Portoghese verbi in Easytrans


Portoghese verbi con Norvegese traduzione.

ab-rogar

avskaffe, oppheve

abafar

kvele, gjøre slutt på

skjult, skjule over

renvaske

dempe

kveles

abaixar

slå ned

hale ned, stryke

nedsette, senke

sette ned, slippe ned

nedsette

gå ned, stige ned, komme ned

abalar

forvirre

underminere

sjokkere, opprøre, sjokk

abanar

vifte, svingkrok, slå med

abarcar

omspenne, spenne over

omfatte, innbefatte

abarrotar

overfylle

proppe, stappe full

abastecer

levere, furnere

abater

felle

slå ned, ramme

tynge ned, trykke ned

slakte, døde

springe ned

slå, beseire, overvinne

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

hugge ned, felle, ta ned noe

abdicar

abdisere

avsverge seg

abençoar

velsigne, signe, hellige, vie, innvie, gjøre hellig

abjurar

avsverge

avsverge, fornekte, avkall

abnegar

avsverge seg, gi opp

abolir

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

abominar

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

abordar

antaste

berøre, komme inn på

aborrecer

trette ut noen

gremmes, irritere seg opp

forarge, plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

aborrecer-se

bli lei

bli forarget, bli opprørt, bli irritert, irritere seg opp

abortar

avbryte, holde opp

abortere, framkalle abort, få til å miste fosteret

abotoar

kneppe sammen

abraçar

klemme, omfavne, kjæle med

omfavne, klemme, slutte en person inn i armene sine

abraçar-se

omfavne hverandre, klemmes

abrandar

bli roligere

slette over

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere, gå over, gå bort

modifisere, mildne, gjøre utvannet

dempe ned

veikne, mykne, la seg svekke

abrandar-se

avta, legge seg, dø bort

abranger

dekke

omspenne, spenne over

innfatte, omfatte, innbefatte

abreviar

forkorte

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

forkorte, beskjære, minske

sammenfatte, kortfattet sammendrag

abrigar

gi husrom

beskytte

abrir

åpne, sperre ut

kveile ut

veive ned

vri på, sette på

vikle ut, rulle ut

spenne ut

kneppe opp

få opp, åpne

åpne glidelåset

åpne, gjøre tilgjengelig

åpne

korke opp, åpne

åpne seg, slå ut

begynne, innlede

sprette opp

sprekke, gå opp, briste

åpne

låse opp

løsne, kneppe opp

abrir o zíper

dra ned, åpne glidelåset på

abrir-se

tale ut, si sin mening

absolver

frita, renvaske

slippe, la slippe unna

mislike, frikjenne, fri, la slippe unna

unskylde, gi absolusjon

absorver

oppsluke, fengsle, helt oppta

inndrikke, suge i seg

suge opp, absorbere

absorbere

kjøpe opp

sysselsette, oppta

abster-se

avstå, avholde seg

abusar

misbruke

misbruke

utnytte

acabar

slutte, nå til en slutt

fullbyrde, sluttføre, avslutte

drikke opp

holde på å ta slutt, begynne å gå tomt

slutte, opphøre

bryte opp, separere

slutte, komme i mål

slutte, avslutte, sluttføre, konkludere

opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte

fullbyrde, sluttføre, bli ferdig, bli klar

havne i

gjøre slutt på, ete opp

fullbyrde, legge siste hånd på verket

løpe ut

slutte, havne

acalentar

hysje til, tystne

acalmar

berolige, inngi selvtillit

berolige

roe ned noen

avta, legge seg, dø bort

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere, gå over, gå bort

hysje til, tystne

underlette

berolige, dempe, bli roligere, tystne

acalmar-se

roe seg

kjølne

roe seg ned, bli rolig

acampar

kampe, slå leir, telte

acariciar

kjæle med, smekte

klappe, stryke

stryke

smekte, kjæle med, klemme

acarinhar

stryke

smekte, kjæle med, klemme

acarretar

forårsake, årsake, framkalle

acasalar

pare

acatar

rette seg etter, anpasse seg til

aceitar

samtykke til

oppta

følge

samtykke, gå med på

svelge

rette seg etter, anpasse seg til

komme over det, smelte

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

akseptere, anta, tro

acelerar

påskynde, aksellerere

påskynde, drive på

påskynde, pådrive

aksellerere, øke farten, øke hastigheten, øke farten, sette full fres

påskynde

spurte

acenar

vinke, gjøre tegn, signalisere

vinke

acender

tenne

fyre av, brenne av

antenne, tenne på

