logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for alger:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noralger
engbotanikk [n]: algae
spabotanikk [n]: algas [fp]
swebotanikk [n]: alger
Avledede ord:Algerie, algerier, algerisk
Anagram:lager, lagre, regal
Eksempel:
 1. Algemengden og forekomsten av blågrønne alger i de frie vannmassene og periodevis store forekomster av fastsittende alger, skaper problemer for brukerne, f.eks. vannverkene, og for fiske og rekreasjon.
 2. Alle uoverensstemmelser vil ikke være ryddet av veien, men det later nå til at Arafat i hvert fall har sikret seg en halvhjertet oppslutning innen Den demokratiske allianse som skal delta i det planlagte møte i Alger til uken.
 3. Arafat er i Kina for fjerde gang, og observatører ser besøket som et ledd i arbeidet med å bygge opp hans prestisje foran de palestinske forsoningsdrøftelser i Alger.
 4. Blir for eksempel plankton og alger påført skader, kan det få konsekvenser helt opp til isbjørnen.
 5. De var redde for at denne algeveksten skulle dominere i den lokale sjøflora, slik vi har sett blågrønne alger dominere algeveksten i indre Oslofjord, forklarer Jan Ruenes.
 6. Dessuten regner Skudal med at denne algen opptrer som andre alger.
 7. Det er fare for masseoppblomstring av alger i Øyeren, som alle vassdragene på Romerike munner ut i.
 8. Det er ikke kjent hva som skal ha kommet ut av dette møte, men fremtredende palestinske talsmenn har den siste uken fastholdt at nasjonalkongressen skal samles enten det nå blir i Alger eller en annen arabisk hovedstad eller endog på et skip i Middelhavet som en av Arafats nærmeste medarbeidere uttrykte det forleden.
 9. Det fikk de først kjennskap til et par uker senere da et brev hjemmefra nådde dem i Alger i det nordlige Algerie.
 10. Det finnes bl. a. ikke giftige blågrønne alger i vannet, og sjøen må bli forurenset i langt større grad enn hva tilfellet er idag før faren inntreffer for at slike alger skal dukke opp.
 11. Det het senere i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Alger at episoden skjedde da en algirsk hærenhet avskar 60 marokkanere på algirsk territorium sør for byen Bechar.
 12. Dette har blant annet ført til fiskedød og oppblomstring av giftige alger i flere vassdrag.
 13. Efter at avisene bragte nyheten om at vannet er giftig og infisert av livstruende blågrønne alger, var ingen på plass med fangstredskap for ferskvannsfisk, heter det i Tønsbergs Blad.
 14. En av PLOformannen Yasir Arafats nærmeste medarbeidere kunngjorde i Amman søndag at representanter for de forskjellige fraksjonene innen organisasjonen skal komme sammen i Alger til uken for å fastsette den endelige dato for den 17. sesjon i Det palestinske nasjonalråd som er palestinernes nasjonalforsamling i eksil.
 15. For frigjøringen av Paris er historien om dragkampen mellom general de Gaulle, som trippet av utålmodighet i sitt eksil i Alger, og den amerikanske allierte øverstkommanderende, general Dwight Eisenhower, om når man militært sett hadde råd til å frigjøre Paris.
 16. Forskere har nå klart å styre næringskjeden fra kloakkvann til grønnalger, og fra alger til krepsdyr som er livretten til tradisjonell oppdrettsfisk.
 17. Forskerne har nå slått alarm fordi det er fare for masseoppblomstring av alger i Øyeren, som alle vassdragene på Romerike munner ut i.
 18. Han innrømmer at det er like spennende hvert år å følge med i hvordan vannmassene med milliarder av alger oppfører seg.
 19. Her er det for første gang i Norge oppdaget giftige blågrønne alger, alger som er så giftige at det ikke bare har ført til fiskedød, men også til at husdyr som har drukket av vannet, har krepert.
 20. Her vil alger og skalldyr kunne ha hver sine oppvekstområder og fisken flyttes rundt efterhvert som dens oppdrettsområde blir overgjødslet med næring.
 21. I vassdragene fører næringsstoffene til at alger og andre uønskede vannplanter får rikelig gjødsel, og dermed blomstrer opp i store mengder.
 22. Ja, han ble til og med arrestert som spion for en eller annen fremmed makt, da han passerte Alger i Algerie.
 23. Møtet skal efter planen finne sted i Alger omkring 25. september og den palestinske leder Yasir Arafat kjemper hardt for at det skal gå efter planen.
 24. Norskekysten har gode betingelser for oppdrett av både fisk, skallsdyr, skjell og alger, men mye forskning må settes inn for å løse de tekniske problemer og skape lønnsom drift.
 25. Nye fiskeslag som kveite, piggvar og torsk samt skjell, skalldyr og alger må - og vil - komme sterkere inn i bildet i årene fremover.
 26. Næringsmiddelkontrollen i Fredrikstad har nylig tatt prøver av blåskjell både på Onsøy og Hvaler, og det er ikke påvist gift efter alger i blåskjellene noen steder.
 27. Også et motiv som Kvinnene i Alger, fritt efter Delacroix, minner sterkt om hin spanske trollmann, med dets fortegnede former og ornamentale finesser utført med fast pensel.
 28. Oppblomstringen av giftige blågrønne alger i Akersvannet i Vestfold er den verste som hittil er påvist her i landet, opplyste professor Bjarne Underdal fra Norges veterinærhøyskole på et møte i Tønsberg mandag.
 29. Oppdrett av marine organismer som skjell, skalldyr, alger og andre fiskeslag enn laks og ørret er idag i etableringsfasen.
 30. På grunn av dette får planteplankton - alger - vokse nesten uhemmet.
Resultater funnet i svensk ordbok
swealger
engbotanikk [n]: algae
norbotanikk [n]: alger
spabotanikk [n]: algas [fp]
Anagram:lager, regal, regla
Liknende ord:
engalter
noralter
norAlger
noralder
noralge
engalder
engalien
Dine siste søk:
 1. algerSiste søk

# Land Term
1 Flag unngå
2 Flag kodex
3 Flag beroende av
4 Flag spesialist
5 Flag legge vandringsstaven ned
6 Flag crepúsculo
7 Flag diagnostisk
8 Flag gyldne middelvei
9 Flag bole
10 Flag utrikes-
11 Flag otre
12 Flag ackompanjemang
13 Flag grip
14 Flag ss
15 Flag salthaltig
16 Flag badstu
17 Flag coba
18 Flag fleabite

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1312 - sekunder.

mobiltelefon