Svedese-Spagnolo traduzione di grammatik

La Traduzione della parola grammatik da svedese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grammatik in spagnolo

grammatik
lingvistiksostantivo gramática [f]
Sinonimi per grammatik
språklärasostantivo formlära, satslära, syntax
Termini derivati da grammatik
Parole simili

 
 

Wiki
Grammatik är det regelsystem som beskriver hur orddelar kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet används dels om det underliggande regelsystem som varje talare av ett givet språk omedvetet eller medvetet lärt in, dels om den gren av språkvetenskapen som studerar hur sådana regelsystem är uppbyggda och slutligen om beskrivningar av sådana regelsystem nedskrivna i till exempel en bok. Man skiljer på deskriptiv och preskriptiv grammatik, den deskriptiva syftar till att beskriva den språkliga verkligheten och den preskriptiva ger rekommendationer för hur man ska bruka språket.

Le tue ultime ricerche