logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for Internasjonale domstol:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norInternasjonale domstol
engrettsvitenskap [n]: International Court of Justice
sparettsvitenskap [n]: Corte Internacional de Justicia [f]
swerettsvitenskap [n]: Internationella domstolen
Eksempel:
 1. Det er intet i de krav den internasjonale domstol i Haag stiller som ikke er i overensstemmelse med dagens amerikanske politikk og aktiviteter når det gjelder Nicaragua.
 2. Alle FNs medlemsland, samt Sveits, Liechtenstein og San Marino, er parter i Den internasjonale domstol efter å ha godtatt dens statutter.
 3. Ambassadør Jens Evensen har problemer med utviklingslandene i FN i sitt forsøk på å bli valgt som dommer til den internasjonale domstol i Haag, efter hva Aftenposten forstår.
 4. Ambassadør Jens Evensen vil opprettholde sitt kandidatur som skandinavisk representant ved en internasjonale domstol i Haag.
 5. Dagens dom vil derimot bli anket inn for den internasjonale domstol i Haag og vil også bli tatt opp med FNs menneskerettighetskommisjon, ifølge Somby.
 6. De involverte jurister hevder at SovjetUnionen ikke kan overse søksmålet, med fare for at saken blir ført frem for Den internasjonale domstol i Haag.
 7. Det blir også påpekt at mineleggingen alvorlig kan vanskeliggjøre det fredsarbeidet som Contadoragruppen har tatt initiativet til, og det beklager at USA ikke vil respektere en behandling av mineleggingen ved den internasjonale domstol i Haag.
 8. Det er også derfor den nicaraguanske regjering har tilkjennegitt at den akter å bringe saken inn for den internasjonale domstol i Haag.
 9. Dette gjelder både om minelegging, annen form for maktbruk og USAs holdning til den internasjonale domstol i Haag, sa formannen i Stortingets utenrikskomite, Jakob Aano, i Stortinget i formiddag.
 10. En dommer ved Den internasjonale domstol velges for et tidsrom av ni år, og kan gjenvelges.
 11. En stor del av tiden har vært avsatt til gjennomgåelse av avgjørelser i den internasjonale domstol i Haag i grensetvister mellom forskjellige land, nå for syv uker siden mellom Canada og USA.
 12. Et klart tysk nei ventes å få betydning for traktatens videre skjebne, og vil trolig også bety at Hamburg ikke blir sete for den planlagte nye internasjonale domstol for havrettsspørsmål.
 13. FN valgte onsdag ambassadør Jens Evensen til dommer ved den internasjonale domstol i Haag med overbevisende flertall i både Sikkerhetsrådet og Hovedforsamlingen.
 14. For det første Evensens kandidatur til en ledig stilling i den internasjonale domstol i Haag, og for det annet eventuelt lys han kan kaste over Treholts virksomhet i den tid den anholdte UDfunksjonæren var Evensens nære medarbeider.
 15. For ti år siden karakteriserte daværende havrettsminister Jens Evensen dommerne ved Den internasjonale domstol i Haag som gamle knarker, og domstolen selv for å ha vist en holdning til internasjonal folkerett som er så ortodoks at den er i ferd med å sette seg selv utenfor.
 16. Følgelig nekter USA å akseptere at den internasjonale domstol har noen som helst jurisdiksjon overfor stridigheter med utspring i eller som er knyttet til begivenheter i MellomAmerika.
 17. I den forbindelse ble det uttalt sterk avstand fra USAs holdning til den internasjonale domstol.
 18. I tillegg har han fremsatt et forslag om at USA skal bøye seg for en eventuell avgjørelse i den internasjonale domstol i Haag.
 19. Nicaragua bragte igår den amerikanske minelegging av nicaraguanske havner inn for den internasjonale domstol i Haag.
 20. Reaganadministrasjonen fastholder at USA ikke vil bøye seg for en avgjørelse i den internasjonale domstol i Haag når det gjelder dets aktiviteter i MellomAmerika.
 21. Reaganadministrasjonen nekter fortsatt å godta at den internasjonale domstol i Haag har rett til å avsi dom i den sak Nicaragua har anlagt mot USA.
 22. Romberg minnet mandag om at USA blant annnet har argumentert med at domstolen ikke har noen jurisdiksjon overfor det amerikanske engasjement i Nicaragua når sandinistregimet ikke anerkjenner den internasjonale domstol.Romberg la ikke skjul på at USA er skuffet over den foreløbige avgjørelse.
 23. Så skarpskodd at han nå tar sete ved den internasjonale domstol i Haag blant kolleger han for endel år siden var så gentil å benevne de gamle knarkene i Haag.
 24. USA vil for to år fremover nekte å godta at den internasjonale domstol i Haag har noen jurisdiksjon overfor amerikanske aksjoner i MellomAmerika.
 25. Vi kunne ikke som islendingene neglisjere en avgjørelse av Den internasjonale domstol i Haag.
 26. I en særstilling kommer den internasjonale domstol i Haag, som ble opprettet lenge før FN.
 27. Nicaraguas sak presenterer et politisk spørsmål, som ikke kan være gjenstand for noen rettslig behandling ved noen domstol, og som under FNs charter spesielt ikke er tillagt den internasjonale domstol, sier utenriksdepartementets pressetalsmann, Alan Romberg.
 28. Det amerikanske utenriksdepartement gav igår beskjed om at USA ikke vil delta i den videre behandling av Nicaraguas søksmål ved den internasjonale domstol i Haag.
 29. Det er å sette utviklingen i revers når Reaganadministrasjonen melder seg ut av UNESCO, truer med det samme overfor UNCTAD, avslår å følge opp den tidligere amerikanske administrasjons tilslutning til havrettstraktaten, nekter å godkjenne Den internasjonale domstol i Haag i forbindelse med saken om mineleggingen ved Nicaragua, går imot å behandle utvikling og nedrustning i sammenheng innen FN - og stemmer mot en markering av 25årsdagen for FNs avkolonialiseringsvedtak fra 1960.
 30. For så vidt angår Ulf Underland har jeg endog den største respekt for ham som jurist og de beste minner allerede fra 1962 - da vi i fellesskap arbeidet med en sak for Den Internasjonale domstol med sikte på ivaretagelsen av vesentlige interesser for Norge like så vel som for FN.
Dine siste søk:
 1. Internasjonale domstolSiste søk

# Land Term
1 Flag hard
2 Flag trusted
3 Flag kristallisering
4 Flag cayado
5 Flag marshy
6 Flag cremoso
7 Flag serber
8 Flag monastery
9 Flag cane
10 Flag brunett
11 Flag flytande
12 Flag utstilling
13 Flag luka
14 Flag surkål
15 Flag inngrep
16 Flag rock
17 Flag cima
18 Flag brandkår

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 385 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2361 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 630 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1285 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5020 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5280 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4383 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5002 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8858 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1163 - sekunder.

mobiltelefon