logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for belyse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbelyse
engforklare [v]: illuminate, elucidate, clarify
belysning [v]: illuminate, light up, light
spaforklare [v]: aclarar, clarificar, explicar
belysning [v]: iluminar
sweforklare [v]: belysa
Synonymer:definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle
Eksempel:
 1. Verdens elver, ferskvann som livskilde er utstillingens spesialtema, hvilket vil si at arrangørene legger særlig vekt på å belyse dette.
 2. Det var et forsøk på å belyse et rent praktisk problem ut fra markedsøkonomiske hensyn, forklarer professoren.
 3. Formålet er å belyse lover og regelverk som gjelder for sokkelen, og som er knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljøspørsmål, opplyser administrerende direktør Halvor Ø. Vaage i Noaf til Aftenposten.
 4. Jeg kan belyse nødvendigheten av store enheter med kapital i ryggen med følgende eksempel, sier Etholm.
 5. Noe av det vi ønsker å belyse med forsøket, er samarbeidet mellom kommunene og fylket når barn og unge under omsorg skal anbringes slik at vi kan unngå tilfeldige plasseringer, for mange omplasseringer og direkte feilplasseringer.
 6. Siden studentdagene har jeg følt at min oppgave er å bruke jusen til å belyse påtrengende samfunnsproblemer, sier Nandrup Dahl.
 7. Vi har sett så mye skilsmisser og håpløse parforhold rundt oss på alle kanter, og synes det er viktig å belyse temaet.
 8. Vi ønsker undersøkelsen meget velkommen og vil så aktivt vi kan, bidra til å belyse saken, sier avdelingssjef Per Anders Owren i Norske Shell.
 9. Vi ønsker å belyse hvilken langtidsbetydning dette har for de enkeltes helse, sier Dahlberg, som understreker at man i tillegg til de astmatiske plagene, står overfor spørsmålet om kroniske lunge og luftveissykdommer som kronisk bronkitt, emfysem og støvlunger.
 10. Vårt regnestykke har tatt sikte på å belyse bruken av realressurser i forbindelse med byggeprosjektet.
 11. AMNESTY INTERNATIONAL har sendt ut en omfattende rapport om brudd på menneskerettighetene i Kina, og en aksjon er igangsatt over landegrensene for å belyse overgrepene.
 12. Aftenposten har besøkt flåtens hovedbase i Norfolk, USA, og vil med tre temasider belyse forsterkninger til Norge.
 13. Aftenposten har de senere år tilbudt hjelp i 11. time ved å belyse endel emner som efter tips fra lektorer og elever kunne ha vært aktuelle da stiloppgavene ble gitt.
 14. Alexander Berthelsens datter, Berivan Egen, som også bor i Norge, opplyser til Aftenposten at faren i 60årene drev avis i Istanbul, og han la vekt på å belyse kurdernes sak i Tyrkia.
 15. Amanuensis Magne Raundalen vil belyse Familien år 2000 - og derefter, og sykepleier Lillian Pahle omsorg ved livets slutt.
 16. Antall seriøse informasjonskilder for kvinner er svært begrenset på grunn av den holdningen NRK og aviser har til kvinnelig stoff, mener Grotmol, og p.g.a. holdningen til kvinnelige journalisters mulighet for å belyse nyheter med tanke på kvinnelige leser og seere.
 17. At samordningsloven virker svært uheldig for alle statsjenestemenn, vil jeg belyse ved mitt eget eksempel.
 18. Barth opplyser at den svenske nedrustningsambassadør Maj Britt Theorin vil bidra til å belyse dette emne.
 19. Boken skal belyse forskjellige sider ved en diplomats virksomhet, og gir endel nyttig informasjon.
 20. Bruun Olsen vil dramatisk belyse den medieskapte virkelighet som omgir oss i dagliglivet - som utgangspunkt har han valgt en debatt i et radiostudio mellom en minister og en ung kvinnelig magister - om de intellektuelles ansvar.
 21. Dagsrevyens mannskap leverte en solid innsats for å belyse sakens forskjellige sider.
 22. Datatilsynet er således alene kommet med bidrag for å belyse de sider av saken.
 23. De av fangene som ser litt lenger og er kritiske, blir ikke tilstrekkelig hørt, mener de to, og viser til selvmord og håpløse forhold for varetektsfengslede som to av mange problemområder foreningen ønsker å belyse.
 24. De har fått i oppdrag av bokens to redaktører å belyse de forskjellige sider av en diplomats virksomhet.
 25. De klarer det bra i andre sammenhenger, men denne gang har man gjort seg skyldig i et beklagelig overtramp, formodentlig i tankeløs iver efter å understreke og belyse statistikkens dystre tall over denne typen tragiske ulykker med dødelig utgang.
 26. Deltagerne vil forsøke å oppsummere erfaringer hittil med den nye loven, og de enkelte foredragsholdere vil belyse reformen fra ulike vinkler.
 27. Den Polytekniske Forening ved Tverrfaglig Sikkerhetsforum har på sitt seminarprogram forsøkt å belyse spørsmålet akseptabel risiko fra så mange syns og fagvinkler som mulig.
 28. Den enkleste måte å belyse dette på, er å si utfører du arbeide i eget hjem, så registreres det ikke som arbeide.
 29. Den internasjonale menneskerettighetorganisasjonen Amnesty International innleder idag en verdensomfattende aksjon for å belyse krenkelsene av menneskerettighetene i Paraguay.
 30. Den skal belyse forskning i SovjetUnionen på områder som romteknologi og utforskningen av Arktis, energiproduksjon, olje og gassindustri og metallurgisk industri.
Liknende ord:
norbelyst
swebelysa
swebelyst
norbedyre
norbeise
norbelage
norbelaste
Dine siste søk:
 1. belyse


