logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for beordre:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbeordre
engbefaling [v]: instruct, give orders
oppdrag [v]: charge, instruct
spabefaling [v]: ordenar, dar instrucciones
oppdrag [v]: encargar, ordenar, mandar
swebefaling [v]: beordra
Synonymer:befale, bestemme, bestille, dekretere, diktere, dirigere, dominere, fastsette, foreskrive, forlange, forordne, herske, kommandere, kontrollere, pålegge, sjefe, styre
Anagram:brodere
Eksempel:
 1. Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
 2. Den vil straks beordre båt til stedet for å oppspore dens rettmessige eier.
 3. Dersom også dette forsøket løper ut i sanden, uten at president Ronald Reagan kan beordre en tilbaketrekning, er det duket for en kollisjon mellom hans administrasjon og et bastant flertall i Kongressen.
 4. Det har gitt ly til folk og hester fra 1663, da Bjørn i Hee fikk herr Guverneurens fullmakt til å starte med en kro og beordre traktens bønder til å fremskaffe tømmer til en stall.
 5. Domstolen kan da beordre beslagleggelse av forbundets midler for å dekke boten.
 6. Han forsøkte også å beordre Trelford til å reise tilbake til Zimbabwe for å sette seg bedre inn i forholdene - noe som neppe ville vært helt ufarlig for redaktøren, og slett ikke for hans kilder.
 7. I innspurten måtte derfor en budsendt medisinmann beordre foten plassert på en skammel og behandlet med isposer.
 8. Igår ble regjeringen tvunget til å beordre nedskjæringer i industriproduksjonen, bremse fyringen i offentlige bygninger og stanse deler av trafkken i den greske hovedstaden.
 9. Man kan ta for gitt at et nytt styre vil beordre hovedadministrasjonen tilbake til Horten efter at den en tid har ligget i Oslo.
 10. Når de andre kommer, vil jeg beordre dem til å tømme lommene dine med makt dersom du unnslår deg.
 11. Politimester Rolf Solem har svart Helsingforskomiteen at han efter klagen har funnet å måtte beordre angjeldende funksjonær til annet tjenestested innen politikammeret.
 12. Regelen sier også at en lege kan beordre en løper til å gå ut av løpet på et hvilket som helst tidspunkt.
 13. STRIDSDOMMEREN har myndighet til å beordre stopp av fremrykking, opphold i strid.
 14. Det er klart at vi har en viss rett til å beordre vårt personell, men utidig beordring er ikke løsningen på et omfattende problem.
 15. Egentlig skaper man bare nye problemer med å beordre høykvalifisert nøkkelpersonell nordover, fremholder Finstad.
 16. Hvis man legger en streng tolkning av høvelig arbeid til grunn, er det adgang til å beordre folk til budjobber.
 17. Jeg kan ikke beordre dere til å avgi stemme, men jeg vil oppfordre alle vernepliktige til å benytte sin rett og sin plikt til å være med å stake ut kursen for de kommende fire år, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad da han åpnet Landskonferansen for tuillitsmenn i Horten mandag.
 18. Medlemmer av sikkerhestyrkene kan beordre hvem som helst til å flytte til et annet område, og bruke makt dersom ordren ikke blir imøtekommet øyeblikkelig.
 19. Tolker man høvelig arbeide strengt, er det adgang til å beordre arbeidsledige til å ta budjobber, men selv synes jeg det er for drøyt, sier Egil Jakobsen, leder for fagforeningen i Arbeidsformidlingen i en kommentar til at det er blitt kjent at Aftenposten på vegne av Osloavisene i samarbeid med Arbeidsformidlingen planlegger å tilby arbeidsledige i Oslo jobb som avisbud.
 20. Vi forsøker å erstatte nøkkelpersonale i avgang ved å beordre mannskaper nordover, sier Bjurstedt.
 21. Askimdommeren måtte bare avbryte kampen og beordre lagene i garderoben mens isen ble vasket.
 22. Da kan byrådet beordre en slik debatt.
 23. Ellers måtte vi satse på den hjemmelen Stadsfysikus har for å beordre folk til tjeneste i en krisesituasjon - en hjemmel han denne gang - køer til tross ikke valgte å benytte.
 24. En lavere rett har tidligere efterkommet en anmodning fra Greenpeace og 11 andre miljøvernorganisasjoner om å beordre sanksjoner mot Japan.
 25. Man sender en tanke til de forlengede varetektsfengslinger som også norsk politi har fått anledning til å beordre, og drastiske anholdelser under svær publisitet som har rammet navngjetne folk i næringslivet.
 26. Mye tyder på at politikerne vil beordre at dette faktisk skal skje.
 27. Oljedirektoratet vil ikke beordre stans i den leteboring som to andre rigger foretar andre steder på Haltenbanken.
 28. Oppdager man imidlertid at AIDSsmittede for eksempel prostituerte narkotikamisbrukere som er kjent med at de er bærere av det dødelige viruset - fortsetter å smitte andre gjennom kjønnslig kontakt, kan lege beordre tvangsinnleggelse og isolering på sykehus, opplyser generaldirektør MajBritt Sandlund i Sosialstyrelsen i Stockholm til Aftenposten.
 29. Palle Simonsen underslo ikke at regjeringen har måttet beordre besk medisin.
 30. Sporveisstyret er imidlertid lite lystne på en ny utsettelse og vurderer derfor å beordre entreprenøren å sette inn to skift i innspurten, slik at stasjonen kan åpnes ved årsskiftet 1986 / 87.
Liknende ord:
swebeordra
norbefordre
swebefordra
norbedre
norbekymre
norberge
norbelemre
Dine siste søk:
 1. beordre


