logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for distribuert:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

nordistribuert
engallmenn [?]: distributed
spaallmenn [?]: distribuidos
sweallmenn [?]: distribueras
Synonymer:adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt
Avledede ord:ikke distribuert, programvare distribuert gratis
Eksempel:
 1. Det meste av det han laget, ble distribuert som billige trykk, ikke beregnet på evigheten og heller ikke på kunstsamlerne, men snarere på dem som ville ha noe å pynte veggene sine med - for en stund.
 2. Hittil har vi brukt mellom to og tre millioner kroner for å markedsføre Lillehammer, sa Ole Sjetne, som spesielt nevnte den flotte brosjyren til 700 000 kroner som ble trykket i et opplag på 8000 eksemplarer hvorav det aller meste nu er distribuert.
 3. Hvor lang tid vil det ta å få posten distribuert når streiken avblåses ?
 4. IOCU vil for det første forsøke å få samlet inn, systematisert og distribuert tilgjengelig forbrukermateriell til bruk i undervisning.
 5. Jeg mener det ville være ønskelig å få de biologisk dyrkede matvarene distribuert for eksempel gjennom Gartnerhallen.
 6. 760 000 vareforsendelser ble distribuert til norske kunder ifjor.
 7. Algemengden er allerede større enn den var i Mjøsa da Mjøsaksjonen ble satt i gang på slutten av 70tallet ! fremgår det av en farvesprakende brosjyre som nå blir distribuert til befolkningen i alle de 14 kommuner i området.
 8. All post i de streikerammede byene blir sortert selv om det er streik, og post som inneholder livsviktige medisiner eller annet det er gitt dispensasjon for, blir distribuert opplyser han.
 9. Alle varene er ikke distribuert gjennom ham.
 10. Amnesty har distribuert, og han spør retorisk om det er denne som er Amnestys offentlige grunnlag for å avvise min rapport.
 11. Avishuset har kostet 41 millioner kroner, og er utstyrt med ny offsetpresse, som skal tas i bruk fra mai. Inntil da blir avisen trykt og distribuert fra det gamle avishuset.
 12. Bakgrunnen for beslagleggelsen er mistanke om at noen av filmene inneholder voldsscener som er i strid med norsk lov, og at filmene kan være ulovlig distribuert.
 13. Brosjyren, som bl.a. er distribuert gjennom innvandrernes egne organisasjoner, har avstedkommet positive reaksjoner fra andre deler av landet.
 14. Ca. 1450 postombærere og postsorterere i de fem største byene er tatt ut i punktstreik, og på disse stedene blir innkommet post hverken sortert eller distribuert.
 15. Competitions 1984 er forlengst distribuert til alle klubber i Norge.
 16. De ble så distribuert via et kontaktnett over hele verden.
 17. De er imidlertid blitt flinkere den siste tiden, og enda bedre vil nok rapporteringen bli når kommende nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening er distribuert.
 18. De falske sedler ble funnet i hendene på syv av bandens medlemmer i Israel, og var tenkt distribuert i USA, Israel og Europa.
 19. De fleste av de 10 000 eksemplarene av Regnguden frå Ixmal ble distribuert på Vestlandet.
 20. De hendige heftene er trykt i et opplag på 15 000 eksemplarer, som blir distribuert til offentlige kontorer og funksjonshemmedes organisasjoner.
 21. De vil bli distribuert på fergeforbindelsene til Kristiansand og Egersund, langs innfartsveiene til Rogaland og på en del turistinformasjonskontorer bl.a. i Oslo.
 22. Den blir både delt ut på utstillingen og distribuert til samtlige 34 000 skoleelever.
 23. Den siste delen av Matvareprogrammets forsyninger blir distribuert til de lokale myndigheter i Tchad.
 24. Den vil bli kjørt inn på EDB og distribuert til alle land, sa han.
 25. Denne platen har Widerøes Flyveselskap trykket i ca. 2000 eksemplarer med eget cover og distribuert til reisebyråer og forretningsforbindelser.
 26. Derefter ble den lagret og distribuert fra tempelet, sikhenes viktigste helligdom.
 27. Derfra blir Norges Jul distribuert til tusener av norsklesende amerikanere.
 28. Dernest har vi mottatt en bestilling fra selskapet om utleie av samband fra Romsås til andre kabelnett i Groruddalen, slik at selskapet kan få distribuert sine signaler til andre borettslag.
 29. Dessuten har Zappa vært så misfornøyd med sitt plateselskap CBS, at han en stund har distribuert sine plater selv, via postordre og gjennom salg under konsertene.
 30. Det engelske produksjonsselskapet regner med at 1984 innen utgangen av året er distribuert til de deler av kloden som det er naturlig at vil ta den.
Liknende ord:
swedistribuera
nordistribuere
swedistributiv
engdiatribe
nordiatribe
nordistansert
nordistingvert
Dine siste søk:
 1. distribuertSiste søk

# Land Term
1 Flag pot
2 Flag watch out
3 Flag taladora
4 Flag varsko
5 Flag pilau
6 Flag pelme
7 Flag längre bort
8 Flag utilitarism
9 Flag modesto
10 Flag underrettelse
11 Flag alltför frodig
12 Flag stjerneskudd
13 Flag temblequear
14 Flag recauchutar
15 Flag caciquear
16 Flag oversende
17 Flag hypertoni
18 Flag grotesk

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3407 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9609 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3201 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3951 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8066 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1762 - sekunder.

mobiltelefon