tenne, antenne, sette ild på

tenne, sette på

egge, stimulere, opphetse, tenne, opptenne

acender-se

tennes

acentuar

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

betone

acertar

rette opp

firhugge, kanthugge

rette, rette opp, korrigere, beriktige

betale, gjøre opp, likvidere

ta hånd om

achar

spore opp

regne med, anta, formode

tro, tenke

bedømme, anse, finne

lokalisere

komme over, støte på, få tak i

anse, betrakte som

oppdage, finne, oppdage

acharoar

lakkere med japanlakk

achatar

trykke flat

acidar

forvandle til syre

acidificar

forvandle til syre, gjøre syrlig

acidular

gjøre syrlig

aclamar

tiljuble, juble

aclarar

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

unnarydde

aclimar

akklimatisere

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

aclimatar

akklimatisere

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

aclimatizar

akklimatisere

acocorar-se

huke seg, krype sammen

sitte på huk

sette seg på huk, sitte på huk

açoitar

hjemsøke

piske, piske, pisk

gi ris, aga

acolchoar

vattere

acolher

motta

acometer

gå løs på, angripe

acomodar

ha sitteplass for

herberge, huse

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

innhuse, losji, innkvartere, gi husrom

acomodar-se

krølle sammen, sette seg godt til rette, trykke seg inntil, smyge seg inntil

krølle seg sammen i, krype sammen i

sette seg tilbake

acompanhar

følge med, eskortere, følge, gå med, følge

følge opp

holde tritt med

komme med

aconchegar-se

smyge seg, trykke seg, rulle seg sammen, trykke seg inntil, smyge seg inntil

krølle seg sammen i, krype sammen i

krølle seg sammen

aconselhar

råde, gi råd

varsle

råde, tilrå, rekommandere

acontecer

hende, skje, inntreffe, forekomme

inntreffe, skje, hende

acordar

kvikne til, komme til seg selv, gjenvinne bevisstheten

vekke

vekke, framkalle

våkne, våkne opp

acorrentar

fastlenke, sette håndjern på

acortinar

drapere

acostumar-se

etablere seg

venne seg, venne, bli vant

acreditar

kredittere, tilskrive

tro

akseptere, anta, tro

acrescentar

tillegge

tillegge, tilføre

vedlegge, tillegge

açucarar

søte

acumular

legge opp lager av

samle, samle sammen

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

acumular-se

akkumuleres, hope seg

hopes opp i fonner, opphope

acusar

klandre, beskylde for, anklage for

anklage, beskylde, påtale, påtaler

adaptar

anpasse etter, tilrettelegge etter

rette etter, anpasse etter

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

anpasse, lempe, avpasse

adaptar-se

komme i orden

vokse inn i en jobb

adejar

flagre, fly

slå med, flakse med, sveve, kretse

adequar

rette etter, anpasse etter

adequar-se

passe bra for, ligge vel til for

passe, anstå, være lempelig

aderir

holde fast ved, stå fast ved, melde seg inn

klebe fast, henge fast, hefte ved

adestrar

dressere

adiantar

stille fram, vri fram

forskudd, forskuttere, betale på forskudd

adiantar-se

være foran, komme foran

adiar

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, legge på hyllen, skyte opp, vente med, skyte på

ajournere, utsette

skyte opp, holde fram

adicionar

tillegge, legge til

tillegge, tilføre

regne sammen, addere, summere

adivinhar

gjette

adjudicar

tildømme, tilerkjenne

administrar

administrere, forvalte, skjøtte

admirar

beundre

oppskatte, akte

se opp til, respektere, ha høye tanker om, sette høyt

admitir

erkjenne, medgi, bekjenne

oppta

erkjenne at, gi æren for

slippe inn, la komme inn

innta, ta inn

bekjenne, erkjenne

godta, akseptere

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne, åpent tilstå

medgi, gå med på

admoestar

formane

adoçar

søte

adoecer

innsykne, bli syk

adorar

like, tenke fint om, være forelsket i

tilbede

dyrke, tilbede, avgude

adormecer

sovne

bedøve

adornar

pynte, kante, dekorere

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

adquirir

kjøpe, kjøpe inn

, forverve

forverve, skaffe seg, oppnå,

adular

smigre, fjase for

smigre, smøre, lokken, svinse for, krype for, fjase for, søke å smiske seg inn hos

