logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for attest:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engattest
nordeclare officially [v]: bekrefte, bestyrke
spadeclare officially [v]: certificar, atestar
swedeclare officially [v]: bekräfta, bestyrka
Synonymer:
 1. [v]: certify, manifest, demonstrate, evidence, testify [gt], bear witness [gt], prove [gt], evidence [gt], show [gt]
 2. [v]: affirm [gt], verify [gt], assert [gt], avow [gt], aver [gt], swan [gt], swear [gt]
 3. [v]: testify, take the stand, bear witness, declare [gt]
 4. [v]: show [gt]
Avledede ord:attestation, attestant, attestation report, attestation service, attestator, attested, attester, attestor
Eksempel:
 1. The fingerprints on the knife attest to her guilt.
 2. His success attest his diligence.
 3. I can attest to everything she just said.
 4. A funeral is a pageant whereby we attest our respect for the dead by enriching the undertaker, and strengthen our grief by an expenditure that deepens our groans and doubles our tears.
Resultater funnet i norsk ordbok
norattest
engdokument [n]: certificate, certification, attestation [formal]
spadokument [n]: certificado [m], certificación [f]
swedokument [n]: attest
Synonymer:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
 2. aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
Avledede ord:nattestid, tildele attest, vielsesattest, attestere, attestering, firmaattest, firma-attest, som attesterer
Eksempel:
 1. Predikat vil jeg oversette med attest.
 2. Det var litt av en attest å gi seg selv !
 3. Jeg er fredshisser, fortsetter Owren, og dette har han til og med fått Dagbladets attest for.
 4. Begge klubbene har gode målmenn - Neville Southall i Evertonburet burde kunne få godkjent attest av Tom Lund og de øvrige, norske landslagspillerne som møtte Wales i Swansea.
 5. Beste attest !
 6. Blir en borte lenger enn 6 uker, må en svensk eller finsk veterinær skrive ut en ny attest.
 7. Botiden må som tidligere dokumenteres med attest fra Oslo folkeregister.
 8. Camilla Tostrup kunne returnere til Norge med god attest fra USA, hvor Institutt for dramatisk kunst bl.a. skriver at man har den største respekt og beundring for hennes innsats både som skuespiller, regissør og foreleser og hennes teaterkontakt med et ungt publikum.
 9. DAGBLADETS saltomortale må også vekke munterhet hos sosialminister Leif Arne Heløe, som nylig fikk en venstresosialistisk leges attest for å være en av historiens dyktigste fagstatsråder på dette feltet.
 10. De ga den god attest, og ga tydelig uttrykk for at de fikk et annet og bedre inntrykk av universitetet og av universitetsstudier enn de hadde på forhånd.
 11. De som har tatt yrkesskolefag, får påstemplet Rud videregående skole, men de som har opplæring og maskinpraksis fra vårt verksted som tilhører Ila, får bare attest når de ber om det.
 12. De tre norske syklene i undersøkelsen var blant de seks som fikk best attest.
 13. Den ansatte må ha sin hovedbeskjeftigelse i selskapet, tilbudet om aksjekjøp til underkurs må omfatte alle ansatte, aksjene skal deponeres i bank, den ansatte må senest ved selvangivelsesfristens utløp fremlegge attest fra banken om deponeringen, aksjenes reelle salgsverdi ved ervervstidspunktet må overstige kr. 2000 det enkelte år, den ansattes samlede fordel ved kjøp av aksjer som ligger i bankdepot må ikke overstige kr. 50 000.
 14. Den smarte forfalskeren laget så kopier av maleriet og solgte dem med attest og fotografi, men han ble tatt, forteller Lindberg.
 15. Derfor går mange tilbake til det sivile liv uten en skikkelig attest for sin tjeneste i Forsvaret.
 16. Dertil får islendingene attest som et meget gjestfritt og generøst vertskap.
 17. Det ble klaget og klaget, og da Strand en gang ba om attest fra skolesjefen, tentes håpet.
 18. Det er en attest han neppe utsteder med glede, men han har ikke noe valg.
 19. Det har han forøvrig attest for fra samtlige amerikanske presidenter efter den annen verdenskrig.
 20. Diplomater og andre Pekingobservatører gir alment Zhao attest som en meget dynamisk leder.
 21. Er sparekontrakten inngått eller endret i 1983, må det vedlegges attest fra banken.
 22. Eskeland gir Bergenshumoren attest for å være den mest urbane i vårt land.
 23. Forfalskningen af Malerier har taget saaledes Overhaand i Frankrig, at Ministeren for de skjønne Kunster har taget under Overveielse, om det ikke vil være nødvendigt at ansætte en særlig Embedsmand, som skal give Attest for Billeders Ægthed.
 24. Forutsetningen for å få en slik attest er at veterinæren har undersøkt dyret.
 25. Han betegner dem alle som hedersmenn og gir Lied den beste attest for hans mangeårige virke som styreformann.
 26. Han ble dømt for å ha fremlagt en falsk attest fra Pakistan som dokumenterte at hans hustru i hjemlandet var avgått ved døden.
 27. Hanna Kvanmo høster like stor ære i LOs rekker som blant organiserte i andre organisasjoner, 88 pst. Fire pst. færre i gruppen som ikke er organisert gir henne god attest.
 28. Hart fikk attest for å ha gitt partiet et visjonært overblikk over hva fremtiden kan by USA.
 29. Høyrestatsrådene Røkke og Rettedal scorer enda litt høyere i Kr.F. enn i eget parti og Listau får bedre attest fra Sp. enn Høyre.
 30. I. var glad for en så god attest, men tenkte ikke så meget over sine militære plikter før han høsten 1948 til sin overraskels ble mobiliseringsdisponert ved et byggeteknisk kontor i stedet for som sjef for støttekompaniet.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engatheist
engattempt
engattend
norateist
noratlet
norattåt
noratten
Dine siste søk:
 1. attestSiste søk

# Land Term
1 Flag decontamination
2 Flag gaelisk
3 Flag til det siste
4 Flag underordnet
5 Flag reservas
6 Flag släktskap
7 Flag bigotry
8 Flag mors faster
9 Flag piedrecitas
10 Flag tydning
11 Flag transportar
12 Flag agacharse
13 Flag likeness of sounds
14 Flag conjeturar
15 Flag viario
16 Flag trascocina
17 Flag spurvehauk
18 Flag espy

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2156 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3920 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2389 - sekunder.

mobiltelefon