Svedese-Spagnolo traduzione di måste

La Traduzione della parola måste da svedese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

måste in spagnolo

måste
sannolikhetverbo deber de
  hjälpverbverbo deber
  nödvändighetverbo tener que, deber, tener, ser necesario
Sinonimi per måste
Sinonimi per måste
Termini derivati da måste
Esempi con traduzione
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.
Jag måste bege mig nu.
Hur många gånger måste jag säga det till dig?
Parole simili

 
 

måste come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) måstemåsteandemåstett
Indicativo
1. Presente
jagmåster
dumåster
hanmåster
vimåster
nimåster
demåster
8. Perfetto
jaghar måstett
duhar måstett
hanhar måstett
vihar måstett
nihar måstett
dehar måstett
2. Imperfetto
jagmåstedde
dumåstedde
hanmåstedde
vimåstedde
nimåstedde
demåstedde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade måstett
duhade måstett
hanhade måstett
vihade måstett
nihade måstett
dehade måstett
4a. Futuro
jagskall måste
duskall måste
hanskall måste
viskall måste
niskall måste
deskall måste
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha måstett
duskall ha måstett
hanskall ha måstett
viskall ha måstett
niskall ha måstett
deskall ha måstett
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att måste
dukommer att måste
hankommer att måste
vikommer att måste
nikommer att måste
dekommer att måste
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha måstett
dukommer att ha måstett
hankommer att ha måstett
vikommer att ha måstett
nikommer att ha måstett
dekommer att ha måstett
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle måste
duskulle måste
hanskulle måste
viskulle måste
niskulle måste
deskulle måste
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha måstett
duskulle ha måstett
hanskulle ha måstett
viskulle ha måstett
niskulle ha måstett
deskulle ha måstett
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå måste
dumå måste
hanmå måste
vimå måste
nimå måste
demå måste
13.Presente perfetto
jagmå ha måstett
dumå ha måstett
hanmå ha måstett
vimå ha måstett
nimå ha måstett
demå ha måstett
Imperativo
Affermativa
dumåste
viLåt oss måste
nimåste
Negativa
dumåste inte
nimåste inte
Le tue ultime ricerche