adulterar

fikle med, gjøre endringer i

forvanske

fikle med, mikse med

oppblande

advertir

underrette, opplyse, informere

oppmane, formane, anmode

aerodinamizar

strømlinjeforme

afagar

kjæle med, smekte

afanar

snyte fra, bedra på, lure på

småtyveri, knøvle, sno

afastar

holde ute, holde borte, stenge ute

skyte fra, skyte i vei

fjerne

holde borte, holde på avstand

afastar-se

kjøre ned

aferventar

forvelle

afiançar

borge for, gi kausjon

afiar

bryne, slipe, kvesse

afiliar-se

gå inn i, melde seg inn

afinar

stemme

bli tynnere

bli skarpere

justere, regulere, ordne, stille inn

få i samklang, anpasse, harmonisere

afinar-se

gå sammen med

afirmar

bedyre, bevise

oppgi, forklare

late som, foregi

forsikre, bedyre, affirmere

hevde, påstå

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

afixar

sette opp

sette opp, henge opp

sette opp

sette opp

vedhenge, feste, føye

afligir

hjemsøke, plage, ramme

plage, hjemsøke

plage, hjemsøke

uroe, bekymre

afligir-se

sørge

afogar

drukne

drukne

afrouxar

løsne

løsne

mildne, lette på

løsne på, slippe på taket, løsne

afugentar

holde på avstand

holde borte, holde på avstand

afundar

synke, sette seg

synke, senke ned, dyppe, stikke ned, dukke ned

synke, gå under

afunilar

smalne av

agachar-se

huke seg, krype sammen

agarrar

hugge, gripe, fatte

knytte

klemme hardt, holde hardt inntil seg

fange

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

agarrar-se

klamre seg fast til hverandre

ta, gripe

gå i klinsj

agasalhar

pelse på, bylte på, kle på seg skikkelig, pelse på seg

agilizar

påskynde, drive på

påskynde

agir

forfare, handle

ta passende skritt, ta nødvendige tiltak

handle, gjøre

oppføre seg, oppføre seg, bære seg ad

agitar

vrikke på hoftene

vigle med

svingkrok, svinge

slå med, flakse med

skjelve, skake om

skjelve, ruske, røre seg

opprøre, uroe, oppskake

agitar-se

flyndre

hisse seg opp, jage seg opp

kaste rundt, vri og vende seg

bølge, stige og synke

skru seg

aglomerar

hope sammen, hope

aglomerar-se

hopflokes, hope seg, hope seg sammen

trenges, skokke seg sammen

aglutinar

sammenklebe, klebe sammen

agglutinere

agonizar

torturere, pine, plage

agourar

forutse, varsle mot

agradar

glede, gjøre til lags

tilfredsstille, behage

behage, glede

agradecer

søye

oppskatte, vurdere, være taknemmelig for

agravar

forverre, forverre

agravar-se

eskalere, trappe opp

tilspisset, skjerpes, komme til en avgjørelse

agredir

angripe, overfalle

agregar

forene

samles, skokke seg sammen, komme sammen

agrilhoar

fjetre, binde

agrupar

gruppere

samles, skokke seg sammen, komme sammen, gruppere seg, sette sammen en gruppe

aguardar

håpe på

avvente

vente, drøye

vente på

aguentar

holde ut

tåle

aiar

klage, jamre seg

ajoelhar-se

knebøy

ajudar

hjelpe

hjelpe

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

ajuntar

samles, skokke seg sammen, komme sammen

ajustar

spenne, strekk

sette på seg, spenne på seg

finjustere, trimme

firhugge, kanthugge

stemme med, passe sammen med

ta inn

reponere, tilbakeføre i rett leie

justere, regulere, ordne, stille inn

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg, anpasse, lempe, avpasse

ajustar-se

komme i orden

etablere seg

korrespondere, være i overensstemmelse

alagar

oversvømme, overflø

alargar

bredde, vide ut

slippe ut

alarmar

skremme, forskrekke

alcagüetar

skvaldre på, tyste på

alcançar

gjøre, prestere

ankomme

, komme fram til

klare, lykkes med

rekke

, rekke, gi, rekke seg mot

nå igjen, innhente

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

komme til,

alegar

unnskylde seg med, skylde på

påstå, gjøre gjeldende

pledere

alegrar

glede

live opp, pigge opp

live opp, lyse opp

animere, live opp

oppmuntre, glede, live opp, pigge opp

aleijar

lemleste

lemleste, gjøre til krøpling

aleitar

amme

alertar

alarmere, varsle

alfinetar

sette fast, feste

nåle, nåle fast

alforriar

frigi

algaraviar

plapre, sludder

algemar

fjetre, binde, sette håndjern på

aliar-se

melde seg inn

aliciar

beile til, stille seg inn hos

alienar

overlate, overføre

alijar

kaste over bord

alimentar

underholde

gi mat

utfore

alinhar

gjøre rett, rette

stille på geledd, ordne

alinhavar

tråkle

alisar

slette til

slette til

gjøre slett, gjøre glinsende

slette til

alistar

verve

innskrive, rekruttere, innkalle, verve

alistar-se

ta verving

aliviar

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

