logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for eksportere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noreksportere
enghandel [v]: export
spahandel [v]: exportar
swehandel [v]: exportera
Eksempel:
 1. Det er klart, vi må eksportere for å kunne importere.
 2. Ungarnvennen Andropov innrømmet at det ikke kan bli tale om å eksportere revolusjon.
 3. De har forpliktet seg til ikke å eksportere kull til Storbritannia.
 4. Det er vanskelig å leve av å eksportere jordbruksprodukter, understreker han.
 5. Dette kjøpet gir oss anledning til å eksportere den teknologi vi har vært med på å utvikle og bygge opp i Nordsjøen.
 6. Efter at Nordic Bank ble 100 prosent DnCeiet har vi kunnet eksportere norsk kunnskap innen shipping, olje og energifinansiering på en langt bedre måte, sier Bjørn Bugge.
 7. Hvis vi i fremtiden ikke klarer å eksportere adskillig mer enn vi importerer, vil vår gjeld øke, selv om vi ikke opptar nye kreditter, sa Karcz.
 8. Imidlertid må ikke oppdretterne i dette området tenke på å eksportere blåskjell som er metallforurenset.
 9. Kraftlinjene fra Vestlandet til Østlandet går nå fullastet, men vi makter allikevel å eksportere kraft til utlandet.
 10. Kristiansand bør kunne eksportere byggeprosjekter, leiligheter, hytter og garasjer til Kontinentet.
 11. Så lenge det iranske regimet fortsetter den aggressive krigen mot vårt folk og hindrer oss i å eksportere olje gjennom Persiabukten, kommer vi til å lamme all virksomhet i Iran, skriver avisen.
 12. Vi må øke produktiviteten, produsere mer, eksportere mer.
 13. Vinmonopolet har hverken sans for eller interesse av å eksportere norsk akevitt.
 14. Vår industri må eksportere og internasjonalisere.
 15. A / S Austevoll Fiskeindustri regner med å eksportere mellom 600 og 800 tonn frossen vintersild til Japan neste år.
 16. Arbeidsgivernes organisasjoner har ved alle lønnsoppgjør sagt at med slike lønninger ville det bli vanskeligere å eksportere.
 17. Avisen skriver at departementet skal ha antydet at eventuelle tap kan kompenseres med at det for første gang gis anledning til å eksportere britisk gass til kunder på det europeiske kontinentet.
 18. Burde ikke myten om at man må ha solid feste i hjemmemarkedet for å kunne eksportere, avlives ?
 19. CIAstøtten til de antisandinistiske styrker har vært begrunnet med at sandinistenes forsøk på å eksportere sin revolusjon må stanses med makt.
 20. Datasaab fikk tillatelse av USAs handelsdepartement til å eksportere deler av radarsystemet, under forutsetning av at utstyret bare skulle brukes sivilt.
 21. De bedrifter som allerede driver eksport må eksportere mer for å holde hodet over vannet, fastslår han.
 22. De omstridte grenseavgiftene, som nå skal vekk, har virket slik at vesttyske bønder har kunnet eksportere til andre EFland med opptil 10 prosents subsidier.
 23. Den delen av industrien som skal leve av å eksportere sine produkter eller konkurrere på hjemmemarkedet, er bare målestokken for lagets konkurransedyktighet.
 24. Den oljen landet makter å eksportere går gjennom en rørledning til Tyrkia.
 25. Denne næring vil iår eksportere for 1,2 milliarder kroner, eller nesten 20 prosent av den samlede fiskeeksport.
 26. Dernest fikk norske myndigheter berettighet og varig avsmak for den kalde krigens vestlige tendens til å ville eksportere sitt system til de frigjorte koloniene.
 27. Dersom dette ikke lykkes og Nicaragua blir en satellittstat efter kommunistisk mønster, som ser det som sin oppgave å eksportere systemet også til de andre sentralamerikanske land, vil problemene ramme USA så sterkt at det klart vil gå ut over deres evne og vilje til å følge opp sin rolle som sikkerhetsgarantist i Europa.
 28. Derved velger vi oss en plass på offensiven og Norge vil kunne eksportere eftertraktet teknologi.
 29. Dessuten har det japanske regjeringspartiet nettopp programfestet at Japan ikke bør eksportere våpen.
 30. Dessuten trenger svensk forsvarsindustri å ha mulighet til å eksportere for selv å kunne overleve.
Liknende ord:
noreksponere
noreksersere
noreksistere
norekspandere
norekspertise
noreksploatere
noreksplodere
Dine siste søk:
 1. eksportere


Eksportere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) eksportere
Gerundio: eksporterende
Partisipp: eksportert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  eksporterer
 • du
  eksporterer
 • han
  eksporterer
 • vi
  eksporterer
 • dere
  eksporterer
 • de
  eksporterer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har eksportert
 • du
  har eksportert
 • han
  har eksportert
 • vi
  har eksportert
 • dere
  har eksportert
 • de
  har eksportert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  eksporterte
 • du
  eksporterte
 • han
  eksporterte
 • vi
  eksporterte
 • dere
  eksporterte
 • de
  eksporterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde eksportert
 • du
  hadde eksportert
 • han
  hadde eksportert
 • vi
  hadde eksportert
 • dere
  hadde eksportert
 • de
  hadde eksportert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal eksportere
 • du
  vil/skal eksportere
 • han
  vil/skal eksportere
 • vi
  vil/skal eksportere
 • dere
  vil/skal eksportere
 • de
  vil/skal eksportere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha eksportert
 • du
  vil/skal ha eksportert
 • han
  vil/skal ha eksportert
 • vi
  vil/skal ha eksportert
 • dere
  vil/skal ha eksportert
 • de
  vil/skal ha eksportert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle eksportere
 • du
  ville/skulle eksportere
 • han
  ville/skulle eksportere
 • vi
  ville/skulle eksportere
 • dere
  ville/skulle eksportere
 • de
  ville/skulle eksportere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha eksportert
 • du
  ville/skulle ha eksportert
 • han
  ville/skulle ha eksportert
 • vi
  ville/skulle ha eksportert
 • dere
  ville/skulle ha eksportert
 • de
  ville/skulle ha eksportert
Imperativ
bekreftende
 • du
  eksporter!
 • vi
  La oss eksportere!
 • dere
  eksporter!
Nektende
 • du
  ikke eksporter! (eksporter ikke)!
 • dere
  ikke eksporter! (eksporter ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag rent
2 Flag mjölkman
3 Flag intoxicar
4 Flag innsikte
5 Flag berusa
6 Flag predominate
7 Flag være venn med
8 Flag direction
9 Flag locus
10 Flag aladierna
11 Flag el más alto
12 Flag law
13 Flag máximo
14 Flag stampe til
15 Flag family man
16 Flag prove
17 Flag tuberculosis
18 Flag belyst

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2455 - sekunder.

mobiltelefon