Svedese-Tedesco traduzione di ord

La Traduzione della parola ord da svedese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ord in tedesco

ord
allmänsostantivo Wort [n]
  konversationsostantivo Wörter [p]
Sinonimi per ord
Sinonimi per ord
Termini derivati da ord
ackord, ackordsarbete, åkerjord, anordna, anordning, återfordra, av underordnad betydelse, avbländningsanordning, avgjord, babord, barnamord, befordra, befordran, befordrings-, begå självmord, beordra, beställa bord, bestämningsord, bord, bordduk, borde, bordeaux, Bordeaux, bordell, bordellkvarter, bordsdator, bordslampa, bordslinne, bordsservis, bordssilver, bordsskick, bordställ, bordsvin, bordtennis, brända jordens politik, dagordning, enstavigt ord, erforderlig, erfordra, erfordrad
expressbefordran, extraordinär, fadermord, fästanordning, fjord, flerstavigt ord, folkmord, fordom, fordon, fordonsvåg, fordra, fordran, fordrande, förord, förordna, förordning, fribord, fullborda, fullbordad, fullbordande, fullbordat faktum, gå ombord, gå under jorden, ge order, ge sitt hedersord, gjord, gjord av, göra sig i ordning, göra sig i ordning för, gottgjord, gråta ut ordentligt, häktningsorder, handgjord, hedersord, hemgjord, hjord, hord, husrannsakningsorder, i bakvänd ordning, i fin ordning, i god ordning, i löpande ordning, i omvänd ordning, i oordning, i ordning, i perfekt ordning, i vederbörlig ordning, infordra anbud på, innan man vet ordet av, insubordinationsbrott, intensifierande ord, jord, jord-, jorda, jordägare, jordande, jordart, jordbävning, jordbit, jordborr, jordbruk, jordbrukare, jordbruks-, jordbruksarbetare, jordbruksarbeterska, jordbunden, jordebok, jordegendom, jordekorre, jordglob, jordgubbe, jordinvånare, jordisk, jordklot, jordkontakt, jordnära, jordnöt, jordnötssmör, jordregister, jordreva, jordskalv, jordskred, jordstycke, jordsvin, jordvall, jordverk, kaffebord, kasta överbord, klä på sig ordentligt, klavikord, komma i ordning, konkordat, konstgjord, konstgjord andning, konstgjord befruktning, konstgjord intelligens, konstgjord njure, konstgjordhet, kontrollbord, koordination, koordinator, koordinera, kordit, kordong, korsordsgåta, kungamord, lämna in en fordran, lånord, lerjord, ljuva ord, lönnmord, lösa korsord, lösenord, lovord, lovorda, lyftanordning, mångordig, mångordighet, massmord, matbord, matjord, med få ord, misslyckas ordentligt, modermord, mord, mordbrand, mordbrännare, mordförsök, mordisk, mot nordväst, motfordran, motorfordon, motsatsord, nord, nord-, Nordamerika, nordanvind, nordbo, nordgående, nordlig, nordlig bredd, nordlig vind, nordost, nordöst, nordostlig, nordöstlig, nordpol, nordpolen, nordvästlig, nordvästra, oavgjord, oavgjord match, ofullbordad, okvädinsord, ombord, ombordläggning, omvänd ordbildning, oordentlig, oordnad, oordning, ord för ord, ordagrann, ordagrant, ordalydelse, ordbehandlare, ordblind, ordblindhet, ordbok, ordentlig, ordentlighet, ordentligt fastgjord, ordentligt säkrad, ordentligt stängd, order, ordflöde, ordförande, ordförandeskap, ordförråd, ordinär, ordination, ordinera, ordklass, ordlek, ordlista, ordna, ordna i tabellform, ordna på förhand, ordna så att, ordna upp, ordnad, ordnande, ordning, ordnings-, ordningsam, ordningsföljd, ordningsman, ordningstal, ordspråk, ordspråksmässig, ordstäv, ordstrid, ordval, överbord, överjordisk, överlagt mord, överord, överordnad, på förhand ordnad, order av övermakten, postorder, rekord, rekord-, reservera bord, rött bordsvin, rundabordskonferens, sällsynt jordart, samordnad, samordnande, självmord, självmords-, skällsord, skrivbord, skrivbordsarbete, skyddsanordning, slagfärdigt ordspråk, slagord, smekord, som befordrar, stadsförordning, stående order, stående utbetalningsorder, ställa i ordning, stickord, störande av ordning, stordator, störtflod av okvädinsord, stridsordning, styrbord, svärord, svordom, ta ombord, tangentbord, tillförordnad, tillgjord, tillgjordhet, toalettbord, under bordet, under jorden, underjordisk, underordnad, underordnande, uppföra sig ordentligt, uppgjord, uppslagsord, utombordare, utombordsmotor, utomjordisk, utomjordiskt väsen, utomordentlig, utomordentligt, uttrycka i ord, uttrycka med ord, välordnad, vara storordig, vidarebefordra, vitt bordsvin, alternativord, anordnar, avfordra, jordfästning, diskordans, dragfordon, oordningsmått, slutord, ersättningsord, fullbordan, följa order, ordig, tillintetgjord, förorda, förordnande, glåpord, skymford, hemmagjord, rangordnat system, i andra ord, inombords, inordna, iordningställa, jordfästa, jordyta, jordäpple, julbord, rangordna, positiva ord, konkordans, samordning, samordnare, samordna, koordinering, lastfordon, likabetydande ord, liknande ord, likord, lämna jordelivet, låsanordning, teknisk anordning, ordföljder, nattduksbord, sängbord, nordisk, ordbyte, ordentligt, ordinarie, ordlexikon, ordväxling, rangordning, självmordsbenägen, självmordsbombare, subordination, ta till orda, terrordåd, tillfälligt tillförordnad, vitsord, tordas, tvillingord, utbytesord, vidarebefordran, vinna befordran
Parole simili

 
 

Le tue ultime ricerche
ord