logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for eksistens:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noreksistens
engallmenn [n]: existence
filosofi [n]: existence, being
folk [n]: subsistence
tilværelse [n]: being, existing, living
spaallmenn [n]: existencia [f]
filosofi [n]: existencia [f]
folk [n]: subsistencia [f]
tilværelse [n]: existencia [f], vida [f]
sweallmenn [n]: existens
Synonymer:være, forekomme, eksistere
Avledede ord:eksistensminimum, eksistensialist, eksistensiell, ueksistens, preeksistens, sameksistens, eksistensialisme
Wiki:Annen betydning: Eksistens (matematikk) Eksistens er et grunnleggende fenomen innen filosofi og idehistorie. Begrepet ble første gang diskutert av Descartes, som hadde et positivistisk verdensbilde. Han mente at våre erfaringer og sanseinntrykk beviste vår eksistens.
Eksempel:
 1. City News av Davis Fishelson er en humoristisk fortelling om en undergrunnsavis og hvorledes utgiverne kjemper for sin eksistens.
 2. De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del, skriver avisen.
 3. Den ville lever i seg selv, det selskapelige menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens.
 4. Det polske spørsmål hadde satt vår egen eksistens på spill, sa Churchill, ikke bare imperiets, men nasjonens.
 5. Impotens, avmakt kretser også Worstward Ho om i sine abstraksjoner, men her er det ikke bare menneskets generelle avmakt overfor verden som omhandles, men skaperens avmakt overfor det skapte og omvendt ; hvordan de to opprettholder hverandre, om de begge er trette og heller vil gi opp sin eksistens, alltid.
 6. November var - og er preget av en stor kunstners desperate kamp for å overleve, i økende erkjennelse av dødens eksistens og nærhet.
 7. Poesien er det eneste objektive bevis på menneskets eksistens.
 8. Selv myndighetene i Tsjekkoslovakia er nødt til å anerkjenne vår eksistens.
 9. De kristne menighetene føler sin eksistens truet.
 10. De viktigste risker, som har med selve vår eksistens å gjøre, kan vi ikke gjøre noe med, hverken i tall eller konkrete vurderinger.
 11. Denne sabotasjen kan komme til å true selve verftets eksistens.
 12. Departementet ser det som en hovedoppgave å trygge de etablerte bedriftenes eksistens gjennom å legge forholdene til rette for nødvendige omstillinger og markedstilpasninger, ifølge Wickstrand.
 13. Det vil stå om klubbens eksistens, sier Anne Lise Andresen, formann i Spartacus.
 14. Dette er ingen lønnskamp, men en kamp for fagbevegelsens eksistens, sier fagorganiserte i Reykjavik.
 15. Letevirksomheten i nord må forseres for å sikre landsdelenes eksistens og økonomi, sa olje og energiminister Kåre Kristiansen på gårsdagens Kolbotnseminar.
 16. Man kunne forvente at en næring som baserer så mye av sin eksistens på privatbedrifter i et konkurrerende marked, hadde mer omtanke for den gren de sitter på.
 17. Motivasjon blant våre ansatte er en av de viktigste årsaker til at Norsk Data har hatt slik fremgang i sin 15 år lange eksistens.
 18. Mye tyder faktisk på at Norols eksistens rent prismessig ikke har tjent den norske forbruker, kommenterer Forsdahl.
 19. Norges Varemesse kan dokumentere nødvendigheten av sin eksistens gjennom støtteerklæringer fra våre sentrale organisasjoner for industri, handel, håndverk m.v.
 20. Uansett teknologiens imponerende mangfold og muligheter, så er det fortsatt biologien som danner grunnlaget for vår eksistens, understreket han.
 21. Vi vil selv gjerne få lov til å dø, hvis livet ikke lenger er noe liv, men en pinefull form for eksistens.
 22. Virkningen av det som gjøres, må ikke være med på å ødelegge deres egen eksistens.
 23. ANC, som med sine 72 års eksistens er den eldste av alle frigjøringsbevegelser på det afrikanske kontinent, ble forbudt i SydAfrika i 1960 og har senere i høy grad vært avhengig av å drive sin virksomhet fra utlandet.
 24. Alle de ti brenselsutsalg i indre by som ligger på kommunal tomtegrunn, blir trolig sikret fortsatt eksistens.
 25. Alle totalitære regimer - eneveldet, tsarismen, stalinismen, nazismen med sine efterlignere i øst og vest - er ikke først og fremst ute efter å bryte ned den fysiske eksistens, men menneskeverdet.
 26. Arbeisgivere uten særlig omtanke for annet enn egen rikdom, måtte presses til å imøtekomme selv de rimeligste og mest beskjedne krav fra arbeidere som kjempet for sin eksistens.
 27. Billigere kraft er et av flere viktige elementer det må satses på for å sikre fortsatt eksistens for Hunton, sier stortingsrepresentant Andersen til Oppland Arbeiderblad.
 28. Bjørg Viks stykke ble reddet fra denne skjebne, som hensikten var, ved den tragiske dimensjons nærvær i disse to middelaldrende kvinners ulike eksistens.
 29. Boikott har vært den hyppigste truselen mot OLs eksistens.
 30. Brobygging er stikkordet, mener Anne Staubo, som kjemper for Danseloftets eksistens.
Liknende ord:
noreksistere
noreksisjon
noreksaltert
noreksamen
noreksellense
noreksesser
noreksisterende
Dine siste søk:
 1. eksistensSiste søk

# Land Term
1 Flag fetma kring magen
2 Flag merluzo
3 Flag ifred
4 Flag utstrakt
5 Flag rightly
6 Flag mänsklighetskännedom
7 Flag fariseer
8 Flag aminosyra
9 Flag biológico
10 Flag debit
11 Flag fremmedgjøring
12 Flag infligir pérdidas
13 Flag løsgjøring
14 Flag störta iväg
15 Flag slit och släng-
16 Flag selvforsørget
17 Flag sette på frifot
18 Flag crackdown

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3186 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2091 - sekunder.

mobiltelefon