logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for arbeidstillatelse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norarbeidstillatelse
engallmenn [?]: work permit
spaallmenn [?]: permiso de trabajo
sweallmenn [?]: arbete licens
Wiki:Arbeidstillatelse er en tillatelse som kreves av utenlandske statsborgere for at disse skal kunne ta eller drive ervervsvirksomhet i Norge, uavhengig om arbeidstakeren skal motta godtgjørelse eller ikke. Det finnes unntak fra kravet, og dette gjelder nordiske statsborgere (danske, svenske, finske og islandske statsborgere) eller statsborgere fra et land som omfattes av EØS-avtalen. For statsborgere av Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn gjelder ikke denne regelen, de må fortsatt søke om arbeidstillatelse.
Eksempel:
 1. Dersom det er tale om at en utlending som ikke er bosatt i Norge skal lede et eventuelt informasjonskontor, må vedkommende ha oppholds og arbeidstillatelse på vanlig måte før han kan etablere seg i Norge.
 2. Det innebærer at vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn, og jeg mener Ben Jamaa nå må få oppholds og arbeidstillatelse i Norge i separasjonstiden i inntil to år, sier Jamaas forsvarer, advokat Tore Eriksen.
 3. Dette dreier seg om et lite antall i forhold til vår store mengde søkere om oppholds og arbeidstillatelse, sier JonArne Jensen.
 4. Ingen har krav på oppholds eller arbeidstillatelse efter gjeldende fremmedrett.
 5. Ja, det gjør jeg faktisk, og selv om det kan oppstå problemer med arbeidstillatelse fra det britiske innenriksdepartementet, tror jeg sommerens Zola Buddaffære har vist hvor raskt det kan gå i saker som denne.
 6. Jeg var klar over at Fremmedpolitiet i Drammen har vært i kontakt med Granov i forbindelse med feilutfylling av hans ansøkning om oppholds og arbeidstillatelse.
 7. Men kriteriene for å gi utlendinger arbeidstillatelse på norsk sokkel er vel at norsk arbidskraft ikke er tilgjengelig ?
 8. Når det gjelder arbeidstillatelse, fremgår det helt klart av fremmedforskriftene at man må søke om dette før man kommer til landet.
 9. Oppholds og arbeidstillatelse blir ikke automatisk tilbakekalt hvis en person blir identifisert som KGBtilknyttet, sier departementsråd Eldring i Justisdepartementet.
 10. Vi er blitt beskyldt for å forskjellsbehandle europeiske eksperter, som lettere får arbeidstillatelse her i landet.
 11. Arbeidstillatelse skaffes av IASTENorge, som også ordner med innkvartering i de største byene.
 12. Arbeidstillatelse til grupper av utenlandske arbeidere kan gis til grupper på minst seks personer, som skal utføre et tidsbegrenset oppdrag på et spesielt prosjekt, forutsatt at ikke norske arbeidere kan skaffes til jobben.
 13. Av hensyn til norske skip i opplag i utlandet kan det være svært betenkelig å kreve oppholds og arbeidstillatelse i slike tilfeller, og flagglandets lov bør derfor gjelde i størst mulig utstrekning, heter det blant annet i direktoratets uttalelse, som har fått tilslutning fra Handelsdepartementet.
 14. Bare de med spesiell arbeidstillatelse kan flytte til byene i Kina.
 15. DNF 48 har hjulpet alle de cirka 20 personene som har oppnådd oppholds og arbeidstillatelse de siste par år, og man har lagt mye arbeide i å dokumentere at det er et alvorlig forhold.
 16. Da hun besøkte Politihuset, fikk hun som svar at hun ikke uten videre kunne innvilges fornyet oppholds og arbeidstillatelse.
 17. De gjør det uten arbeidstillatelse, bare en av dem, lederen for gruppen, kan litt engelsk.
 18. De klager politiet hadde å vise til, var innlevert av ben Jamaas hustru og går bl.a. ut på at ekteskapet var inngått i den hensikt å skaffe ektemannen oppholdsog arbeidstillatelse.
 19. De nye reglene gjør at man i praksis enten må slutte seg til sin familie i USA, eller bli godkjent som spesialist, for å få oppholds og arbeidstillatelse - krav som på mange måter kan sammenlignes med de Norge stiller til personer som ønsker adgang til vårt land.
 20. De som har gått et år på skole her i landet og er tatt opp til videregående skolegang fra høsten av, skal også kunne få arbeidstillatelse uten forutgående kunngjøring.
 21. De to instanser gir imidlertid uttrykk for at bestemmelsene om arbeidstillatelse bør hvile, inntil det foreligger nærmere avklaring om opplaget, dersom et rederi ikke finner det hensiktsmessig å foreta avmønstring.
 22. Den 29årige pakistaneren det gjelder, har fått beskjed om å forlate landet fordi han ikke har arbeidstillatelse.
 23. Der har vi tatt et visst hensyn til synspunktene fra Fremmedarbeiderforeningen og Arbeidsdirektoratet, slik at de som har søkt opptak ved skoler for neste skoleår skal få arbeidstillatelse på samme vilkår som de som allerede har fått bekreftet at de er tatt inn ved skolen.
 24. Derefter gis det normalt oppholdstillatelse på ubestemt tid, og det kan også innvilges arbeidstillatelse, sier Lund, som ikke ønsker å kommentere den aktuelle saken nærmere.
 25. Det ble også bedt om at PLOfolkene ikke måtte få arbeidstillatelse i Norge, og at hele kontoret måtte ende i bare rot.
 26. Det burde derfor ikke være behov for å kreve oppholds og arbeidstillatelse for utlendinger påmønstret norske skip i opplag i Norge, selv om dette skulle gjelde en periode på mer enn tre måneder, mener direktoratet.
 27. Det er en tendens til at stadig færre får innvilget asyl, men at de heller får oppholds og arbeidstillatelse på humanitært grunnlag.
 28. Det er ikke lett å vite hvilke ekteskap som er reelle og hvilke som er inngått mest for å få oppholdsog arbeidstillatelse.
 29. Det er også blitt henvist til at pakistaneren har utført spesialarbeide og kan da få arbeidstillatelse for et visst tidsrom.
 30. Det er på det rene at det også har vært gitt enkelte gale opplysninger på det skjemaet Granov fylte ut for å søke om oppholds og arbeidstillatelse.
Liknende ord:
norarbeidstilfelle
Dine siste søk:
 1. arbeidstillatelseSiste søk

# Land Term
1 Flag climate
2 Flag hockey sobre hielo
3 Flag härjad
4 Flag nøyaktig
5 Flag bak i
6 Flag radar
7 Flag dialect
8 Flag klacka
9 Flag ektefødt
10 Flag kippe
11 Flag brinnande
12 Flag incautar
13 Flag medföra
14 Flag bebistrajo
15 Flag caduco
16 Flag Pyrex
17 Flag black-tie
18 Flag spanjor

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1069 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7664 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2043 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1551 - sekunder.

mobiltelefon