Beordre ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) beordre
Gerundio: beordrende
Partisipp: beordret
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  beordrer
 • du
  beordrer
 • han
  beordrer
 • vi
  beordrer
 • dere
  beordrer
 • de
  beordrer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har beordret
 • du
  har beordret
 • han
  har beordret
 • vi
  har beordret
 • dere
  har beordret
 • de
  har beordret
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  beordret
 • du
  beordret
 • han
  beordret
 • vi
  beordret
 • dere
  beordret
 • de
  beordret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde beordret
 • du
  hadde beordret
 • han
  hadde beordret
 • vi
  hadde beordret
 • dere
  hadde beordret
 • de
  hadde beordret
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal beordre
 • du
  vil/skal beordre
 • han
  vil/skal beordre
 • vi
  vil/skal beordre
 • dere
  vil/skal beordre
 • de
  vil/skal beordre
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha beordret
 • du
  vil/skal ha beordret
 • han
  vil/skal ha beordret
 • vi
  vil/skal ha beordret
 • dere
  vil/skal ha beordret
 • de
  vil/skal ha beordret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle beordre
 • du
  ville/skulle beordre
 • han
  ville/skulle beordre
 • vi
  ville/skulle beordre
 • dere
  ville/skulle beordre
 • de
  ville/skulle beordre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha beordret
 • du
  ville/skulle ha beordret
 • han
  ville/skulle ha beordret
 • vi
  ville/skulle ha beordret
 • dere
  ville/skulle ha beordret
 • de
  ville/skulle ha beordret
Imperativ
bekreftende
 • du
  beordr!
 • vi
  La oss beordre!
 • dere
  beordr!
Nektende
 • du
  ikke beordr! (beordr ikke)!
 • dere
  ikke beordr! (beordr ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag geisha
2 Flag collage
3 Flag sette
4 Flag tyvlytterske
5 Flag rifar
6 Flag tuck in
7 Flag anlända
8 Flag rekognoscering
9 Flag fiske
10 Flag guys
11 Flag exceder
12 Flag sensible
13 Flag inconveniencia
14 Flag top-notch
15 Flag mop
16 Flag pust
17 Flag initial
18 Flag ålder

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.0921 - sekunder.

mobiltelefon