logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for favorisere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfavorisere
engallmenn [v]: favor, favor above others, give preferential treatment to
fordom [v]: discriminate in favor of
spaallmenn [v]: favorecer
fordom [v]: hacer discriminaciones en favor de
sweallmenn [v]: favorisera
Synonymer:støtte, understøtte, fremme, gagne
Eksempel:
 1. Slik reklame vil favorisere storannonsørene, påstår Nilsen og Johansen, og de små vil bli stående helt utenfor.
 2. Dette burde oppmuntre de politiske myndigheter til å favorisere nyopprettelse av private arbeidsplasser, sier han.
 3. Efter min mening er det liten grunn til å favorisere finansiering av nybygging fremfor finansiering av brukt.
 4. På grunn av situasjonen på markedet kan hverken svenske eller norske stålverk favorisere de grossister de selv eier.
 5. At organisasjonene har valgt å favorisere et enkelt selskap, synes jeg ikke er riktig.
 6. Bernt Bull fant det nødvendig å favorisere boligkooperasjonen og ønsket å beholde subsidieringen av dem.
 7. Blant de harde presanger til barn regner fabrikanter og importører med at foreldre og andre fortsatt vil favorisere modelltog og biler, mens de mykere pakker på presangbord vil inneholde brannsikre teddybjørner, stofftrykkutstyr og dukker som kan kles opp i både julenisse, klovne og legekostymer.
 8. Bonde Nielsensaken blir i dansk presse sammenlignet med to andre saker, der det danske rettssystem er blitt utsatt for skarp kritikk og beskyldninger om å favorisere høystående personer.
 9. Danske myndigheter skal nå favorisere sine egne, og de opptrer rent proteksjonistisk.
 10. De kaotiske forhold som preger en revolusjonsprosess vil favorisere ekstremister kontra demokrater.
 11. De kjemper for å beholde hver sin europaparlamentariker i et valgoppgjør som med sin karakter av indre politisk konfrontasjon, ventes å ville favorisere de to store partiene.
 12. De ønsker ikke Reagans gjenvalg, men vokter seg også for klart og tydelig å favorisere den demokratiske utfordrer Walter Mondale.
 13. Dersom man ikke har ektefelledelt beskatning, vil skattesystemet favorisere dem som har eller har hatt færre barn eller som av andre grunner, som f.eks. bosted, subsidiert barnehaveplass, arbeidsmuligheter og utdannelse, makter å opprettholde en mer lik yrkesdeltagelse for begge parter.
 14. Det skar seg imidlertid mellom henne og miljøvernaktivistene da de siste anklaget henne for å favorisere storindustrien på bekostning av miljøverninteresser i spørsmål om behandling av giftig avfall og industriutslipp.
 15. Det vil favorisere skatteydere med spesielt store fradrag.
 16. Et slikt system vil forøvrig favorisere kommunene som idag sliter med dårlig økonomi, på bekostning av Staten som for tiden har gode inntekter.
 17. Hydros opplegg med å ta med betydelige prosjekteringsarbeider i en del fabrikasjonskontrakter, vil favorisere de gruppene som disponerer både en betydelig ingeniørkapasitet og byggeverft som Akergruppen, Kværner og samarbeidsgruppen Norwegian Petroleum Consultants / Haugesund Mek. Verksted.
 18. I så fall burde de kunne lære seg til å favorisere hvilken som helst stemme, f.eks. pappas om de fikk samme chanse til å lytte til den.
 19. Ifølge boligrådmann Edv. Hiorth vil Husbankens opplegg idag favorisere dem som bygger i områder med lav tomtegrunnpris kombinert med lave opparbeidelseskostnader.
 20. Informerte kilder i administrasjonen gir uttrykk for håp om at utspillet vil svekke kritikken fra dem som bekylder USA for å favorisere hemmelige militære operasjoner på bekostning av diplomatiske virkemidler.
 21. Jeg kan derfor, i motsetning til Kr.F., ikke se at det er noen grunn til å ha som programerklæring i skattepolitikken at den ikke skal favorisere ekteskapet som samlivsform.
 22. Ligningsnevnden mente imidlertid at restaureringen var påkostninger som ikke kunne godtas som vedlikehold, og at det i så fall ville favorisere ham i forhold til de som bygget nytt.
 23. Liten grunn til å favorisere finansiering av nybygging fremfor finansiering av bruktboliger, sier utredningsleder Nils Terje Furunes.
 24. Også påstanden om at Kr.F. utpeker seg som spesielt opptatt av å benytte lovgivningen til å favorisere ekteskapet som samlivsform, fortoner seg noe tvilsom, dersom man skal vurdere saken ut fra et såpass viktig og aktuelt dokument som Skattekommisjonens innstilling.
 25. Prisdirektør Egil Bakke var tidligere direktør i Norges Industriforbund, og efter Øverbøs mening vil systemet med veiledende priser favorisere industrien som leverer varer til dagligvarehandelen.
 26. På den måten slepp Staten å favorisere sine eigne tilhengarar eller straffe motstandarar økonomisk.
 27. Slik må det nok som utgangspunkt være, ellers blir det for fordelaktig å oppebære inntekt i andre former enn rede penger, og det vil sterkt favorisere dem som har mulighet til å få en del av sin lønn i en slik form.
 28. Terrenget kan komme til å favorisere de blågule, og kanskje lukter det svensk triumf.
 29. Til tross for at den såkalte Gundermetoden sies å favorisere de beste langrennsløperne, er John glad for at denne metoden ikke benyttes i juniorVM.
 30. Vi har derfor beskjeden konkurranse, og myndighetene er redde for å favorisere oss.
Liknende ord:
norfavorisert
swefavorisera
swefavoriserad
engfavorite
norfabrikere
norfaktorisere
norfarsere
Dine siste søk:
 1. favorisere


