logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for bukke:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbukke
enghøyaktning [v]: bow
spahøyaktning [v]: inclinarse ante, hacer una reverencia a
swehøyaktning [v]: buga
Avledede ord:bukkehornkløver, bukkeskjegg, Steinbukken, Steinbukkens vendekrets, bukke under, bukkeert
Eksempel:
 1. Det er blitt vanskeligere å få dem til å bukke og neie, men det er vel en del av tiden.
 2. Det ville være meningsløst dersom Christiania Spigerverk, som har stått lønnsomt på egne ben gjennom 10 års internasjonal stålkrise, derefter skulle bukke under for en statssbusidiert norsk konkurrent, sa statsråden, som håpet på et konstruktivt samarbeide mellom de to selskapene.
 3. Hvis ikke tollvesenet griper inn med skikkelig kontroll kan de som opptrer ærlig tvinges til selv å begynne med uregelmessigheter eller bukke under i konkurransen.
 4. Vi har bestemt at det er bedre å la kaffen gå tapt fremfor å la nasjonene bukke under, sa Wheelock.
 5. Av det må utledes at mennesker som ikke selv, på egne ben, klarer å ta seg frem til et hjelpesenter, de er i den største fare for å bukke under.
 6. Det fremstilles på lederplass som om Manglerud Star står i fare for å bukke under og at kravmentaliteten bare øker.
 7. Her ble han torturert og syk og han var like ved å bukke under.
 8. Jan Frostad som Osvald ; den livsglede han utstråler forvandles raskt til en gripende sterk studie i den sykdom han ikke vil bukke under for, men som selv ikke frodigheten kan redde ham fra.
 9. Kanskje er det ikke til å unngå at noen vil bukke under, men for mange andre små næringsdrivende er nettopp utvidede åpningstider den muligheten de har til å kunne konkurrere med de store kjedene.
 10. Må den spinkle kjærlighet og våpenløse uselvisk alltid bukke under i ulveflokken eller hyle med den ?
 11. Når Johannes Paul II viser langt større forståelse for polakkenes ideologiske frihetskamp enn for latinamerikanernes behov for så meget brød som må til for å overleve og beholde sitt menneskeverd, så har det med denne holdning å gjøre : det verste som i pavens øyne kan skje et menneske, er å bukke under for et ideologisk press, å se sin overbevisning trampet ned.
 12. Og så må du ta ham i hånden og bukke.
 13. På oppløpet åpnet den kjente låvedøren seg og Egil Flenes kunne bare bukke å ta imot seieren.
 14. Rovdyrbestanden, som nå er blitt for stor, vil overbeskatte planteeterne slik at endel av næringsgrunnlaget forsvinner, og en del av rovdyrene vil enten bukke under, eller trekke bort fra området.
 15. Selv kaktuser er begynt å bukke under, berettes det fra de verst tørkerammede områder i det vestlige og sydlige Afrika.
 16. Så ble protokollen inndradd og efternølere måtte bukke seg inn på teppet til sjefen og redgjøre for de ulykker, familieforhold og kommunikasjonsmidler som var forsinkelsens bitre årsak.
 17. Trykker vi dem ikke ned i fortvilelse som de må kjempe hårdt mot for ikke å bukke under ?
 18. Ulven derimot tar de svakeste dyrene, de som er dårlig til bens og antagelig ville bukke under likevel.
 19. De andre skal bukke og neie.
 20. Derfor har man fryket at det nye avtaleforslaget ville føre til at et stort antall små radiostasjoner ville bukke under.
 21. Det store overskyggende problem er hva landene skal gjøre for å redusere sin enorme utenlandsgjeld, uten selv å bukke under.
 22. Enkelte blomster klarer seg nettopp på det karrige jordsmonnet på Alvaret, arter som lett ville bukke under i bedre jord.
 23. Imidlertid nektet den lille vallaken å bukke under for sykdommen, og dette fighterinstinktet er nok en av grunnene til hans fremganger, fortsetter Nilsson.
 24. Kanskje bør vi folk vestfra bare bukke og trakke fordi vi får lov å bo i denne vinterbyen.
 25. Men det vil komme et tidspunkt da mellompartiene får valget mellom å si fra eller langsomt bukke under.
 26. Men i stedet for å bukke under for vår skjebne, mener Camus at vi bør se den i øynene og trekke de nødvendige konsekvenser.
 27. Som internert i NaziTyskland bestemte 21åringen seg straks for å gjøre alt hun kunne for å redde flest mulig norske fanger fra å bukke under i Hitlers dødsleirer.
Liknende ord:
norbuke
norbukk
norbukse
norbukte
norbulke
swebunke
swebuske
Dine siste søk:
 1. bukkeSiste søk

# Land Term
1 Flag annalkande
2 Flag tulip
3 Flag beinknokler
4 Flag cafe
5 Flag reflector
6 Flag quincuagésimo
7 Flag stridslystnad
8 Flag kjørefelt
9 Flag jordgubbe
10 Flag protest
11 Flag czarina
12 Flag picknick
13 Flag emendasjon
14 Flag little girl
15 Flag hitta
16 Flag tøyte
17 Flag herr
18 Flag constraining

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7309 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2840 - sekunder.

mobiltelefon