lette

befri

almejar

lengte etter, hige etter

almoçar

ete lunsj

alojar

innkvartere

innhuse, losji, innkvartere, gi husrom

alojar-se

innkvartere, losji, bo

alongar

forlenge, dra ut, utstrekke

alongar-se

forlenges, bli lenger

strekke seg ut

alterar

gå over til, bytte til

forvanske

endre, forandre, forvaltningsfirma, modifisere

alternar

alternere, omveksle

alucinar

hallusinere, ha hallusinasjoner

alugar

leie, leie ut

leie

leie, leie ut

leie, leie ut

leie ut

alumiar

flagre

opplyse, belyse

alvejar

bleke

alvorar

gry, daggry

alvorecer

gry, daggry

alvoroçar-se

rase

amaciar

bli roligere

smigre, myke opp

gjøre myk

mørne

mykne

myke opp

amadurecer

modne

klekke

amaldiçoar

fordømme

forbanne

amalgamar

amalgamere

amamentar

amme

die, gi bryst

amar

tenke fint om, like, være forelsket i

elske

amarelar

gulne, bli gul

amargar

forbitre, gjøre bitter

amargurar

ligge og gnage

forbitre, gjøre bitter

amargurar-se

forbitre, gjøre sur, gjøre bitter

amarrar

binde

binde, knytte

låse, låse fast

belegge, gjøre fast, sikre

knyttes

feste, sette fast, binde, knytte sammen, knytte til, binde sammen

amarrotar

rynke, skrukke, viket kant, skrukke seg, bli skrukkete

amassar

kna

trykke flat

krølle sammen, skrukke, knøvle sammen

bulke

rynke, skrukke, viket kant

mose til puré, gjøre puré av

ambicionar

streve etter

lengte etter, hige etter

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

ameaçar

true, være en trussel mot

true

hundse, kue hardt, kue, skremme

amedrontar

skremme, forskrekke, avskrekke, skremme vekk

skremme, avskrekke

tyrannisere, trakassere, mobbe

hundse, kue hardt, kue, skremme

americanizar

amerikanisere

amolar

bryne, slipe, kvesse

irritere

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

amolecer

myke opp

amontar

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

amontoar

fullproppe, belemre

amontoar-se

akkumuleres, hope seg

hopes opp i fonner, opphope

pakke seg sammen, trenge seg sammen, trenges, skokke seg sammen

amortizar

amortere

avskrive

ampliar

forstørre, forsterke, utvide, øke

forstørre

forstørre

forstørre, ekspandere, utvide

øke, forstørre

amplificar

forsterke, utvide, øke, forstørre

forsterke

amputar

amputere

amuar-se

sture, surmule

analisar

gå igjennom, granske

psykoanalysere

resonnere om, diskutere, tenke gjennom

analysere

analysere, undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

anatematizar

forbanne, fordømme

anatomizar

dissekere

ancorar

landstige, gå i land, gå av

forankre

anestesiar

gjøre stiv, gjøre ufølsom, bedøve, bedøve, desensibilisere

anexar

tillegge, legge til

vedlegge, innføre, bilegge

vedlegge, tillegge

annektere

angariar

forsøke å verve kunder

anglicizar

anglisere, gjøre engelsk

anglizar

anglisere, gjøre engelsk

animar

glede, gi liv til, besjele

få til å samle seg

pigge opp, sette fart på, muntre opp

oppmuntre

live opp, pigge opp

live opp, lyse opp

animere, live opp

oppmuntre, glede, live opp, pigge opp

egge til handling, som ildner opp til handling

animere, live opp, gi liv til

opplive, pigge opp

aninhar-se

krølle sammen, sette seg godt til rette, smyge seg, trykke seg

aniquilar

utrydde, utslette

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

tilintetgjøre, utslette

utrydde, utrote

anotar

føre protokoll over

bokføre, føre inn

kommentere, forsørge med forklarende notater

kladde ned, krote ned, notere

skrive ned, skrive opp, antegne

ansiar

lengte etter, hige etter

antagonizar

motvirke, motarbeide

egge opp, gjøre til sin fiende

antecipar

være foran, komme foran

antisipere, foregripe

forutse

antisipere, vente seg, foregripe, forekomme

antipatizar

mislike, tenke ille om

anunciar

anmelde

annonsere, gjøre reklame

formulere, utforme

tilkjennegi, meddele

oppdage, åpenbare, tilkjennegi, avsløre, rapportere, publisere, offentliggjøre

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

apagar

slukne, brenne ut

stryke ut, viske ut

stumpe, slukke tørsten

stubb av veke, siste rest av veke

svime, miste bevisstheten

blåse ut, slukke tørsten

slukke tørsten

forsvinne, dø bort

utradere, utviske, stryke ut, utrote, viske ut

bedøve, bedøve

stryke ut, fjerne, utrote

apagar-se

forblekne

slukne

slukne

apalpar

kjenne seg fram, famle

bli nærgående, fingre [informal], tafse [informal]

palpere

apanhar

pådra seg,

plukke opp, løfte opp, hente

gripe, fange, få fanget, sette fast, hafte [informal]

