logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for bli avvist:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbli avvist
engkjærlighet [v]: be turned down, be rejected
spakjærlighet [v]: ser rechazado, ser rehusado
swekjærlighet [v]: bli ratad
Eksempel:
 1. Alle søknader om å få starte prøvesendinger med reklameinnslag vil bli avvist av departementet inntil Stortinget eventuelt har gitt klarsignal til slik virksomhet, sier underdirektør Sigve Gramstad i Kulturdepartementet.
 2. I 1990 kan ca. 31 000 unge bli avvist av Forsvaret.
 3. Jeg tror ikke at en eventuell anke i Børre Knudsensaken for den europeiske menneskerettighetskommisjon i Strasbourg vil bli avvist, sier høyesterettsadvokat Johan Hjort til Aftenposten.
 4. Selv de best underbygde og dokumenterte argumenter til fordel for grads og / eller lønnsplassering kan f.eks. bli avvist under henvisning til at man skal oppnå harmonisering mellom forsyningskommandoene.
 5. Vil ikkemedlemmer bli avvist ved dette nye, private senteret ?
 6. Avgjørelsen innebærer at nye asylsøkere kan bli avvist på grensen av politiet.
 7. De fleste ventes å bli avvist.
 8. De vil ikke bli avvist, men de må betale en høyere pris for behandling og konsultasjoner enn medlemmer.
 9. Departementet kungjør at sikher som søker tilflukt i Norge må regne med å bli avvist på grensen.
 10. Der vil de så allikevel bli avvist.
 11. Det dreier seg om pasienter som ofte ønsker nærkontakt, og det er synd om de nå skal bli avvist, sier Rasmussen.
 12. Det vil kontant bli avvist av regjeringspartiene, men er i tråd med AUFs tolkning av Arbeiderpartiets program.
 13. Dette forslaget vil trolig bli avvist av de folkevalgte.
 14. Er det ikke en fare for at også Knudsen sak kan bli avvist fordi den ikke berører hans personlige rett til å tale og kjempe mot loven om selvbestemt abort ?
 15. Et forslag om å redusere tilskuddet til edruskapsorganisasjonenes opplysningsarbeide med 300 000 kroner, ventes også å bli avvist.
 16. Han trekker også den slutning av materialet at når det gjelder integrering av avvikende elever, kan den mest positive målsetning ikke bli bedre enn at de må ikke bli avvist, men heller ikke akseptert.
 17. Han understreker at de usosiale sider ved finansrådmannens forslag vil bli avvist.
 18. Hans motpart, regjeringsadvokat Bjørn Haug, har sagt til Dagen at en slik anke uten videre vil bli avvist.
 19. Hvis de ikke vil undertegne, er det stor grunn til å tro at de vil søke arbeid her i landet, og da vil de trolig bli avvist.
 20. Hvis utlendingen ikke underskriver, risikerer vedkommende å bli avvist ved grensen.
 21. Jens Marcussen spør justisministeren om Regjeringen vil sørge for at eventuelle PLOtilhengere som søker arbeidstillatelse for å drive informasjonsvirksomhet i Norge, vil bli avvist.
 22. Likeså, hvis en representant glemmer sitt kort hjemme, vil vedkommende da bli avvist på Løvebakken ?
 23. Nekter de å underskrive erklæringen, risikerer de å bli avvist ved grensen.
 24. Om du derimot ikke hadde hatt penger å investere i privat forsikring, ville du bli avvist ved alle private sykehus og fortsatt bli nødt til å vente i kø ved et av de offentlige.
 25. Oppleve butikkpersonalet trekke seg unna, eller bestille middag på en restaurant og bli avvist som beruset, sier Ingrid Liv Rage.
 26. Samaranch fikk ikke møte statssjef Konstantin Tsjernenko, men unngikk å svare på om han var skuffet over å bli avvist av den sovjetiske president og partisjef.
 27. Tilbudet fra OBOS om å kjøpe alle sine festetomter for 220 millioner kroner vil efter det Aftenposten forstår, bli avvist når finansutvalget mandag på nytt skal behandle retningslinjene for bortfeste og salg av kommunal festegrunn.
 28. Det ville være absurd om vi skulle ta iranerne til Norge bare for at de skulle bli avvist på nytt.
 29. Mye tyder på at det iår vil bli avvist færre ansøker til den videregående skole enn det som har vært vanlig de senere år, fremholdt kirke og undervisningsminster Kjell Magne Bondevik på en pessekonferanse igår.
 30. De 11 asylsøkende iranerne som fortsatt er i Norge vil ikke bli avvist, men får være i Norge mens søknadene om asyl behandles.
Liknende ord:
norbli kvitt
swebli kvitt
norbli av
norbli av med
norbli feit
norbli tyst
norbli vant
Dine siste søk:
 1. bli avvistSiste søk

# Land Term
1 Flag barmaid
2 Flag skulptere
3 Flag enlardar
4 Flag allemannseie
5 Flag storartad
6 Flag nosa
7 Flag sjömil
8 Flag amfibisk
9 Flag rektangel
10 Flag anode
11 Flag lut
12 Flag pylon
13 Flag voluntarioso
14 Flag krympe
15 Flag consist of
16 Flag dumpy
17 Flag frånsäga sig
18 Flag robe

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1471 - sekunder.

mobiltelefon