Getallen in woorden

We hebben het nu leuk gemaakt om te leren tellen! Typ enkel het getal in het zoekveld, druk op Enter, en we tonen u hoe de getallen geschreven worden in woorden.

U kunt ook onderstaand veld gebruiken om uw teltalent te oefenen:

Basisgetallen

#Engelse getallenSpaanse getallenNoorse getallenZweedse getallen
1oneunoenett
2twodostotvå
3threetrestretre
4fourcuatrofirefyra
5fivecincofemfem
6sixseissekssex
7sevensietesyvsju
8eightochoåtteåtta
9ninenueveninio
10tendieztitio
11elevenonceelleveelva
12twelvedocetolvtolv
13thirteentrecetrettentretton
14fourteencatorcefjortenfjorton
15fifteenquincefemtenfemton
16sixteendieciseissekstensexton
17seventeendiecisietesyttensjutton
18eighteendieciochoattenarton
19nineteendiecinuevenittennitton
20twentyveintetjuetjugo
21twenty-oneveintiunotjue entjugo ett
30thirtytreintatrettitrettio
40fortycuarentaførtifyrtio
50fiftycincuentafemtifemtio
60sixtysesentasekstisextio
70seventysetentasyttisjutio
80eightyochentaåttiåttio
90ninetynoventanittinittio
100one hundredcienen hundreett hundra
101one hundred oneciento unoen hundre enett hundra ett
500five hundredquinientosfem hundrefem hundra
1000one thousandmilen tusenett tusen
10000ten thousanddiez milti tusentio tusen
100000one hundred thousandcien milen hundre tusenett hundra tusen
1000000one millionun millónen millionett miljon
1000000000one billionmil millonesen milliardett miljard
1000000000000one trillionun billónen billionett biljon
1000000000000000one quadrillionmil billonesen billiardett biljard
1000000000000000000one quintillionun trilónen trillionett triljon