hente, skaffe, gå etter

aparafusar

skru

aparar

klippe

karve bort

klippe, toppe

meie

aparecer

være synlig, synes

møte opp, stille opp

bli til, hilse på, titte inn

opptre, forekomme

komme til syne, bli synlig

dykke opp, komme fram

bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

dykke opp, framtre

aparelhar

utruste, ekvipere

aparentar

se ut som om

apartar

skilles, skille lag

apaziguar

berolige, dempe, bli roligere, tystne

apear-se

stige av, gå av

apelar

vende, bønnfalle

appellere, vende

aperfeiçoar

forbedre, fullkomne

utarbeide

apertar

spenne, strekk, trekke sammen, trekke sammen, snøre inn, holde fast, trekke til

snurpe på

knytte

kikke, knipe sammen

stramme til

skjelve, klemme, gripe

klemme, presse sammen

klemme

ta inn

knuse, klemme sammen

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

apinhar-se

pakke seg sammen, trenge seg sammen, trenges, skokke seg sammen

apitar

tute

plystre

aplacar

stille, mette, tilfredsstille

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

berolige, dempe, bli roligere, tystne

aplainar

høvle, høvle av

aplanar

planere ut, hamre ut, valse

aplaudir

klappe, applaudere

aplicar

klistre

utøve, anvende

verkstelle

applikere, stryke på, legge på, anbringe

anvende, tillempe, bruke

aplicar-se

passe, gjelde, være relevant

apoderar-se

beslaglegge, legge beslag på

erobre, innta noe

apodrecer

råtne, morkne

sammenfalle, råtne, vitre, skjemmes

apoiar

være lojal mot

støtte en person

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

lene seg, samle seg bak

støtte, bekrefte, styrke

like, være velvillig innstilt til

lene mot, støtte mot, stille mot

forsvare

støtte, bakke opp

apontar

sette fingeren på

peke

kvesse

rette mot

presisere, nøye angitt

påpeke, framholde

måle, sikte noe, rette, vise, peke på, rette mot

utnevne, forordne, tilsette

ta sikte på, rette skytset mot

apoquentar

hakke på, anmelde på

uroe, bekymre

irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

apoquentar-se

uroe seg, engstes

aporrinhar

uroe, bekymre

aportar

landsette, sette i land, landstige, gå i land, gå av

aposentar

pensjonere

aposentar-se

trekke seg tilbake, avgå

apossar-se

innsette i embete, installere

apostar

slå vedd, satse på

slå vedd

spille

apostatar

falle fra

apreçar

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

apreciar

vurdere, skatte høyt

tenke fint om, like

oppskatte, vurdere, like, sette pris på

apreender

konfiskere, beslaglegge

beslaglegge, konfiskere, sekvestere, beslaglegge

aprender

forstå, begripe, fatte, innse

snappe opp

lære

apresentar

overlate, overrekke

overlate

levere inn

vise opp

levere inn

legge fram, framstille

innvie, initiere

føre fram, vise opp, presentere, introdusere

forestille, introdusere

apresentar-se

opptre, synge

anmelde seg, tilby seg

apressar

forhaste seg

apressar-se

skynde seg, røre på seg

skynde seg, haste

ha det fryktelig travelt, forhaste seg

skynde seg

skynde seg, ile

aprimorar

forbedre, fullkomne

aprimorar-se

polere opp

aprisionar

innfange, gripe, ta til fange, fengsle, sette i fengsel

aproar

landstige, gå i land, gå av

aprofundar

fordype

aprontar-se

gjøre seg klar

apropriar-se

tililegge seg, tilskanse seg

beslaglegge, legge beslag på

aprovar

samtykke, bifalle, godkjenne

godkjenne, uttale seg fint om, røste igjennom

anta, godkjenne, vedta

godta, godkjenne

like, samtykke til

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

aproveitar

dra nytte av, utnytte

aprovisionar-se

kjøpe inn

aproximar

dra nærmere, stille i nærheten, stille nært

aproximar-se

nærme seg, nærme seg

flytte seg nærmere

aprumar-se

rette seg opp

apunhalar

stikke, støte

apurar

utvikle

aquecer

opphete, varme, gjøre varm

varmes opp

varme opp

varme

bli varm, varmes opp

aquecer-se

bli varm

aquietar

berolige, dempe, bli roligere, tystne

arar

pløye

arbitrar

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

arborizar

plante skog

arder

svie

brenne, flamme opp, blusse opp, gløde

arear

skrubbe reint, gni ren

arejar

ventilere, være

arengar

orere, holde tale

arfar

gispe, flåse

gispe, flåse

argumentar

resonnere, argumentere

armar

armere

slå opp, reise

finne på, komme på, oppfinne

sette sammen, montere

bevæpne

armar-se

samle krefter, berede seg

armazenar

stue unna

legge opp lager av, oppbevare, magasinere

lagre

lagre

legge opp, lagre

arquear

bøye, krøke

arquivar

skrin, legge på hyllen

sette inn, arkivere

arrancar

rykke til seg, gripe

tvinge fram

rive ut, slite bort

rykke, slite

få frem

dra ut

slite

lokke fram, få frem

nappe, plukke

arranhar

rive, klø seg

ripe seg

knappe, klimpre

arranhar-se

rive seg, rispe seg

arranjar

planere, anlegge

ordne, fikse [informal]

sette inn

arranjar-se

klare seg, klare seg

arrasar

lekse opp, skjelle ut, gi motstand

rasere, jevne med jorden

slå, forkrosse, vinne overlegent

såre, mishandle

arrastar

slepe, dra, dra tilbake, trekke fra, spyles bort

slepe på, slepe på

dra ut på, forlenge, forhale

kunge i vei, slite videre

slepe

slepe

dra, slepe, hale, slepe med, slepe i vei, slepe

knuffe

bære bort, føre bort

arrastar-se

slynge seg

sverme

lunte i vei, traske, knuge, loffe, svaiende gange, slepe seg fram

dra ut

være, rekke

arrebatar

rykke til seg, gripe

arrebentar

briste

briste

arrecadar

inndrive

arredar

bøye av, avlede, vike til siden

arredondar

avrunde

arrematar

avrunde, avslutte

gjennomføre

avslutte, avrunde

arremedar

imitere, herme

arremessar

kaste, slynge, slenge

arrendar

arrendere

leie ut

leie ut

arrepender-se

angre seg

arriar

hale ned

hale ned, stryke

arriscar

risikere

slå vedd, satse på

eventyrsøker, utsette for fare, risikere

arriscar-se

våge, ta en risiko

arrogar

tililegge seg, tilskanse seg

tililegge seg, gjøre krav

arrombar

tvinge, bryte opp, bende opp

slå inn

bryte seg inn, gjøre innbrudd

arrotar

rape

arruinar

ødelegge, forderve

ruinere

forkludre, forderve, røte til, tilkludre, ødelegge

ødelegge, forderve

arrulhar

kurre

arrumar

forsøke å verve kunder

dekke

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

ordne, arrangere, sette ut

gjøre fin, fiffe opp

rydde opp, ordne, rydde, skjønne opp

gjøre fin, skjønne opp, piffe opp

arrumar-se

kle seg opp, styre ut, kle seg fint

piffe seg opp [informal], skjønne seg opp

articular

artikulere, uttale, tale tydelig

ascender

bli en suksess

øke i en spiral

stige opp

asfixiar

kvele, fremkalle asfyksi hos

kveles

aspirar

streve etter

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

puste inn

puste inn, innånde, inhalere

aspirere

assaltar

angripe, angripe, overfalle, attakere, overfalle og plyndre, rane, overfalle og rane

