logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for autisme:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norautisme
engmedisin [n]: autism
spamedisin [n]: autismo [m]
swemedisin [n]: autism
Wiki:Autisme er en samlebetegnelse for beslektede typer, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (GUF). Vanlige symptomer på autisme er dårlige sosiale og kommunikative evner, ofte kombinert med monoman adferd og snevre interesser. Ved vanlig autisme er problemene så tydelige at omgivelsene som regel oppdager symptomene før tre års alder.
Eksempel:
 1. Unaturlige sosiale forhold er en annen vanlig bakgrunnsfaktor ved autisme.
 2. At barnepsykiatere og andre eksperter ofte har et pessimistisk syn på mulighetene for å behandle og helbrede autisme, mener Tinbergen skyldes at de bare ser de alvorligste tilfellene.
 3. Autisme ble første gang beskrevet for 40 år siden.
 4. Autisme blir sjelden diagnostisert før i totre årsalderen.
 5. Autisme har en fysisk årsak.
 6. Autisme kan være et meget aktuelt tema for et teaterstykke, mener han.
 7. Bettelheims forklaring er at autisme vanligvis grunnlegges gjennom feilaktig oppdragelse og følelsekulde hos foreldrene.
 8. Blant kjente sammenhenger autisme opptrer i er ulike former for hjerneskade og sansetap, Føllings sykdom, hjernehinnebetennelse og røde hunder under morens svangerskap.
 9. Da ektefellene Tinbergen forsket i autistiske barns bakgrunn og historie, fant de at et bestemt antall omstendigheter går igjen så ofte at det må være grunn til å anse dem som risikable miljøfaktorer som kan føre til autisme - ikke hver for seg men i forskjellige kombinasjoner med hverandre.
 10. Dere slipper å være i den situasjon at dere må avvise fortvilede foreldre som henvender seg med barn med adferdsvanskeligheter, angst, søvnproblemer, spiseproblemer, barn med psykose / autisme.
 11. Det er en bok full av optimisme og håp - ingen vanlige ingredienser i litteraturen om autisme.
 12. Det er kjent at autisme er vanligere enn normalt hos barn av kvinner som har hatt røde hunder tidlig under svangerskapet, noe som muligens kan ha sammenheng med at slike barn er - eller anses for å være døve ved fødselen.
 13. Han har ikke sett noen holdbare belegg for at organiske feil, nedarvede eller ervervede, skulle være årsak til autisme.
 14. Han skriver at det er et nedslående, deprimerende stykke, men ikke på grunn av temaet autisme.
 15. I de senere år har han fordypet seg i den gåtefulle tilstand som kalles autisme.
 16. Men så oppdager vi at forfatteren ikke er så opptatt av autisme som av ideen å gjøre autisme til noe vakkert, skriver Fenton.
 17. Psykoser er et vanlig problem, ikke minst autisme.
 18. Store forventninger og krav til barnet hindrer deres utvikling, fantasi og selvstendighet og øker faren for autisme.
 19. Altfor mye av diskusjonen omkring behandlingen av autisme har dreiet seg omkring årsaken til denne psykiske lidelse, som gir seg utslag i sterk følelsesmessig fjernhet, sterkt avvikende sprog og manglende evne til å knytte følelsesmessige kontakter.
 20. Autisme er enten medfødt eller utvikler seg i løpet av de par første leveårene.
 21. Det finnes ingen enkel forklaring på autisme, som rammer 45 av hvert 10 000 barn i Norge.
 22. Diagnosen autisme brukes om mennesker med sterk følelsesmessig fjernhet ; de mangler evne til å knytte følelsesmessig kontakt og de mangler, eller har sterkt avvikende, sprogutvikling.
 23. Jeg mener det er irrelevant hvorvidt den er organisk eller miljømessig betinget, eftersom undersøkelser viser at det nesten alltid er mange sammenfallende årsaker til autisme.
 24. Mange foreldre til autistiske barn lider under sterk skyldfølelse, ikke minst på grunn av vitenskapelige teorier om at autisme skyldes feilaktig oppdragelse og følelseskulde hos foreldrene.
Liknende ord:
engautism
spaautismo
sweautism
engaudible
engauntie
engauricle
engautistic
Dine siste søk:
 1. autismeSiste søk

# Land Term
1 Flag skrive under
2 Flag repoblación
3 Flag tilsette
4 Flag träff
5 Flag bortbygsle
6 Flag ozelot
7 Flag molluscs
8 Flag akkreditiv
9 Flag flamingo
10 Flag skalv
11 Flag avbyrdende
12 Flag spirende
13 Flag give way
14 Flag poder resolver algo
15 Flag diddler
16 Flag skjørt
17 Flag proponera
18 Flag skåne

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2995 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7005 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7581 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2304 - sekunder.

mobiltelefon