logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for advance:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engadvance
norimprovement [n]: framsteg [n], fremadskridende [n], fremme [n], forbedring [u]
finance [n]: forskudd [n]
bevegelse [n]: framgang [u], fremmarsj [u]
watch [v]: stille fram, vri fram
bevegelse [v]: avansere, gå framover, fortsette, gå videre
money [v]: forskudd, forskuttere, betale på forskudd
benefit [v]: fremme, gjøre en tjeneste
make progress [v]: avansere, gå framover, gjøre framsteg
spaimprovement [n]: adelanto [m], progreso [m], mejora [f], desarrollo [m]
finance [n]: anticipo [m]
bevegelse [n]: progreso [m], avance [m]
watch [v]: adelantar
bevegelse [v]: avanzar, progresar, seguir, continuar, ir
money [v]: adelantar, avanzar, pagar por adelantado
benefit [v]: promover, favorecer
make progress [v]: hacer progresos, avanzar
sweimprovement [n]: framsteg [n], framåtskridande [n], avancemang [n], förbättring [u]
finance [n]: förskott [n]
bevegelse [n]: framgång [u], frammarsch [u]
watch [v]: ställa fram, vrida fram
bevegelse [v]: avancera, gå framåt, fortsätta, gå vidare
money [v]: försträcka, förskottera, betala i förskott
benefit [v]: främja, gynna
make progress [v]: avancera, gå framåt, göra framsteg
Synonymer:
 1. [adj]: beforehand, early [st]
 2. [adj]: advanced, in advance, front [st]
 3. [n]: progress, progression, change of location [gt], travel [gt]
 4. [n]: improvement, betterment, transformation [gt], transmutation [gt], shift [gt]
 5. [n]: overture, approach, feeler, suggestion [gt], proposition [gt], proffer [gt]
 6. [n]: progress, progression, procession, advancement, forward motion, onward motion, motion [gt], movement [gt], move [gt]
 7. [n]: cash advance, sum [gt], sum of money [gt], amount [gt], amount of money [gt]
 8. [n]: rise, increase [gt], step-up [gt]
 9. [v]: progress, pass on, move on, march on, go on, travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 10. [v]: throw out, propose [gt], suggest [gt], advise [gt]
 11. [v]: boost, supercharge, increase [gt]
 12. [v]: promote, boost, further, encourage, support [gt], back up [gt]
 13. [v]: bring forward, move [gt], displace [gt]
 14. [v]: gain, win, pull ahead, make headway, get ahead, gain ground
 15. [v]: progress, come on, come along, get on, get along, shape up, develop [gt]
 16. [v]: better [gt], improve [gt], amend [gt], ameliorate [gt], meliorate [gt]
 17. [v]: promote, upgrade, kick upstairs, raise, elevate, delegate [gt], designate [gt], depute [gt], assign [gt]
 18. [v]: lend [gt], loan [gt]
 19. [v]: set ahead, set [gt]
 20. [v]: gain, wax [gt], mount [gt], climb [gt], rise [gt]
Antonymer:
 1. [v]: recede
 2. [v]: back
 3. [v]: fall back
 4. [v]: regress
 5. [v]: demote
Avledede ord:advanced, advancement, college of advanced education, in advance, make advances to, order in advance, pay in advance, payment in advance, thank you in advance, thanking you in advance, very advanced, advance notification, advance notifice, advance payment, thanks in advance, advance death benefit, advanced research and development activity, advancer, annuity in advance, association for the advancement of retired persons, cash advance, cooper union for the advancement of science and art, defense advanced research projects agency, film advance, patterned advance, spark advance
Eksempel:
 1. You should pay your rent in advance.
 2. You would do well to tell it to him in advance.
 3. Can I get an advance on my salary?
 4. Our advance was checked.
 5. Our plans are to advance toward the city.
 6. Send your baggage in advance.
 7. Why didnt you tell it to me in advance?
 8. Medical science has made a dramatic advance.
 9. Thank you in advance.
 10. I want him to be informed about that in advance.
 11. The advance reviews of the new film are very favorable.
 12. Let me know your departure in advance.
 13. Thank you in advance for your help.
 14. Thank you in advance for your cooperation.
 15. Thank you for your cooperation in advance.
 16. You should have telephoned in advance.
 17. You dont have to pay for an apartment in advance.
 18. You have to make reservations in advance.
 19. You may as well say it to him in advance.
 20. You had better ask him in advance how much it will cost.
Liknende ord:
engadvanced
engadvice
noradvare
engadage
engadduce
engadjacence
engadvancing
Dine siste søk:
 1. advance


Advance ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) advance
Gerundio: advancing
Partisipp: advanced
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  advance
 • you
  advance
 • he
  advances
 • we
  advance
 • you
  advance
 • they
  advance
8. Presens perfektum
 • i
  have advanced
 • you
  have advanced
 • he
  has advanced
 • we
  have advanced
 • you
  have advanced
 • they
  have advanced
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  advanced
 • you
  advanced
 • he
  advanced
 • we
  advanced
 • you
  advanced
 • they
  advanced
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had advanced
 • you
  had advanced
 • he
  had advanced
 • we
  had advanced
 • you
  had advanced
 • they
  had advanced
4a. Presens futurum
 • i
  will advance
 • you
  will advance
 • he
  will advance
 • we
  will advance
 • you
  will advance
 • they
  will advance
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have advanced
 • you
  will have advanced
 • he
  will have advanced
 • we
  will have advanced
 • you
  will have advanced
 • they
  will have advanced
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would advance
 • you
  would advance
 • he
  would advance
 • we
  would advance
 • you
  would advance
 • they
  would advance
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have advanced
 • you
  would have advanced
 • he
  would have advanced
 • we
  would have advanced
 • you
  would have advanced
 • they
  would have advanced
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  advance
 • you
  advance
 • he
  advance
 • we
  advance
 • you
  advance
 • they
  advance
13. Perfektum
 • i
  have advanced
 • you
  have advanced
 • he
  have advanced
 • we
  have advanced
 • you
  have advanced
 • they
  have advanced
past
 • i
  advanced
 • you
  advanced
 • he
  advanced
 • we
  advanced
 • you
  advanced
 • they
  advanced
plu
 • i
  had advanced
 • you
  had advanced
 • he
  had advanced
 • we
  had advanced
 • you
  had advanced
 • they
  had advanced
Imperativ
bekreftende
 • you
  advance!
 • we
  Let's advance!
 • you
  advance!
Nektende
 • you
  don't advance! (do not advance)!
 • you
  don't advance! (do not advance)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag perk
2 Flag tykkhet
3 Flag sjøfly
4 Flag medial
5 Flag farte
6 Flag vil du
7 Flag hylla
8 Flag huske
9 Flag vannkarse
10 Flag tiltre
11 Flag slagrutekvinna
12 Flag tillsynsman
13 Flag negativo
14 Flag kammerherre
15 Flag face-lift
16 Flag til fordel for
17 Flag Island
18 Flag misrekne

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1706 - sekunder.

mobiltelefon