storme, ta med storm

gå løs på, angripe

assar

ovenssteke, stekes i ovnen, bake i ovnen

assassinar

døde, myrde, snikmyrde

assegurar

opprettholde

forsikre, forvisse, garantere

gi garanti for, være en garantist for

sikre, beskytte

innestå for, garantere, bekrefte

garantere

oppnå, oppnå

forsikre, dekke

forsikre, garantere

forvisse seg om, forsikre seg om

assemelhar

påminne veldig mye om

assemelhar-se

likne, være lik

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

assentar

legge

asseverar

bedyre, bevise

assimilar

assimilere

assimilere, oppta

assinalar

merke noe, sette merke på

notere, antegne

assinar

kontrasignere

prenumerere, prenumerere på

undertegne

assistir

skjøtte, pleie noen

se på, titte på

delta i, nærvære, være med

se på, titte på

pleie noen, skjøtte om

assobiar

hvine

plystre

associar

stille i forbindelse, relatere

koble sammen, lenke sammen

assosiere, forbinde i tanken

slutte seg sammen, forene seg, gå sammen

gå sammen, forene seg

associar-se

gå inn i, melde seg inn, melde seg inn, bli medlem

assombrar

spøke

overraske, forundre

assorear

slammes igjen

assoviar

hvine

plystre

assumir

påta seg, ta på seg

anta,

assustar

skremme, forskrekke, avskrekke, skremme vekk, gi noen den store skjelven

rykke til, sprette til

skremme, forskrekke, skremme vekk, rykke til

skremme

assustar-se

bli skremt

atacar

slippe løs

rase på, gå løs på, angripe, angripe

angripe voldsomt, gå til angrep mot

kritisere hardt

kaste, bombardere

angripe, angripe, overfalle, attakere, slå til

gå løs på, angripe

atar

surre, binde, knytte

feste, sette fast, binde, knytte sammen, knytte til, binde sammen

atender

infri

ekspedere, betjene

servere

løfte på

pleie noen, skjøtte om

atenuar

underskatte, bagatellisere

mildne, minske

aterrar

lande

aterrorizar

forskrekke, terrorisere

atestar

bekrefte, bestyrke

tildele bevis, tildele attest

atiçar

røre om

røre i, røre om i

atingir

gjøre, prestere

, komme fram til

treffe

atirar

rase i vei, kaste opp i luften

hive, kaste, slynge, slenge, slenge ned

skyte

atomizar

atomisere, vaporisere, spraye

atordoar

bedøve

atormentar

plage

plage, ramme

torturere, pine, plage

plage, pine, volde, tilføre

plage, hjemsøke

plage, hjemsøke

gremmes, irritere seg opp, bekymre, uroe

irritere, plage, trakassere

atracar

fortøye

atracar-se

bryte

atraiçoar

spille dobbeltspill, lure, bedra

atrair

tiltale, falle i smak

lokke, forlede

attrahere

dra, lokke

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

atrapalhar

holde opp, hindre

komme i veien

hindre

atrasar

gå etter, sakke

oppholdende, forsene, forsinke

sette tilbake

forsene, forsinke

atrasar-se

bli liggende etter, komme etter

atravessar

spenne over, lede over

krysse, gå over

krysse, gå over, gjennomkrysse

krysse, gå over, gå tvers over, reise gjennom, passere

kjøre gjennom

atrever-se

utfordre, provosere

atribuir

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

atropelar

kjøre på, kjøre over

kjøre over

atualizar

føre à jour

opplyse, informere

oppdatere, modernisere

atualizar-se

ta igjen det man har forsømt

aturar

utholde, utstå, tåle

stå ut med, tolerere

aturdir

forbløffe, overveldige, forvirre, gjøre nervøs

trevle til, gjøre inviklet

bedøve

mystifisere, forvirre

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

aumentar

forstørre, øke

øke, stige opp

stige opp, vokse, rase oppover

stige opp, øke

skru opp

øke

høye, forhøye

stige opp, rase oppover, gå opp, øke, høye, drive opp

forstørre

blåse opp, overdrive

forstørre, tilta, vokse

utøke, øke ut, øke på

øke, forstørre

høye, øke, forhøye, forsterke

autenticar

innestå for, gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus

gjøre rettsgyldig, legalisere

automatizar

automatisere

avaliar

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

oppskatte, bedømme, vurdere

klassifisering, klassifisere, bedømme

skaffe opplysninger om

vurdere, bedømme

avançar

stille fram, vri fram

komme overens, gjøre framsteg, arte seg

avansere, gå framover, , bane seg vei

framskride

avansere, gå framover, gjøre framsteg

avantajar

gagne, være til nytte, hjelpe, berike seg

aventurar-se

våge, ta en risiko

averiguar

ta rede på, kikke opp noe, kontrollere

avisar

varsku, forvarsle

signalisere, gi ett signal, si

varsle

varsle mot, forvarsle

råde, tilrå, rekommandere

avistar

få et glimt av

avivar

underholde

røre i, røre om i

tenne, opptenne

azarar

flirte, flirte

azedar

bli sur, surne

skjemmes, bli dårlig

azucrinar

hakke på, anmelde på


Portoghese verbi con Svedese traduzione.

