logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for avlastning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noravlastning
engskyld [n]: exoneration, exculpation [formal]
varer [n]: unloading
spaskyld [n]: exculpación [f], disculpa [f]
varer [n]: descarga [f]
sweskyld [n]: avlastning
Synonymer:
 1. redning, lettelse
 2. tjeneste, handtak, støtte, bistand, assistanse
Eksempel:
 1. Avlastning for personer med tyngende pleie og passansvar.
 2. De fleste vil vel heller ha avlastning i arbeidet ?
 3. Derfor burde tilbud om avlastning heller gis med rund hånd til alle som har ekstra omsorgsarbeide, uansett art.
 4. Det verste var at jeg aldri fikk noen avlastning.
 5. Efter vår mening må det derfor være et viktig forebyggende tiltak å gi aleneforeldre mulighet for avlastning med barna, sier de to som har tatt initiativ til og ledet undersøkelsen, høyskolelektorene Wenche Drevland og Anne Lise Sverdrup ved sosialhøyskolene i Trondheim og Stavanger.
 6. Ja, og da må vi i alle fall skaffe henne avlastning. nei, vi i denne organisasjonen skal ikke utdanne avløsere, men vi vil sørge for at det hjelpeapparatet som finnes når frem til dem som trenger det mest.
 7. Jeg trenger også avlastning i min situasjon, og det er selskap i husmorvikarene.
 8. La meg si det slik at Høyre er på gli i den forstand at vi er åpne for alle forslag som kan føre til en mer effektiv trafikkavvikling samtidig som de mest belastede boligområdene får en avlastning når det gjelder gjennomkjøring.
 9. Mens vi får avlastning nok til å samle nytt overskudd, sier AnneLise og Rolf Just Iversen.
 10. Norkap driver for det meste avlastning for bankenes garantivirksomhet, og det er bare naturlig at bankene også blir dominerende eiere, sier adm. direktør Jan Willy Hopland i Forenedegruppen i en kommentar til salget.
 11. Uten avlastning klarer vi ikke å utføre de plikter vi har som ett av byens fire sektorsykehus, sier sjeflege Einar Lorentsen.
 12. Video ser ut til å ha blitt et alternativ til det fellesskap man før hadde, video er blitt en avlastning, advarer lærerne, som påpeker det ansvaret både foreldre og skole her har.
 13. 20 kvinnelige plasser på landsfengslet ansees som en vesentlig avlastning for Bredtveit kvinnefengsel.
 14. Avlastning.
 15. Avlastning eller det å komme seg ut i jobb, kan være effektivt.
 16. Avlastning er en gråsone der dagens planleggingssystem ikke fungerer og i en inntrengende appell ble ansvaret lagt på politikerne.
 17. Avlastning er et eksempel på en av de mange gråsoner mellom kommune og fylke der dagens planleggingssystem ikke fungerer.
 18. Avlastning er et sentralt spørsmål for tusenvis av pårørende med omsorgsoppgaver.
 19. Avlastning i hjemmet er imidlertid prøvd med godt resultat.
 20. Avlastning må gis ut fra individuelle behov, og foruten faste ordninger kunne dekke akutte situasjoner og ferietilbud.
 21. Besøket på Oslos havneanlegg var for mange bystyrerepresentanter et nytt bekjentskap, og befaringen av Bekkelaget renseanlegg som betjener over 350 000 personer viste at anlegget er nedslitt og overbelastet og trenger avlastning av nyanlegget til Vestfjordens avløpsselskap i Asker.
 22. DE strakstiltak som skal iverksettes mot korridorsengproblemet er midlertidige og vil i første omgang virke frem til årsskiftet, slik at hovedstadssykehusene får nødtørftig avlastning.
 23. Da ville trikken få avlastning på strekningen Skillebekk Skøyen, sier vår leser.
 24. Dagens og fremtidens trafikkårer internt i byen får en betydelig avlastning.
 25. De må først innse at det kan være nyttig og rettferdig at de får avlastning i toppskiktet, mens de avlaster kvinnene med barneoppdragelsen.
 26. De må i det minste sikres bedre muligheter til avlastning når behovet for det melder seg.
 27. Den avtale vi har hatt om bruk av hyblene til avlastning for hjemmene, går ut den 31. august, sier dr. Nils Holand til Aftenposten.
 28. Den frigjorte post bør benyttes til avlastning.
 29. Den gir kunnskap, hjelp og gode råd om det å vente tvillinger, fødselen, spebarnstiden, amming og betydningen av nødvendig avlastning i en stresset periode.
 30. Dermed ville fergene få en viss avlastning, slik at de lettere kunne dekke efterspørslene av biler, mener han.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweavlastning
engskuld [n]: exoneration, exculpation [formal]
varor [n]: unloading
norskuld [n]: avlastning
spaskuld [n]: exculpación [f], disculpa [f]
varor [n]: descarga [f]
Synonymer:
 1. räddning, lättnad
 2. tjänst, handtag, stötta, handräckning, bistånd, stöd, assistans, undsättning
Avledede ord:avlastningsventil
Anagram:avsaltning
Liknende ord:
noravkastning
sweavkastning
noravkasting
noravlesning
noravlysning
noravrustning
sweavfasning
Dine siste søk:
 1. avlastningSiste søk

# Land Term
1 Flag svarte natta
2 Flag krake
3 Flag negligente
4 Flag mellanakt
5 Flag headroom
6 Flag apparat
7 Flag avanzar
8 Flag silla de montar
9 Flag antiseptisk
10 Flag mening
11 Flag skjøteapparat
12 Flag insurrecto
13 Flag happen to
14 Flag encallecerse
15 Flag oposite
16 Flag underdriva
17 Flag reddish
18 Flag de nariz aguileña

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6121 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1833 - sekunder.

mobiltelefon