logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for for det:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norfor det
engallmenn [?]: for the
spaallmenn [?]: para el
sweallmenn [?]: för
Synonymer:altså, av den grunn, da, derfor, dog, ergo, for den saks skyld, fordi, følgelig, hvorfor, i den hensikt, likevel, med det for øye, på grunn av, slik, som følge av det, til tross for det
Avledede ord:bære ansvaret for det, spare noen for detaljene, få betale for det, for det andre, for det første, for det meste, jeg er lei for det, til tross for det
Eksempel:
 1. 17 milliarder i rentefradrag betyr lavt regnet et skattetap på 89 milliarder for det offentlige.
 2. Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord.
 3. Ambassadørakademiet viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
 4. Annengenerasjons EF er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
 5. Ansvaret for det ligger like mye på Høyre som på Senterpartiet.
 6. Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
 7. Burnett discovers Dominco fra USAs Independent Telepicthers fikk en plastikkrose for det beste uavhengige programmet.
 8. De aggressive revolverjournalistene var visst to heller uskyldige vesener, for det ender med varm lunsj og vermouth og en lang, lang eftermiddag i haven.
 9. Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
 10. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det.
 11. Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed i nåde, vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
 12. Det er ingen tvil om at det er et reelt flertall for det i Stortinget, som det også er det i det norske folk.
 13. Det er store ord ; men det vesle boken står faktisk for det som loves.
 14. Det må være at du alltid står inne for det du har foretatt deg og ikke farer med løgn.
 15. En mann arbeider aldri for det alment beste, han arbeider for seg selv.
 16. Et stadig stigende antall Osloborgere er nå ikke lenger villige til å ofre flere nærfriområder eller ferdselsområder, hverken for det ene eller annet formål, og altså selv ikke for bevaring av hver eneste tomme av Marka.
 17. Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger, heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
 18. For det andre er det et spørsmål om aksentuering, hevder Holst.
 19. For det er ingen som er så fattig at han ikke eier noe han er redd for å miste, sier Havel.
 20. For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning, sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
 21. For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen, sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan levere både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
 22. For det første er det bare et spørsmål om prioritering, sier Holst.
 23. For det første er det klart at det ikke burde by på særlige problemer for norske politikere å innhente informasjoner om hva PLO står for.
 24. For det første finnes det en klar folkemajoritet for den tradisjonelle nøytralitetspolitikken, og for det andre skal vi vinne valget.
 25. For det første har vi ikke krevet dette, og vi aksepterer heller ikke at de er ledere av f.eks. efterforskning av straffesaker.
 26. For det første synes jeg det var en god fotballkamp, og jeg tror publikum skriver under på akkurat den attesten ; dette var ikke langt unna stor underholdning, sa Røste efterpå.
Liknende ord:
engfor rent
engforget
norfor at
norfordekt
norfordel
norfordelt
norforedlet
Dine siste søk:
 1. for detSiste søk

# Land Term
1 Flag dissonans
2 Flag avsondre spytt
3 Flag extort from
4 Flag vara på strålande humör
5 Flag publicidad
6 Flag rikta fel
7 Flag direkte årsak
8 Flag förväntansfull
9 Flag vannivå
10 Flag arkeologisk
11 Flag suicida
12 Flag bobby sox
13 Flag derive
14 Flag utfrågare
15 Flag petrified
16 Flag encallar
17 Flag pinka
18 Flag uthyra

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1290 - sekunder.

mobiltelefon