Favorisere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) favorisere
Gerundio: favoriserende
Partisipp: favorisert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  favoriserer
 • du
  favoriserer
 • han
  favoriserer
 • vi
  favoriserer
 • dere
  favoriserer
 • de
  favoriserer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har favorisert
 • du
  har favorisert
 • han
  har favorisert
 • vi
  har favorisert
 • dere
  har favorisert
 • de
  har favorisert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  favoriserte
 • du
  favoriserte
 • han
  favoriserte
 • vi
  favoriserte
 • dere
  favoriserte
 • de
  favoriserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde favorisert
 • du
  hadde favorisert
 • han
  hadde favorisert
 • vi
  hadde favorisert
 • dere
  hadde favorisert
 • de
  hadde favorisert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal favorisere
 • du
  vil/skal favorisere
 • han
  vil/skal favorisere
 • vi
  vil/skal favorisere
 • dere
  vil/skal favorisere
 • de
  vil/skal favorisere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha favorisert
 • du
  vil/skal ha favorisert
 • han
  vil/skal ha favorisert
 • vi
  vil/skal ha favorisert
 • dere
  vil/skal ha favorisert
 • de
  vil/skal ha favorisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle favorisere
 • du
  ville/skulle favorisere
 • han
  ville/skulle favorisere
 • vi
  ville/skulle favorisere
 • dere
  ville/skulle favorisere
 • de
  ville/skulle favorisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha favorisert
 • du
  ville/skulle ha favorisert
 • han
  ville/skulle ha favorisert
 • vi
  ville/skulle ha favorisert
 • dere
  ville/skulle ha favorisert
 • de
  ville/skulle ha favorisert
Imperativ
bekreftende
 • du
  favoriser!
 • vi
  La oss favorisere!
 • dere
  favoriser!
Nektende
 • du
  ikke favoriser! (favoriser ikke)!
 • dere
  ikke favoriser! (favoriser ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag startsperre
2 Flag glemsom
3 Flag sakte
4 Flag certificar
5 Flag be
6 Flag arrebatado
7 Flag mån
8 Flag klausul
9 Flag prueba circunstancial
10 Flag anglofobi
11 Flag konferera
12 Flag ljudhärmande
13 Flag kataster
14 Flag kollegie-
15 Flag indikator
16 Flag rensing
17 Flag valutamäklare
18 Flag high school graduate

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1321 - sekunder.

mobiltelefon