ab-rogar

avskaffa, upphäva

abafar

kväva, göra slut på

dölja, skyla över

rentvå

dämpa

kvävas

abaixar

slå ned

hala ned, stryka

nedsätta, sänka

sätta ned, släppa ned

nedsätta

gå ned, stiga ned, komma ned

abalar

förvirra

underminera

chockera, uppröra, chocka

abanar

vifta, svänga, slå med

abarcar

omspänna, spänna över

omfatta, inbegripa

abarrotar

överfylla

proppa, stoppa full

abastecer

leverera, furnera

abater

fälla

slå ned, drabba

tynga ned, trycka ned

slakta, döda

springa omkull

slå, besegra, övervinna

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

hugga ned, fälla, ta ner

abdicar

abdikera

avsäga sig

abençoar

välsigna, signa, helga, viga, inviga, göra helig

abjurar

avsvärja

avsvärja, förneka, avsvära

abnegar

avsäga sig, ge upp

abolir

avskaffa, annullera, upphäva, upplösa

annullera, upphäva, upplösa, avskaffa

abominar

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

abordar

antasta

beröra, komma in på

aborrecer

tråka ut

gräma sig, reta upp sig

förarga, plåga, besvära, tråka, irritera, störa

irritera, reta, förarga, tråka, besvära, misshaga, förtreta

aborrecer-se

bli uttråkad

bli förargad, bli uppretad, bli irriterad, reta upp sig

abortar

avbryta, hejda

abortera, framkalla missfall, få missfall

abotoar

knäppa ihop

abraçar

krama, omfamna, kela med

omfamna, krama, sluta i sina armar

abraçar-se

omfamna varandra, kramas

abrandar

blidka

släta över

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka, gå över, gå bort

modifiera, mildra, göra urvattnad

dämpa ner

vekna, mjukna, låta sig bevekas

abrandar-se

avta, lägga sig, dö bort

abranger

täcka

omspänna, spänna över

innefatta, omfatta, inbegripa

abreviar

förkorta

förkorta, dra ihop, korta av, kondensera, sammandra

förkorta, beskära, minska

sammanfatta, kortfattat framställa

abrigar

ge husrum

skydda

abrir

öppna, spreta med

kavla ut

veva ned

vrida på, sätta på

veckla ut, rulla ut

spänna ut

knäppa upp

få upp, öppna

öppna blixtlåset

öppna, göra tillgänglig

öppna

korka upp, öppna

öppna sig, slå ut

börja, inleda

sprätta upp

spricka, gå upp, brista

öppna

låsa upp

lossa, knäppa upp

abrir o zíper

dra ner, öppna blixtlåset på

abrir-se

tala ut, säga sin mening

absolver

frita, rentvå

släppa, låta slippa undan

ogilla, frikänna, fria, låta slippa undan

förlåta, giva absolution

absorver

uppsluka, fängsla, helt uppta

insupa, suga i sig

suga upp, absorbera

absorbera

köpa upp

sysselsätta, uppta

abster-se

avstå, avhålla sig

abusar

missbruka

missbruka

utnyttja

acabar

sluta, nå ett slut

fullborda, slutföra, avsluta

dricka upp

hålla på att ta slut, börja sina

sluta, upphöra

bryta upp, separera

sluta, komma i mål

sluta, avsluta, slutföra, konkludera

upphöra, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

fullborda, slutföra, bli färdig, bli klar

hamna i

göra slut på, äta upp

fullborda, lägga sista handen vid

löpa ut

sluta, hamna

acalentar

hyssja åt, tysta

acalmar

lugna, inge ny tillförsikt

lugna

lugna ned

avta, lägga sig, dö bort

mildra, dämpa, lindra, lugna, stilla, lätta, minska, döva, blidka, gå över, gå bort

