande, stå till svars för, stå upprätt, stå ut, stå ut med, stående order, stående ovation, stående utbetalningsorder, ståhej, stål, stål-, stålboll, stålull, stålverk, stånd, ståndaktig, ståndaktighet, ståndare, ståndarknapp, ståndpunkt, ståndskall, stång, ståpassagerare, ståt, ståta med, ståthållarskap, stationsföreståndare, ståtlig, ståtlighet, stillastående, ta avstånd från, tillstånd, tillståndsbevis, undantagstillstånd, underförstådd, ungkarlsstånd, upprättstående, uppstå, uppståndelse, utestående, utomstående, utstå, utstående, utstående framtand, välstånd, vapenstillestånd, vara i stånd till, vara missförstådd, vara motståndare till, vara motståndskraftig mot, vara ute på härjningståg, vattenstånd i havet, vidstående, förståsigpåare, bestånd, består, består av, samfundsföreståndare, stå bott, stålkula, närstående, fortbestå, framstå, fristående hus, överståndet, föreståndarinna, förståndigt, förstås, förstått, husföreståndarinna, innestående, lastångare, lättförståelig, majstång, midsommarstång, nedandstående, oförståelig, ovanstående, återstå, stiftsföreståndare, stående, ståfräs, stålar, stålmannen, stånka, svårförstådd, ta avstånd ifrån, tillstå, understå, uppstår, utanförstående, vattenstånd
Parole simili

 
 

stå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) ståståandestått
Indicativo
1. Presente
jagstår
dustår
hanstår
vistår
nistår
destår
8. Perfetto
jaghar stått
duhar stått
hanhar stått
vihar stått
nihar stått
dehar stått
2. Imperfetto
jagstod
dustod
hanstod
vistod
nistod
destod
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade stått
duhade stått
hanhade stått
vihade stått
nihade stått
dehade stått
4a. Futuro
jagskall stå
duskall stå
hanskall stå
viskall stå
niskall stå
deskall stå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha stått
duskall ha stått
hanskall ha stått
viskall ha stått
niskall ha stått
deskall ha stått
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att stå
dukommer att stå
hankommer att stå
vikommer att stå
nikommer att stå
dekommer att stå
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha stått
dukommer att ha stått
hankommer att ha stått
vikommer att ha stått
nikommer att ha stått
dekommer att ha stått
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle stå
duskulle stå
hanskulle stå
viskulle stå
niskulle stå
deskulle stå
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha stått
duskulle ha stått
hanskulle ha stått
viskulle ha stått
niskulle ha stått
deskulle ha stått
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå stå
dumå stå
hanmå stå
vimå stå
nimå stå
demå stå
13.Presente perfetto
jagmå ha stått
dumå ha stått
hanmå ha stått
vimå ha stått
nimå ha stått
demå ha stått
Imperativo
Affermativa
dustå
viLåt oss stå
nistå
Negativa
dustå inte
nistå inte
Le tue ultime ricerche