logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for begripe:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbegripe
engforstå [v]: make sense out of, make sense of, catch on, understand
betydelse [v]: understand, apprehend, grasp, comprehend, perceive
spaforstå [v]: encontrar sentido alguno a, comprender el sentido de, comprender, entender, darse cuenta
betydelse [v]: entender, concebir, comprender
sweforstå [v]: begripa
Synonymer:bli klar over, demre for (en), erkjenne, fatte, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, utlede
Avledede ord:begripelig, ubegripelig, være begripelig, være ubegripelig for noen
Eksempel:
 1. Ærlig talt, sier jeg opphisset til ungeflokken vår, dere må da begripe at P12 er en trykkfeil for P2, og P3 har på min radio ingen megaherz.
 2. Alle må da begripe hvorfor.
 3. Ja,jeg kan heller ikke begripe at noen skulle ønske å sky te Margrethe, sa han tungt.
 4. Jeg har aldri kunnet begripe hvorfor de er imot oss.
 5. Jeg kan ikke begripe at noen kan si noe slikt.
 6. Jeg tror simpelthen at om jeg bodde femti år i Norge, ville jeg aldri begripe dette besynderlige fenomen som heter norske skjenkerettighetsbestemmelser.
 7. Skuespillet er vanskelig å begripe og kanskje nettopp derfor en utfordring.
 8. At mange kommer til konfirmasjonsforberedelsene uten å begripe hva de skal med religion.
 9. At slikt stoff engasjerer, trenger man ingen universitetseksamen for å begripe.
 10. Bare det faktum at det er måket, burde da få folk til å begripe at dette er en privat parkeringsplass.
 11. Biblioteksjef Fløgstad sa at han ikke kunne begripe hvordan så få bøker kunne lånes ut så mange ganger.
 12. DETTE siste har man vanskelig for å begripe på Trygve Bulls politiske fløy, til tross for all erfaring.
 13. Da jeg satte punktum, var jeg helt sikker på at dette her var en fantastisk bok, og det kan jeg rolig si, for den ligger langt over mitt nivå - jeg kan egentlig ikke begripe at det er meg.
 14. De ansvarlige partier og politikere later til enten ikke å begripe dette, eller å kapitulere overfor den slagordpregede måte å markedsføre meninger.
 15. De norske guttene synes selv de går fort, og kan ikke begripe at de havner så langt bak i køen på ærbødig avstand til toppen.
 16. De så først helt vantro ut, kunne liksom ikke begripe innholdet, men så spratt hun opp og føk om halsen på ham.
 17. Den er først og fremst et forsøk på å forstå en motstander, begripe forutsetningene for sionismen og vinne innsikt i de krefter som har skapt Israel.
 18. Den store maestro hadde bare tenkt å bruke noen minutter på å lytte til 13åringen - som ikke var det minste nervøs, fordi hun ikke kunne begripe hva von Karajan ville med henne, så ung som hun var.
 19. Denne sammenhengen er så enkel og lett å fatte at en amerikansk ledelse som selv er ekspert på forenklinger, trolig burde begripe den.
 20. Det er først når vi får en skildring av hva ødeleggelsesmaskineriet betyr for ett enkelt sakesløst, ganske vanlig menneske, at vi begynner å begripe noe.
 21. Det er ikke nødvendig å snakke med flere enn fire ganske alminnelige amerikanske velgere for å begripe at hans idealistiske appell faller i god jord.
 22. Det er så enkelt at selv en reklamedirektør burde begripe det.
 23. Det innebærer en erkjennelse av at psykiske forstyrrelser er til å forstå og begripe, samtidig som denne begripelse krever ro og tid og trygghet for alle impliserte.
 24. Det krever at man kan begripe grunnleggende begreper og prinsipper og å kunne bruke dem, samle og bearbeide kliniske og forskningsmessige data systematisk og kritisk.
 25. Det som skjer når vannet fryser til is, er at frie svevende molekyler i uorden ordner seg i bestemte mønstre og blir til en komplisert, forunderlig orden som ikke er til å begripe...
 26. Du må da begripe at det ikke er dere som skal skrive dette - det er vi som skal skrive det !
 27. En annen sak ville være om folk brukte mindre til livsfornødenheter av egen, selvbestemt vilje, men såvidt vi kan begripe i denne sammenheng dreier det seg ikke om det.
 28. Fra et nullpunkt ser vi menn og kvinner famle seg mot hverandre uten å begripe et ord av hverandres sprog.
 29. Fuglesang forklarer på en måte som hver av oss skulle kunne begripe hvor stort det økonomiske offer er, eller rettere hvor lite det er, sammenlignet med hva vi ellers bruker penger til.
 30. Haakon Lie skriver i sin siste bok at han ikke kan begripe hvordan en trenet jurist, en folkerettsekspert kan ha funnet på slike ord, og antyder at andre enn Evensen har stått for manuskriptet.
Liknende ord:
swebegripa
norbedrive
norbegrave
norbegrep
norberike
swebegrepp
engbe nice
Dine siste søk:
 1. begripe


Begripe ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) begripe
Gerundio: begripende
Partisipp: begrepet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  begriper
 • du
  begriper
 • han
  begriper
 • vi
  begriper
 • dere
  begriper
 • de
  begriper
8. Presens perfektum
 • jeg
  har begrepet
 • du
  har begrepet
 • han
  har begrepet
 • vi
  har begrepet
 • dere
  har begrepet
 • de
  har begrepet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  begrep
 • du
  begrep
 • han
  begrep
 • vi
  begrep
 • dere
  begrep
 • de
  begrep
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde begrepet
 • du
  hadde begrepet
 • han
  hadde begrepet
 • vi
  hadde begrepet
 • dere
  hadde begrepet
 • de
  hadde begrepet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal begripe
 • du
  vil/skal begripe
 • han
  vil/skal begripe
 • vi
  vil/skal begripe
 • dere
  vil/skal begripe
 • de
  vil/skal begripe
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha begrepet
 • du
  vil/skal ha begrepet
 • han
  vil/skal ha begrepet
 • vi
  vil/skal ha begrepet
 • dere
  vil/skal ha begrepet
 • de
  vil/skal ha begrepet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle begripe
 • du
  ville/skulle begripe
 • han
  ville/skulle begripe
 • vi
  ville/skulle begripe
 • dere
  ville/skulle begripe
 • de
  ville/skulle begripe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha begrepet
 • du
  ville/skulle ha begrepet
 • han
  ville/skulle ha begrepet
 • vi
  ville/skulle ha begrepet
 • dere
  ville/skulle ha begrepet
 • de
  ville/skulle ha begrepet
Imperativ
bekreftende
 • du
  begrip!
 • vi
  La oss begripe!
 • dere
  begrip!
Nektende
 • du
  ikke begrip! (begrip ikke)!
 • dere
  ikke begrip! (begrip ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag tabbe
2 Flag idealism
3 Flag kamel
4 Flag snuskete
5 Flag pedofil
6 Flag klase
7 Flag perpetrator
8 Flag addition
9 Flag grejer
10 Flag bredbent
11 Flag bakover
12 Flag brunst
13 Flag regnemaskin
14 Flag traje de faena
15 Flag knoll
16 Flag pornographic
17 Flag canopy
18 Flag litografi

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.0981 - sekunder.

mobiltelefon