Svedese-Spagnolo traduzione di säga

La Traduzione della parola säga da svedese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

säga in spagnolo

säga
allmänverbo decir
  teckenverbo indicar, demostrar
  varningverbo decir
  informationverbo decir
  känslorverbo expresar
Sinonimi per säga
Sinonimi per säga
Termini derivati da säga
Esempi con traduzione
Bara för att du inte finns på riktigt så betyder det inte att du kan säga åt mig vad jag borde göra.
Hur många gånger måste jag säga det till dig?
Parole simili

 
 

säga come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Att) sägasägandesagt
Indicativo
1. Presente
jagsäger
dusäger
hansäger
visäger
nisäger
desäger
8. Perfetto
jaghar sagt
duhar sagt
hanhar sagt
vihar sagt
nihar sagt
dehar sagt
2. Imperfetto
jagsa
dusa
hansa
visa
nisa
desa
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jaghade sagt
duhade sagt
hanhade sagt
vihade sagt
nihade sagt
dehade sagt
4a. Futuro
jagskall säga
duskall säga
hanskall säga
viskall säga
niskall säga
deskall säga
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jagskall ha sagt
duskall ha sagt
hanskall ha sagt
viskall ha sagt
niskall ha sagt
deskall ha sagt
4b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att säga
dukommer att säga
hankommer att säga
vikommer att säga
nikommer att säga
dekommer att säga
11b. - O - (Possibile adoperare entrambi)
jagkommer att ha sagt
dukommer att ha sagt
hankommer att ha sagt
vikommer att ha sagt
nikommer att ha sagt
dekommer att ha sagt
Condizionale
5. Condizionale presente
jagskulle säga
duskulle säga
hanskulle säga
viskulle säga
niskulle säga
deskulle säga
12. Condizionale perfetto
jagskulle ha sagt
duskulle ha sagt
hanskulle ha sagt
viskulle ha sagt
niskulle ha sagt
deskulle ha sagt
Congiuntivo
6. Soggetto
jagmå säga
dumå säga
hanmå säga
vimå säga
nimå säga
demå säga
13.Presente perfetto
jagmå ha sagt
dumå ha sagt
hanmå ha sagt
vimå ha sagt
nimå ha sagt
demå ha sagt
Imperativo
Affermativa
dusäg
viLåt oss säga
nisäg
Negativa
dusäg inte
nisäg inte
Le tue ultime ricerche