logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for fordekt:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfordekt
engvanskelig å forstå [a]: abstruse [formal], obscure, deep, esoteric, recondite [formal]
hemmelighet [o]: on the sly, in secret, secretly
bedrageri [o]: on the sly, on the quiet, secretly, underhandedly
hemlig [a]: covert, concealed, hidden, disguised, camouflaged
spavanskelig å forstå [a]: abstruso, oscuro, incomprensible
hemmelighet [o]: en secreto, sigilosamente
bedrageri [o]: a escondidas, a urtadillas, en secreto
hemlig [a]: escondido, disimulado, velado
swevanskelig å forstå [a]: fördold
hemmelighet [o]: förstulet
hemlig [a]: förtäckt
Synonymer:skjult, forlegen
Avledede ord:fordekte blikk, fordektig
Eksempel:
 1. Altså en fordekt portoforhøyelse og ingen service.
 2. Arne Treholt har ikke hatt et stort behov for å sende gradert materiale ut av landet, tvert om har han kunnet opptre relativt trygt innenlands som fordekt selger av Moskvas synspunkter og ideer.
 3. Det er en fordekt selvbiografi, mener Lægreid, som selv kjente dikteren gjennom ti år og har intervjuet ham flere ganger.
 4. Det er stortingsrepresentant Hallgrim Berg som sier dette i forbindelse med at Radio Oslo har avslørt hvordan enkelte nærradioer er villige til å selge fordekt reklametid.
 5. Det er vanskelig å sette ord på hva det er, det er så fordekt.
 6. Det var efter samråd med de to utvalg at man valgte å holde saken innen skytterkretser, forteller Flesland, som ser på seksjonsledernes handlemåte i denne saken som fordekt virksomhet.
 7. Det vil si at et firma som gjør bruk av kontraktører, og det i virkeligheten dreier seg om et fordekt arbeidstagerforhold, er forpliktet til å betale arbeidsgiveravgift.
 8. Dette er et fordekt kjøreavgiftssystem som rammer bilbrukerne ulikt, bryter med det prinsipp at man skal betale for bruk av tjenester - ikke for å unngå dem, og dernest skaper det miljøforstyrrelser, køer og opphopning av trafikk og trøbbel for byens borgere.
 9. Donassene skulle formes som ringer og stekes i smult, derav mistanken om at dette var en fordekt oppskrift på smultringer.
 10. Erik Hivju spilte akkurat passe fordekt politilegen som var lokket på glattisen.
 11. For det andre er det uhyre vanskelig å skille mellom den form for påvirkning som er en naturlig og nødvendig del av den politiske prosess i et åpent samfunn på den ene siden og fordekt agentvirksomhet på den annen.
 12. Hele dette adferdsmønster finner statsråden så fordekt og mistenkelig at han bare undrer seg over at det ikke forlengst har vakt myndighetenes oppmerksomhet.
 13. Hun understreker idag at det ikke skjedde noe fordekt hverken økonomisk eller på annen måte - i hennes tid i direktoratet.
 14. Hvis et firma bruker kontraktører, og det i virkeligheten er et fordekt arbeidstagerforhold, plikter firmaet å betale arbeidsgiveravgift og følge arbeidsmiljøloven.
 15. Hvis tapet ikke kommer, eller blir mindre enn fryktet, så blir avsetningen stående som en fordekt formue bygget opp av ubeskattet overskudd.
 16. Hvis utviklingen i verden går over til en sterkere væpnet konfrontasjon mellom supermaktene - fordekt eller delvis åpen - i MidtØsten eller utenfor VestEuropa, hvilke ressurser vil fortsatt være disponible for å forsvare vår frihet ?
 17. I realiteten er den nye ordning en fordekt portoforhøyelse uten at forbrukerne og næringslivet oppnår noe.
 18. Israelkritikk blir stemplet som åpen eller fordekt antisemittisme.
 19. Levtsjenko arbeidet i en avdeling som kalles Aktive Skritt, hvis hovedoppgave nettopp er desinformasjon og undergraving i Vest i form av åpenlys og fordekt propaganda, manipulasjoner av utenlandske dekkorganisasjoner, falsknerier, løgn og bedrag, sabotasjehandlinger og terrorisme med sikte på psykologiske virkninger og bruken av påvirkningsagenter.
 20. Men bakom tilløpene til en uavhengig politikk skimtes et annet motiv, mer fordekt, men i høy grad en kraft å regne med overalt i ØstEuropa : behovet for nasjonal selvhevdelse.
 21. Men jeg skulle tro at danske seere fulgte villigere med på løyene da handlingen i Taushetsplikt visstnok bygger på en lignende fordekt affære i dagens danske virkelighet, ledsaget av en offentlig debatt som ikke har avklart sakene.
 22. Og i et eller annet perspektiv er vi alle en slags påvirkningsagenter for våre standpunkter, støttet og betalt av våre lesere og meningsfeller, og selv påvirket av andres ideer og overtalelseskunster, der alt fra høyverdig argumentasjon til billig propaganda og fordekt konspirasjon blir brukt.
 23. På skolen lærte en litt psykologi og i dette fag noe om at de motiver og de egenskaper av sletteste art en tillegger andre, ofte ligger fordekt i en selv.
 24. Utgangspunktet har vært at det norske folk må informeres bedre om fordekt virksomhet i landet, slik at motstandskraften mot påvirkningsagenter øker, og at den enkelte mann og kvinne gir mer akt på spionene iblant oss.
 25. Ved at det åpnes for klart avgrenset reklame, vil man også nokså effektivt kunne sette bom for en videre utvikling i retning av snikreklame eller fordekt sponsorering.
 26. Denne eiendomsskatten er egentlig en fordekt boligskatt som vanlige husholdninger i byen utsettes for.
 27. Dessuten er det noe fordekt over denne stakkarsholdningen som eldre ofte blir møtt med.
 28. Det der kan tolkes som et fordekt frieri.
 29. Antydninger om at slik tekstTVvirksomhet i realiteten er fordekt reklame, avvises i Kultur og vitenskapsdepartementet.
 30. At det skulle eksisistere noen form for fordekt bordellvirksomhet eller spesialiserte småhoteller, vet ikke sosialarbeiderne noe særlig sikkert om, selv om enkelte huseiere nok har dyre - rom til leie for kortere tid, såvidt man har kunnet forstå.
Liknende ord:
norfordelt
engforest
engforfeit
engforget
norfor det
norforakt
norfordekket
Dine siste søk:
 1. fordekt



Siste søk

# Land Term
1 Flag clamour
2 Flag dra på det
3 Flag noggrann
4 Flag ganar
5 Flag stafett
6 Flag påfugl
7 Flag permisjon
8 Flag hylster
9 Flag trampa på
10 Flag inofficiell
11 Flag uaktsomhet
12 Flag supino
13 Flag aena
14 Flag corromper
15 Flag försedd med näbb
16 Flag asesinato premeditado
17 Flag motorsyklist
18 Flag hisse seg opp

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1296 - sekunder.

mobiltelefon