logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for dekke:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
nordekke
engbord [v]: set
allmenn [v]: cover
område [v]: cover
mulighet [v]: take in, include, cover
konstruksjon [v]: roof
forsikre [v]: insure, cover
spabord [v]: poner
allmenn [v]: tapar, cubrir
område [v]: cubrir, abarcar
mulighet [v]: abarcar, incluir, cubrir
konstruksjon [v]: techar
forsikre [v]: asegurar, proteger, cubrir
swebord [v]: duka
allmenn [v]: täcka
Synonymer:
 1. asyl, beskyttelse, dekning, fristed, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vern
 2. begrave, blende, dysse ned, dølge, fortie, gjemme, hemmeligholde, holde hemmelig, holde tilbake, mørklegge, skjule, skyve/stikke under en stol/stolen, sladde, tilbakeholde, tilsløre
 3. bekoste, betale, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønne
Avledede ord:avdekke, bedekke, bedekkende, dekketøy, dobbeltdekker, endekker, fordekket, isdekke, udekket, overdekke, plankedekket, dekke helt, dekke med skum, dekke med skyer, dekke med skifer, dekke med tegl, veidekke, være dekket med, mannsoppdekke, tildekke, asfaltdekke, dekke med et lag, dekke over, dekken, dekket av rim, snødekket, tildekket, dekkende, dekket
Eksempel:
 1. Floatinntektene fra næringslivet bidrar til å dekke noe av omkostningene som er påført av lønnsmottagerne.
 2. Frysja 33 er en allsidig privatdrevet fritidsklubb og aktivitetssenter, men utgjør eneste tilbud av denne typen og har ikke kapasitet til å dekke behovet i hele bydelen.
 3. Jobb i Oslo og Akershus endte med underskudd, og det søkes derfor både Oslo kommune og Akershus fylke om hjelp til å dekke underskuddet på 130 000 kroner med en halvpart på hver.
 4. Klubbadvokat Per A. Flod fryktet det knapt var nok til å dekke renteutgiftene.
 5. Lederen er mer nyntet på å dekke Regjeringens handlemåte når det gjelder planene og utbygging ev Etna / Dokka - vassdraget og handlingsprogrammet for enøk enn kraftdekningen.
 6. Maarten er et aksjeselskap med kommunen, Havnevesenet og Reiselivslaget som eiere, og Sundsvik sier at driften av båten skal dekke alle kostnader bortsett fra kapitalkostnadene.
 7. Medfølelse er kanskje et ord som kan dekke.
 8. SV vil påpeke at det er mange måter å dekke behovet for institusjonsplasser på uten å måtte bygge enorme institusjoner.
 9. Storbypolitikk er imidlertid noe mer enn hjelp for å dekke sosialbudsjettene.
 10. Under dekke av å kritisere uvettig bruk av sendetid i NRK, som eg er fullt ut enig med han i, antydar han at bare ein snakkar grautmål, kan ein brukas over alt i NRK.
 11. Vi bekrefter at Bokklubben Nye Bøker vil dekke de merutgifter som Profil har hatt ved delvis produksjon av det opplaget som tidligere var planlagt solgt gjennom Bokklubben Nye Bøker.
 12. Den internasjonale olympiske komite tar sikte på i fremtiden å dekke en del av omkostningene for alle deltagerlandene i olympiske leker.
 13. Arbeidsbelastningen på de tre legene på gynekologisk / føde og barselsavdelingen på Bærum sykehus er så stor at den overstiger langt det vanlige for kvinneklinikker i Osloområdet og gjør det umulig å dekke behovet for de folkerike kommunene Asker og Bærum.
 14. Av hensyn til pasientenes og personalets sikkerhet, og ikke minst for å kunne dekke de mange savn og behov denne gruppen har, er det nødvendig med god bemanning.
 15. De gaver som gis til bibelmisjon må fordobles i 1984, om vi skal kunne dekke det mest akutte behov.
 16. Den kan ikke dekke den alminnelige forruksutvikling og det store behovet knyttet til vekst og utvikling i norsk næringsliv, blir det fremholdt.
 17. Dersom vi greier å dekke opp underskuddet frem til 1990 ved energiøkonomiseringen er det positivt.
 18. Det betyr at de i 1978 ikke engang fikk inn nok til å dekke forhandleravansen, mens det må ha vært meget god lønnsomhet de senere årene, mener Østmoe.
 19. Det dreier seg om å holde tilbake de statlige midlene som skulle dekke driftstilskuddet til spesialistene og til poliklinisk virksomhet i fylket.
 20. Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved det faktum at nærmere 1520 prosent av et aktuelt årskull, ikke skal kunne dekke en eller annen funksjon i totalforsvaret.
 21. Det finnes andre alternativer som ikke er så omfattende, som kan dekke energibehovet frem til år 2000, sier han.
 22. Det finnes bare to nødaggregater på Værøy og Røst, og disse kan ikke dekke mer enn en tredjedel av kraftbehovet på 40005000 kilowatt nå i vinterhalvåret, sier Falch.
 23. Det het i avgjørelsen at erstatningen ble gitt for å dekke det tap som kunne sies å være en følge av omsetningssvikten i den periode da sperringene hadde stengt trafikken.
 24. Det vil alltid være bedrifter som kan komme i den situasjon at de ikke kan dekke sine utgifter.
 25. Det ville være et tilbakeslag om Staten skulle dekke utgiftene til omsorgen for de psykisk utviklingshemmede, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til Aftenposten.
 26. Dette gir oss mer enn nok til å dekke importen av de jordbruksvarene det ikke er lønnsomt å produsere her, som kjøtt, sukker og korn.
 27. Dette har ført til flere varetektsfengslinger, og det er ikke kapasitet nok til å dekke behovet.
 28. Dette skal dekke alt unntatt lønninger, forteller ungdomsskolerektoren.
 29. En tale skal være som en kvinnes skjørt - langt nok til å dekke det vesentlige og kort nok til å være interessant.
 30. Enten må inntektsnivået for bøndene ned, noe som vil øke avgangen og svekke produksjonen, eller så må de offentlige overføringene økes kraftig for å dekke tapet.
Liknende ord:
nordekk
nordekken
nordekket
engdeck
engdeice
engdelve
nordekan
Dine siste søk:
 1. dekkeSiste søk

# Land Term
1 Flag grådig
2 Flag barre
3 Flag speilblank
4 Flag utspringande
5 Flag åskåda
6 Flag gin
7 Flag defiant
8 Flag figur
9 Flag abejaruco
10 Flag descompensación
11 Flag specie
12 Flag danser
13 Flag dirigirse
14 Flag skyte fram
15 Flag filur
16 Flag försämras
17 Flag invitasjon
18 Flag emalje

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7894 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1082 - sekunder.

mobiltelefon