hyssja åt, tysta

underlätta

lugna, dämpa, blidka, tysta

acalmar-se

lugna sig

kallna

lugna ner sig, bli lugn

acampar

campa, slå läger, tälta

acariciar

kela med, smeka

klappa, stryka

stryka

smeka, kela med, krama

acarinhar

stryka

smeka, kela med, krama

acarretar

förorsaka, orsaka, framkalla

acasalar

para

acatar

rätta sig efter, anpassa sig till

aceitar

samtycka till

uppta

följa

samtycka, gå med på

svälja

rätta sig efter, anpassa sig till

komma över det, smälta

acceptera, motta, ta emot

godta, acceptera

acceptera, anta, tro

acelerar

påskynda, accelerera

påskynda, driva på

påskynda, pådriva

accelerera, höja farten, öka hastigheten, öka farten, sätta full fräs

påskynda

spurta

acenar

vinka, göra tecken, signalera

vinka

acender

tända

avskjuta, bränna av

antända, tända på

tända, antända, sätta eld på

tända, sätta på

egga, stimulera, upphetsa, tända, upptända

acender-se

tändas

acentuar

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

betona

acertar

rätta till

fyrhugga, kanthugga

rätta, rätta till, korrigera, beriktiga

betala, göra upp, likvidera

ta hand om

achar

spåra upp

räkna med, anta, förmoda

tro, tänka

bedöma, anse, finna

lokalisera

komma över, stöta på, få tag i

anse, betrakta som

upptäcka, finna, uppdaga

acharoar

lackera med japanlack

achatar

platta till

acidar

förvandla till syra

acidificar

förvandla till syra, göra syrlig

acidular

göra syrlig

aclamar

tilljubla, jubla bifall åt

aclarar

klargöra, klarlägga, förklara, förtydliga

undanröja

aclimar

acklimatisera sig

ackommodera sig, anpassa sig, omställa sig, avpassa sig

aclimatar

acklimatisera sig

ackommodera sig, anpassa sig, omställa sig, avpassa sig

aclimatizar

acklimatisera sig

acocorar-se

huka sig, krypa ihop

sitta på huk

sätta sig på huk, sitta på huk

açoitar

hemsöka

piska, gissla, klatscha

ge ris, aga

acolchoar

vaddera

acolher

motta

acometer

gå lös på, angripa

acomodar

ha sittplats för

härbärgera, hysa

ackommodera sig, anpassa sig, omställa sig, avpassa sig

inhysa, logera, inkvartera, ge husrum

acomodar-se

kura ihop, sätta sig bekvämt till rätta, trycka sig intill, smyga sig intill

kura ihop i, krypa ihop i

sätta sig tillbaka

acompanhar

följa med, eskortera, åtfölja, gå med, följa

följa upp

hålla jämna steg med

komma med

aconchegar-se

smyga sig, trycka sig, rulla ihop sig, trycka sig intill, smyga sig intill

kura ihop i, krypa ihop i

kura ihop sig

aconselhar

råda, ge råd

varna

råda, tillråda, rekommendera

acontecer

hända, ske, inträffa, förekomma

inträffa, ske, hända

acordar

kvickna till, komma till sans igen, återfå medvetandet

väcka

väcka, framkalla

vakna, vakna upp

acorrentar

fastkedja, sätta bojor på

acortinar

drapera

acostumar-se

etablera sig

vänja sig, vänja, bli van

acreditar

kreditera, tillskriva

tro

acceptera, anta, tro

acrescentar

tillägga

tillägga, tillfoga

bifoga, tillägga

açucarar

söta

acumular

lägga upp lager av

samla, samla ihop

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

acumular-se

ackumuleras, hopa sig

hopas i drivor, anhopa

acusar

klandra, beskylla för, anklaga för

anklaga, beskylla, påbörda, åtala

adaptar

anpassa efter, tillrättalägga efter

rätta efter, anpassa efter

ackommodera sig, anpassa sig, omställa sig, avpassa sig

anpassa, lämpa, avpassa

adaptar-se

komma i ordning

växa in i ett jobb

adejar

fladdra, flyga

slå med, flaxa med, sväva, kretsa

adequar

rätta efter, anpassa efter

adequar-se

passa bra för, ligger väl till för

passa, anstå, vara lämplig

aderir

hålla fast vid, stå fast vid, ansluta sig

klibba fast, hänga fast, häfta vid

adestrar

dressera

adiantar

ställa fram, vrida fram

försträcka, förskottera, betala i förskott

adiantar-se

vara före, komma före

adiar

uppskjuta, dröja med, fördröja, senarelägga, lägga på hyllan, skjuta upp, vänta med, skjuta på

ajournera, uppskjuta

skjuta upp, hålla kvar

adicionar

tillägga, lägga till

tillägga, tillfoga

räkna ihop, addera, summera

adivinhar

gissa

adjudicar

tilldöma, tillerkänna

administrar

administrera, förvalta, sköta

admirar

beundra

uppskatta, akta

se upp till, respektera, ha höga tankar om, sätta högt

admitir

erkänna, medge, bekänna

uppta

erkänna att, ge en eloge för

släppa in, låta komma in

inta, ta in

bekänna, erkänna

godta, acceptera

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna, öppet tillstå

medge, gå med på

admoestar

förmana

adoçar

söta

adoecer

insjukna, bli sjuk

adorar

gilla, tycka om, vara förtjust i

tillbedja

dyrka, tillbedja, avguda

adormecer

somna

bedöva

adornar

garnera, kanta, dekorera

försköna, pryda, smycka, dekorera, utsmycka, piffa upp, uppsnygga, garnera

adquirir

köpa, inköpa

, förvärva

förvärva, skaffa sig, uppnå,

adular

smickra, fjäska för

smickra, smöra, lisma, svansa för, krypa för, fjäska för, söka ställa sig in hos

adulterar

fiffla med, göra ändringar i

förvanska

fiffla med, mixtra med

blanda upp

advertir

underrätta, upplysa, informera

uppmana, förmana, anmoda

aerodinamizar

strömlinjeforma

afagar

kela med, smeka

afanar

snyta från, bedraga på, lura på

snatta, knycka, sno

afastar

hålla ute, hålla borta, stänga ute

skjuta ifrån, skjuta iväg

avlägsna

hålla borta, hålla på avstånd

afastar-se

köra nedför

aferventar

förvälla

afiançar

borga, gå i borgen

afiar

bryna, slipa, vässa

afiliar-se

gå in i, ansluta sig till

afinar

stämma

bli tunnare

bli skarpare

justera, reglera, ordna, ställa in

bringa i samklang, anpassa, harmonisera

afinar-se

gå ihop med

afirmar

bedyra, betyga

uppge, förklara

låtsas, förege

försäkra, bedyra, affirmera

hävda, påstå

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

afixar

sätta upp

sätta upp, hänga upp

sätta upp

sätta upp

vidhänga, fästa, foga

afligir

hemsöka, plåga, drabba

plåga, hemsöka

plåga, hemsöka

oroa, bekymra

afligir-se

sörja

afogar

dränka

drunkna

afrouxar

lossa

lossa

mildra, lätta på

lossa på, släppa på, lossa

afugentar

hålla på avstånd

hålla borta, hålla på avstånd

afundar

sjunka, sätta sig

sjunka, sänka ner, doppa,