logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for avfolkning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

noravfolkning
engallmenn [?]: military leader
spaallmenn [?]: despoblación
sweallmenn [?]: avfolkning
Synonymer:avfolking, depopulasjon, fraflytting
Eksempel:
 1. Det skulle i så fall bety ruin og avfolkning langs en stor del av vår golde kyst samt i de nære farvann.
 2. Disse midler kunne med fordel benyttes for å skape nye arbeidsplasser i distrikter som trues av avfolkning og forgubbing.
 3. En av hensiktene med disse reglene har vært å hindre avfolkning av de okkuperte områdene.
 4. En helt fri konkurranse tror han vil resultere i avfolkning av distriktsnorge.
 5. Faren for avfolkning og forgubbing er en av de viktigste årsaker til at folk engasjerer seg i spørsmål som man tidligere overlot til myndigheter og næringsliv.
 6. For skal Rjukan komme ut av uføret, fri seg fra truselen om avfolkning, må enhver ta spaden i egen hånd bokstavelig talt slik beboerne på Tveito, Flekkebyen og Måna har innsett.
 7. Heller ikke Bonn ser en løsning på det tysktyske problem i en avfolkning av DDR, og ser helst at det blir så akseptable forhold i ØstTyskland at befolkningen frivillig ønsker å bli.
 8. I Norge har mange næringer prøvet den moralske og fremsynte vei å produsere for dyrt - og har måttet konstatere at denne fremgangsmåte merkelig nok nettopp har ført til avfolkning av bedrift efter bedrift.
 9. Interessen for data har allerede resultert i nye arbeidsplasser i en grend truet av avfolkning.
 10. Når nå flertallet i bygdeutvalget foreslår en viss omlegning av disse støtteordningene, er det derfor ingen grunn til å frykte sveltihjel på gårdene og avfolkning av bygdene.
 11. Presthus nevnte distriktspolitikken, som må ta hensyn til utvalgets beregninger om mulig avfolkning av deler av landet.
 12. Til nå har krigen hatt preg av planmessig avfolkning.
 13. Trafikkstøy og forurensning er ifølge bydelsutvalget en av grunnene til at folk flytter fra bydelen, og det er bekymring for avfolkning.
 14. Avfolkning her !
 15. En slik målsetning rimer imidlertid dårlig med den avfolkning man har vært vitne til de senere år, sa formannen.
 16. Dersom hastigheten øker ytterligere, fører det til at flere jordbrukere presses ut i arbeidsledighet, og mange bygdesamfunn trues av rask avfolkning.
 17. Det er ikke vanskelig å få importert matvarer til priser som ligger under dem produksjonen i Norge koster, i hvert fall ikke dersom vi ser bort fra de uheldige samfunnsmessige sider av avfolkning av utkantstrøkene og flytting til sentrale pressområder.
 18. Det kan føre til avfolkning av mange bygder og dermed få store konsekvenser for bygdeNorge.
 19. Dette kan være startsignalet til at hele del sosiale nettverket rakner, med avfolkning som resultat.
 20. Fiske er eksistensgrunnlaget på Færøyene, svikter det, truer krise og avfolkning.
 21. Men Johansen har tro på at Staten vil hjelpe Finnmark, for avfolkning er vel ingen heldig løsning.
 22. Mens Frilufts og miljøvernrådet skal på befaring i Nordmarka til uken, vil skogstyret drøfte problematikken omkring avfolkning og fritidsbruk av Markabebyggelsen på sitt møte 16. september.
 23. Noen full avfolkning av stasjonen langs vår langstrakte kyst er imidlertid ikke blitt aktuell.
 24. Stikkord i denne sammenheng er frykt for økende arbeidsledighet, fraflytting og avfolkning av utkantNorge.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweavfolkning
engallmenn [n]: depopulation
norallmenn [n]: avfolking
spaallmenn [n]: despoblación [f]
Wiki:Avfolkning är när ett område, eller en stad, alternativt en hel landsdel (mer sällsynt) förlorar mer befolkning än vad det tillförs. I längden medför naturligtvis detta till att området i fråga töms på människor. Avfolkning kan ha flera olika orsaker; krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, resursbrist av något slag som vatten- eller matunderskott.
Liknende ord:
noravfolking
noravkortning
sweavbildning
sweavdelning
sweavfasning
sweavkortning
sweavsaltning
Dine siste søk:
 1. avfolkningSiste søk

# Land Term
1 Flag lugre
2 Flag kvartfinale
3 Flag kvele
4 Flag lusty
5 Flag recontruct
6 Flag ottoman
7 Flag backslide
8 Flag utladning
9 Flag perigee
10 Flag mote
11 Flag mero
12 Flag quadrant
13 Flag bokfink
14 Flag terapia
15 Flag monacal
16 Flag sist men ikke minst
17 Flag lignario
18 Flag rolig

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1069 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7664 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2043 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1552 - sekunder.

mobiltelefon