logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for avbetaling:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noravbetaling
engbankvesen - handel [n]: installment, instalment
spabankvesen - handel [n]: plazo [m]
swebankvesen - handel [n]: avbetalning
Avledede ord:kjøpe noe på avbetaling, avbetalingskjøp, betale på avbetaling
Wiki:Avbetaling innebærer at man deler opp en spesifikk sum (for eksempel på en faktura) som skal betales i flere mindre summer, og betaler den ned over et gitt tidsrom. Ved avbetalingskjøp opprettes det en kredittavtale. Ofte foretas det en kredittsjekk før en avtale om avbetaling opprettes.
Eksempel:
 1. Dersom dommen blir rettskraftig blir det billigere å kjøpe på avbetaling.
 2. Det er opp til Oslo formannskap å avgjøre om kommunen skal anke dommen i Oslo byrett som tillater fradrag i selvangivelsen for renter ved kjøp på avbetaling, sier ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
 3. Personer med lav inntekt som kjøper på avbetaling, har også lav marginalskatt.
 4. Siden jeg kom inn i skatteetaten i 1956 har det aldri vært akseptert å føre renter ved avbetaling som fradrag, sier han.
 5. Alt nå eksporterer Vietnam betydelige mengder mat - og forbruksvarer til Sovjet som avbetaling på gjeld.
 6. Andre som låner er fortvilede lønnsmottagere som erfarer at drømmen om eget hus ble altfor dyr, og at pengene ikke rekker til avbetaling på de store lånene.
 7. Avbetaling har stagnert, til fordel for andre utlån fordi rentene ikke kan trekkes fra.
 8. Bare 10 prosent kjøpte på avbetaling, og resten opererte med båt i innbytte.
 9. Bilforhandlere i Buskerud tar seg godt betalt når de selger biler på avbetaling.
 10. Dagens skattepraksis i Norge er at renter ved kjøp på avbetaling ikke kan føres til fradrag på selvangivelsen.
 11. Det ble ifjor i hele landet kjøpt for 2,6 milliarder kroner på avbetaling.
 12. Det blir også pekt på at den ligningspraksis som følges, først og fremst rammer de mindre bemidlede, som har behov for å benytte seg av avbetaling for å kunne skaffe seg nødvendige bruksgjenstander.
 13. Det er videre fremsatt som et problem at kredittomkostningene ved avbetaling er mye høyere enn ved andre låneformer.
 14. Det onde kan ikke honoreres på avbetaling - og stadig innlater vi oss på det.
 15. Det sies rett ut at ligningsmyndighetenes praksis innebærer en sosial diskriminering av de mindre bemidlede - de som ikke har muligheter til å anskaffe seg kapitalvarer på annen måte enn å kjøpe på avbetaling.
 16. Domsresultatet vil ha stor interesse for de mange tusen skattebetalere som har kjøpt varer på avbetaling.
 17. Efter hva Aftenposten forstår har det de siste årene vært reist en del kritikk fra juridisk hold nettopp mot at renter ved avbetaling ikke har kunnet fradragsføres.
 18. Efter to og et halvt år vil leie bli dyrere enn kjøp, enten man har lånt penger eller betalt på avbetaling, hevder direktør Ove Magndal i Norske Radio / TVhandleres Landsforbund.
 19. En annen grunn for å anke er at fradrag for avbetaling vil gi milliontap og at det dreier seg om en lavere domstolsavgjørelse som får tilbakevirkende kraft.
 20. En sak om tillatelse til å trekke fra renter for kjøp gjort gjennom avbetaling er nemlig anket inn for lagmannsretten i Oslo og ventes tatt opp på vårparten.
 21. For en enkelt som kjøper på avbetaling er det ikke småpenger som kan spares.
 22. Hvert år handles det for milliardbeløp på avbetaling, og avbetalingsrenten er ofte langt høyere enn for andre tradisjonelle forbrukslån.
 23. Hvis dette er riktig, vil Skattekommisjonen neppe anbefale som fradragsberettiget renter ved kjøp på avbetaling.
 24. Hvorfor skal en som kjøper båt på avbetaling ikke få rentefradrag, når den som kjøper havcruiser med banklån eller markedslån får det ?
 25. I 1979 kjøpte 30 prosent sin bil på avbetaling.
 26. I en sirkulæreskrivelse fra vedkommende kredittinstitusjon i anledning av dommen er opplyst at enkelte ligningskontorer har trukket den konklusjon at kjøpekort er avbetaling, og derfor nektet rentefradrag også for kredittkjøp, som savner ethvert kjennetegn på avbetalingskjøp efter loven.
 27. I en sirkulæreskrivelse til sine kontohavere av 30. april iår i anledning av nevnte dom har nemlig BokredittKjøpekort A / S kunnet opplyse at enkelte ligningskontorer har trukket den konklusjon at kjøpekort er avbetaling, og derfor nektet rentefradrag.
 28. Ifjor kjøpte nordmenn varer for ca. 2,6 milliarder kroner på avbetaling, i første rekke kapitalvarer som biler, fjernsyn, båter og møbler.
 29. Kjøp av bil på avbetaling, blir også berørt av utvalget.
 30. Kredittkort og avbetaling viser en moderat vekst, mens innvilgning av gjeldsbrevlån er øket fra 4,6 millioner kroner til 21,7 millioner.
Liknende ord:
sweavbetalning
noravbestilling
noravbetale
noravdeling
noravretting
noravsetning
engavenging
Dine siste søk:
 1. avbetalingSiste søk

# Land Term
1 Flag vanhedrende
2 Flag longitudinal
3 Flag lift
4 Flag boligområde
5 Flag fresar
6 Flag tykne
7 Flag gangway
8 Flag hjemmefront
9 Flag slumra
10 Flag seducción
11 Flag magyarsk
12 Flag en un abrir y cerrar de ojos
13 Flag tukle
14 Flag uinteressant
15 Flag veiarbeiderske
16 Flag trollbinde
17 Flag kvarnbyggare
18 Flag svaremål

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 1.8147 - sekunder.

mobiltelefon