logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for begynnende:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbegynnende
engallmenn [a]: nascent [formal]
sykdom [a]: incipient
kjemi [a]: nascent
spaallmenn [a]: naciente
sykdom [a]: incipiente
kjemi [a]: naciente
sweallmenn [a]: begynnande
Eksempel:
 1. Begynnende silikatavleiring, fastslo sjefkjemiker JørgenFougt hos Holmegaard straks.
 2. Det er viktig å gripe inn tidlig overfor et begynnende narkotikamisbruk, hevder RNS, Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn, når man i disse dager sender ut forslag til et handlingsprogram mot narkotika til alle landets kommuner og fylkeskommuner.
 3. Det finnes begynnende rasisme også i vårt eget samfunn.
 4. Abonnenter som tidligere hadde telefonnumre i serien 55 00 00 til 55 19 99, ble omkoblet til nye serier begynnende med 43 og 56.
 5. Barnas lek utvides på denne måten fra de første sanselekene og den enkle begynnende konstruksjonsleken til mer avansert bygging hvor også rollelekene og fantasien i høy grad er medvirkende.
 6. Befruktede egg er begynnende menneskeliv uansett utviklingstrinn, sier professor Mitchell og dr. Snowden.
 7. Både norsk og internasjonal økonomi er i en begynnende vekst, konstaterer Bankforeningen.
 8. DET var først med den begynnende kvinnefrigjøring i 1880årene at klesdrakten fulgte på med bekvemmeligere og sunnere plagg.
 9. Da vi mot slutten av 1982 dristet oss til å ta ordene begynnende boligmetning i bruk, vakte det reaksjon på enkelte hold, fordi boligkøene på den tid ennå var der og fordi igangsettingen av boligbygg tok seg opp både i 1981 og 1982 - til over 37 000 boliger.
 10. Den begynnende kapitalflukt finner sted på bakgrunn av en økning av dollarkursen på hele 52 prosent siden 1980.
 11. Den begynnende sammensmeltingen av audio og videoinformasjon har dannet grunnlaget for informasjonssentra med TVskjermen som en slags monitor, en sentral.
 12. Den begynnende velstand som kan sees i øst privattrafikken tetter seg i gatene, rekkehusene vokser frem rundt byene og folk er rimelig bra kledd - skyldes utvilsomt at systemet har bygget inn et slingringsmonn for dem som vil jobbe på egen hånd.
 13. Det begynnende samarbeidet mellom liberaldemokratene og de demokratiske sosialister er et signal til sosialistpartiet, og det er åpenbart oppfattet.
 14. Det er derfor lett å overse en begynnende yrkesbetinget lungesykdom som starter med en tørr hoste eller dårligere kondisjon, hvis man ikke er klar over giftige og helsefarlige stoffer i pasientens arbeidsmiljø.
 15. Det har reist seg en begynnende bølge i verden, til fordel for å ta hensyn til de små.
 16. Det later til at Felice - i de første måneder - kom til å bety meget for den unge og sky, begynnende forfatter.
 17. Det politiske press mot partene øker, på grunn av frykt for at konflikten vil slå bena vekk under det begynnende vesttyske økonomiske oppsving.
 18. Dette er en begynnende utvikling, men det er ikke slik alle steder.
 19. Dette leder til at for å ha mulighet til å stoppe spredningen, er det nødvendig å gripe inn tidlig overfor et begynnende misbruk.
 20. Efter at to oljekriser virket som kjepper i hjulene på vestlige økonomier satses det nå på at den begynnende økonomiske oppgang skal holde seg.
 21. En sovjetisk kvinne som var klinisk død i 12 minutter, gjenvant fullstendig sine åndsevner til tross for begynnende hjerneskade.
 22. Forholdet mellom India og Pakistan tilspisset seg i helgen, og den begynnende avspenningen mellom de to nabolandene så ut til å være i fare.
 23. Følgelig blir det ikke noe lett og liketil sak å få den begynnende vekst i Europa til å skyte fart.
 24. Han satt og hørte på radio natten til 6. juni om de alliertes begynnende invasjon på franskekysten.
 25. Han var en kortvokst mann med begynnende måne.
 26. Har Skipper Invest A / S kjøpt 42,5 pst. i bedriften A / S Electro Automation på Austevoll i Hordaland, som blant annet produserer autopiloter, og har en begynnende produksjon for fiskeoppdrettsnæringen.
 27. Hele tiden vifter han med den venstre armstubben for å få bort fluer fra noe som dessverre ser ut til å være en begynnende betennelse i den lite vakre amputasjonen.
 28. Hvis vi vil lete efter årsakene til Honeckers nei og til propagandasalvene, må vi tilbake til rakettsaken - til NATOs begynnende utplassering av krysserraketter og Pershing II fra nyttår - og til forbundskansler Helmut Kohls meget klare linje i dette spørsmålet.
 29. Hvordan skal vi behandle befruktede egg, altså begynnende menneskelig liv, annet enn som mennesker ?
 30. I et av hans første skrifter fra slutten av 60tallet med tittelen Fremskritt, sameksistens og intellektuell frihet, tegner han en utvikling med et begynnende flerpartisystem, i SovjetUnionen, og en sterk liberal venstrefløy i Vest, som tilsammen resulterer i en tilnærming mellom Øst og Vest.
Liknende ord:
swebegynnande
norbefinnende
norbegrunnende
norbegynnelse
swebegynnelse
norbedyrende
norbegrensende
Dine siste søk:
 1. begynnendeSiste søk

# Land Term
1 Flag piratear
2 Flag advertencia
3 Flag linchpin
4 Flag omtvistad
5 Flag concurrent
6 Flag kanik
7 Flag timbre
8 Flag generell
9 Flag syd
10 Flag bil
11 Flag gräddaktig
12 Flag övergång till metersystemet
13 Flag gjennomstrømme
14 Flag second-hand buy
15 Flag secession
16 Flag kontinental-
17 Flag velte over
18 Flag hjul

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1208 - sekunder.

mobiltelefon