Svedese-Spagnolo traduzione di samtycke

La Traduzione della parola samtycke da svedese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samtycke in spagnolo

samtycke
uppförandesostantivo conformidad [f], sumisión [f], consentimiento [m]
  medgivandesostantivo consentimiento [m], acuerdo [m], permiso [m]
Sinonimi per samtycke
Sinonimi per samtycke
Parole simili

 
 

Wiki
Samtycke är en så kallad ansvarsfrihetsgrund, det vill säga en gärning, som i juridisk mening annars skulle ha varit straffbar, kan medföra ansvarsfrihet genom att parterna har agerat i samtycke. Bestämmelsen finns i Brottsbalken 24 kap. 7§. Samtycket har en ibland tänjbar gräns, men praxis är att i samhället i övrigt kan en part i princip samtycka till ""ringa misshandel"" det vill säga en lägre form av misshandel enligt brottsbalken.

Le tue ultime ricerche