logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for faste utgifter:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfaste utgifter
engforetak [n]: overhead, fixed costs, overhead costs
spaforetak [n]: gastos generales [mp]
sweforetak [n]: fasta utgifter
Eksempel:
 1. Kvantumet er blitt for lite, slik at de faste utgifter blir for store pr. stokk.
 2. Vi er inne i en utvikling der arbeidsledige og trygdede stadig oftere må oppsøke sosialkontorene, samtidig med at mennesker i større omfang enn tidligere ikke klarer sine faste utgifter selv om de er i arbeid, heter det i en pressemelding fra Norsk Sosionomforbund.
 3. Arne Wam er ikke enig i at det er nødvendig å se tallene for ikkefaste utgifter i forhold til de unges totalinntekter, og i forhold til hvor mye de enkelte grupper bruker til faste utgifter.
 4. Det aller meste av fylkets utgifter er imidlertid bundet opp av faste utgifter, ikke minst til lønninger.
 5. Eller det kan være enslige kvinner eller nyetablerte familier som ikke ser seg i stand til å klare en forsørgelsesbyrde i tillegg til andre faste utgifter.
 6. En tidligere polititjenestemann i Kripos redegjorde for tiltaltes økonomi i 1983 og viste til at han inntil 1. september det året hadde en disponibel månedlig inntekt på ca. 2000 kroner, da var faste utgifter og barnebidragene betalt.
 7. Faste utlegg kan ligge på drøye 2000 kroner pr. måned, men i tillegg kommer en rekke andre faste utgifter.
 8. I og med at det ofte legges til grunn for avslag på økonomisk sosialhjelp at søkeren har mer igjen til livsopphold enn minimumssatsene efter at de godkjente, faste utgifter er fratrukket, er det spesielt viktig at livsoppholdsbegrepet omfatter de livsnødvendigheter som alle efter vanlig oppfatning av levestandard skal være sikret, heter det.
 9. Markedsførerne mener derfor at kjøpekraften er høy i Osloområdet, selv om det i denne sammenheng ikke er tatt hensyn til faste utgifter.
 10. Men han understreker at enkelte faste utgifter kan man betale med å fylle ut en giroblankett selv.
 11. Mer og mer går til lønn og faste utgifter og rundt omkring i kommunene velger de å skjære i bokbudsjettene, forteller Granheim.
 12. Når 8085 prosent av inntektene, som i 1983 balanserte på vel 75 millioner kroner, går til dekning av faste utgifter, sier det seg selv at det som blir disponibelt til nye oppsetninger er marginalinntektene.
 13. Opptil 90 prosent av budsjettet går til å betale faste utgifter, i første rekke lønninger.
 14. Ved en distriktshøyskole er det konstatert at en kopieringsavgift hører med til elevenes faste utgifter.
 15. Vi har felleskonto for faste utgifter, og skyter inn like mye hver.
 16. Finne ut eksakt hvor mye man har i faste utgifter, planlegge hvor mye man kan bruke, og spare ut fra det.
 17. Begrunnelsen er at ektepar har en vesentlig del av de faste utgifter felles, som eks. boutgifter, telefon osv., slik at disse antas å leve billigere enn hva som går med ved to enkelthusholdninger.
 18. Bilgodtgjørelsen kan ha en fast del til å dekke faste utgifter som forsikring, veiavgift, garasjeleie osv. og en variabel del avhengig av antall kilometer.
 19. De eneste summene som går inn og ut på min bankkonto, er trygd og faste utgifter.
 20. De to poengterer at familien har fått adskillig høyere faste utgifter enn før, utgifter de ikke hadde hatt om datteren hadde vært frisk, og om de hadde blitt boende i rekkehuset.
 21. Derefter skal bedriften selv bære lønnsomkostninger og andre faste utgifter.
 22. Dertil kommer faste utgifter til strøm, telefon, assuranse, T.V., avis etc. ?
 23. Det er alminnelig antatt at kongressbesøkende legger igjen 40 prosent mer penger i eget forbruk siden de i de aller fleste sammenhenger får dekket alle sine faste utgifter, sier Raagholt.
 24. Dette dekker alle våre faste utgifter og gjør det også mulig for oss å opprettholde vår unike stab av teaterhåndverkere.
 25. Efter husleieøkningen er flere eldre som bor i institusjonene kommet i den situasjon at de må søke sosialhjelp for å ha noe å leve av når de faste utgifter er betalt.
 26. Forskjellen dekker faste utgifter, avskrivninger, renter, overskudd etc.
 27. Som i Sverige er det også her i landet slik at omkostninger pr. elev er høyere i utkantskoler enn i sentrale områder, hvor faste utgifter gjerne fordeles på flere.
 28. Sosialomsorgsloven gir imidlertid også full anledning til individuell behovsprøvet behandling, blant annet til klienter som har store reiseutgifter eller godtatte faste utgifter til bil, telefon og helsetjenester.
Liknende ord:
swefasta utgifter
Dine siste søk:
 1. faste utgifterSiste søk

# Land Term
1 Flag gjøre til et aksjebolag
2 Flag i vilken utsträckning
3 Flag territorial
4 Flag tilintetgjørelse
5 Flag midtgang
6 Flag effektivitet
7 Flag tanke
8 Flag fresende
9 Flag semantiskt
10 Flag catch in the act
11 Flag sikre papirer
12 Flag negociación
13 Flag nära
14 Flag unnfallenhet
15 Flag nummerskilt
16 Flag sagaz
17 Flag argumentoso
18 Flag muskatnøtt

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1173 - sekunder.

mobiltelefon