Belyse ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) belyse
Gerundio: belysende
Partisipp: belyst
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  belyser
 • du
  belyser
 • han
  belyser
 • vi
  belyser
 • dere
  belyser
 • de
  belyser
8. Presens perfektum
 • jeg
  har belyst
 • du
  har belyst
 • han
  har belyst
 • vi
  har belyst
 • dere
  har belyst
 • de
  har belyst
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  belyste
 • du
  belyste
 • han
  belyste
 • vi
  belyste
 • dere
  belyste
 • de
  belyste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde belyst
 • du
  hadde belyst
 • han
  hadde belyst
 • vi
  hadde belyst
 • dere
  hadde belyst
 • de
  hadde belyst
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal belyse
 • du
  vil/skal belyse
 • han
  vil/skal belyse
 • vi
  vil/skal belyse
 • dere
  vil/skal belyse
 • de
  vil/skal belyse
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha belyst
 • du
  vil/skal ha belyst
 • han
  vil/skal ha belyst
 • vi
  vil/skal ha belyst
 • dere
  vil/skal ha belyst
 • de
  vil/skal ha belyst
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle belyse
 • du
  ville/skulle belyse
 • han
  ville/skulle belyse
 • vi
  ville/skulle belyse
 • dere
  ville/skulle belyse
 • de
  ville/skulle belyse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha belyst
 • du
  ville/skulle ha belyst
 • han
  ville/skulle ha belyst
 • vi
  ville/skulle ha belyst
 • dere
  ville/skulle ha belyst
 • de
  ville/skulle ha belyst
Imperativ
bekreftende
 • du
  belys!
 • vi
  La oss belyse!
 • dere
  belys!
Nektende
 • du
  ikke belys! (belys ikke)!
 • dere
  ikke belys! (belys ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag perpendikkel
2 Flag grevling
3 Flag mikrobølge
4 Flag dundra
5 Flag kart
6 Flag leucocito
7 Flag sporhund
8 Flag honor
9 Flag schism
10 Flag copyright
11 Flag søsters sønnesønn
12 Flag legge bort
13 Flag adrenaline
14 Flag embrace
15 Flag psykoanalytiker
16 Flag manifestar
17 Flag smijern
18 Flag såg

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8923 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1152 - sekunder.

mobiltelefon