logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for anvisning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noranvisning
engallmenn [n]: guide
spaallmenn [n]: guía
sweallmenn [n]: guide
Synonymer:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
 2. beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink
 3. instruksjon, opplæring, råd, veiledning
Avledede ord:bruksanvisning, bruksanvisninger, postanvisning
Anagram:vansinnig
Eksempel:
 1. Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
 2. I land med dårlig legemiddelkontroll blir det ofte gitt anvisning om et bredere anvendelses område, færre og mer utflytende advarsler.
 3. 18 av geværene er funnet efter anvisning fra de siktede, samtlige pistoler og noe geværammunisjon er også kommet til rette.
 4. 4 porsjoner makaroni eller annen form for pasta og koker efter anvisning på pakken.
 5. Anvisning forestår.
 6. Bakgrunnen for våpenfunnet er ukjent, men mye kan tyde på at det skjedde efter anvisning fra en eller flere av de arresterte.
 7. Den ble laget efter anvisning av en Christianiaborger som ble født i 1823, og som fra barneårene og opp til de nærmere seksti bodde i Øvre Slottsgate.
 8. Den drepte ble funnet på en utedo efter anvisning av 28åringen.
 9. Den er anvisning for en som vil gjøre seg fortjent til riket.
 10. Den omkomne ble funnet av en dykker som gikk ned på stedet efter anvisning av en synsk kvinne.
 11. Dr. Hart gir anvisning på daglige øvelser, men fremhever at hvile er like nødvendig og at forholdet mellom aktivitet og hvile må avpasses efter sykdommen og diskuteres med lege og fysioterapeut.
 12. Efter spent venting på anvisning kan endelig Evelyn Lundh slippe gleden løs.
 13. Generalens smak gikk ikke bare i retning av de søte hvite, han drakk ikke annet enn viner fra Sauterne og var døv for enhver anvisning av at det kanskje fantes andre produkter som kunne harmonere bedre med en ikke så altfor godt stekt biff.
 14. Han gir selv anvisning på at dette kan gjøres ved å sette grunnlagsrenten lavere enn 4 prosent, som alle selskaper idag benytter.
 15. Hvis jeg skulle prøve meg på en definisjon av begrepet verdi, måtte det være noe i retning av generelle normer som kan gi anvisning på hvordan man bør reagere i konkrete situasjoner.
 16. Ifølge forskriftene kan det efter legens anvisning gjøres unntak for en rekke grupper, bl.a. diabetikere som bruker mer enn to insulininjeksjoner daglig, svaksynte, diabetikere som i kortere eller lengre tid har vanskeligheter med å gjennomføre en god hygiene, f.eks. dem med betente sår på hendene eller med infeksjoner på sprøytestedene.
 17. Ikke fordi ikke også jeg kan gi en anvisning.
 18. Ja, kunne det gis en alment godtatt anvisning på det !
 19. Mannskaper fra kriminalvakten rykket ut og fant, efter anvisning fra 25åringen, den drepte på en utedo i en falleferdig bygnig.
 20. Politiets arkiver viste at han eide en pistol som kunne ha avfyrt den kulen som legene hadde fjernet fra Eigil Nordbys skulder, og våpenet ble senere funnet i en søppelkasse som Verland ga anvisning på.
 21. Resultatet var imidlertid at overvåkning ble det vanlige, slik at man nærmest hadde innført den motsatte ordning av det reglementet gir anvisning på.
 22. Slik ønsker man å få en anvisning med internasjonal gyldighet for hvordan man bør løse urbefolkningenes ulike problemer.
 23. Til pasienter som på grunn av spesielle forhold trenger flere enn 400 sprøyter og spisser pr. år, ytes godtgjørelse for det nødvendige antall etter anvisning av lege.
 24. Det er forøvrig ikke snakk om en rapport, men om en direkte anvisning for trakassering av sjøfolk.
 25. Avtrykk av de innviklede spanske elektrisitets og telefonregninger er også inkludert med anvisning om avlesningen.
 26. Blant annet er ansvarsfordelingen for de ansatte viktig, slik at ikke både EDBansvaret og anvisning og utbetaling av penger ligger hos samme person.
 27. Carl I. Hagen har forkynt at han vil øke Statens utgifter med to milliarder, uten anvisning av dekning for dette.
 28. DEN oppsøkende virksomheten skjer efter anvisning fra primærhelsetjenesten.
 29. De tar sikte på å anslå hvor ofte mental svikt forekommer hos personer over 75 år, finne frem til en anvisning på hva leger skal gjøre når de står overfor en eldre pasient som virker glemsom og desorientert.
 30. Den bør skiftes efter dyrlegens anvisning.
Resultater funnet i svensk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

sweanvisning
engallmenn [?]: Instruction
norallmenn [?]: Instruksjon
spaallmenn [?]: Instruksjon
Synonymer:förordning, bestämmelse, regel, ordination
Avledede ord:bruksanvisning, bruksanvisningar
Anagram:vansinnig
Liknende ord:
norantegning
sweanordning
norantasting
sweandning
sweanhopning
noranretning
noranpassning
Dine siste søk:
 1. anvisningSiste søk

# Land Term
1 Flag träning
2 Flag uppstå
3 Flag leilending
4 Flag klerikal
5 Flag inlinda
6 Flag furze
7 Flag padding
8 Flag kvele
9 Flag innvending
10 Flag hyfsat
11 Flag mind-expanding
12 Flag pressfoder
13 Flag otillfreds
14 Flag molnfri
15 Flag atar
16 Flag roguery
17 Flag tariffeste
18 Flag svalare

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.0610 - sekunder.

mobiltelefon