logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forlangende:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforlangende
engøkonomi [n]: demand
oppførsel [a]: demanding
spaøkonomi [n]: dempuste [f]
oppførsel [a]: exigente
sweøkonomi [n]: efterfrågan
oppførsel [a]: fordrande
Synonymer:
 1. befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, vilje
 2. begjæring, behov (terminologisk), fordring, krav, pretensjon, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, ønske
Eksempel:
 1. Kravstor er han i sitt forlangende om omfattende sendetid, denne TVsportens medarbeider hvis navn alene trolig kvalifiserer ham til nær sagt hvilken som helst oppgave i NRK - Sølve Grotmol.
 2. Og kravet til ansvar, som naturligvis innbefatter klart sosialt sinnelag, er like viktig som forlangende om mest mulig frihet for den enkelte.
 3. Arrangørenes første forlangende var 120 dollar pr. plass pr. døgn, en ågerpris som var ment å komme i tillegg.
 4. Bakgrunnen er at et vesttysk firma, som bl.a. formidler utleie av sommerhytter til egne landsmenn i deler av SydNorge, har fått forlangende fra vårt eget skattedirektorat om å skaffe til veie kvitteringskopier for utleie av hytter de seneste tre årene.
 5. Endelig er prisen for den knøttlille smurningsbua nå nede i 600 dollar mot 2500, som var det første forlangende.
 6. Holt / Knudsen ved ikke å avgi prøve på forlangende, VeeHaugen og Vindenes ved å ha brukt testosteron.
 7. I hans barndomshjem spilte alle søsknene piano - på farens forlangende.
 8. I motsatt fall burde en unnskyldning overfor bransjen være et rimelig forlangende ?
 9. Ikke bare var leiligheter et knapphetsgode, men de lave pristakster førte til forlangende av penger under bordet og et høyt faktisk prisnivå.
 10. Jeg hadde ikke lyst til å fortelle min britiske kollega at, som utlending bosatt i Storbritannia risikerer jeg seks måneders fengsel eller 2200 kroner i bot hvis jeg ikke kan fremvise mitt registreringskort med nummer, navn og signatur, på politiets forlangende.
 11. Kan De ikke selv høre hvor urimelig Deres forlangende er ? !
 12. Mannen syntes ledelsen ved fengslet gikk for langt i forlangende av persondata.
 13. Når bør man si nei på forlangende av personlige opplysninger fra offentlige, halvoffentlige eller private instanser ?
 14. Som godtgjørelse herfor har mitt rederi mottatt og vil motta i utenlandsk valuta betydelige beløp, som jeg er villig til på forlangende å spesifisere.
 15. Dersom det er riktig at Nordlys ikke vil betale Fotballforbundets forlangende, får vi den lenge efterlengtede saken.
 16. Arrangørene i Roma hadde ikke råd til å betale Lewis forlangende, som efter sigende skal være over 400 000 kroner bare for å stille opp.
 17. Bystyret har tatt konsekvensen av at det har redusert kravet og har sagt seg villig til å tilbaketale deler av kjøpesummen til kjøpere som sa ja takk til det første forlangende.
 18. Den summen Horne nevnte i fjernsynet, er ikke vårt forlangende.
 19. Det norske kravet om en erstatning på inntil en million kroner til hver av de 13 overlevende var sjømannsorganisasjonenes forlangende.
 20. Det ville være et rimelig forlangende at de som går inn for en slik fornyelse får utarbeidet en analyse over markedssituasjonen, før en baserer seg på en slik fornyelse.
 21. Efter sigende vil Snøgg gå ut med et forlangende på rundt 50 000 kroner.
 22. Jerv forlangte 110 000 kroner, et forlangende Mjøndalen ikke kunne godta.
 23. Og det som fra dommerens side ble gitt uttrykk for var at dette var et hensiktsløst forlangende overfor dommere, som hverken er berettgiet eller forpliktet til å ha noen mening om de lover de er satt til å håndheve, og som således i egenskap av dommere hverken kan være tilhenger av eller motstander av varetektsordningen.
 24. Så Ingrid skal betale skatt av sine London Maratoninntekter i England, selv om vi synes 37 575 pund er et drøyt forlangende på en premiesum på ca. 650 000 kroner, sier Leif Monsen, tidligere styremedlem i Friidrettsforbundet og en av Ingrid Kristiansens økonomiske rådgivere.
 25. Tidligere var ikke markedet i Japan interessant på grunn av forlangende om høy kvalitet og arbeidskrevende tekstiler.
 26. Ukorrekte opplysninger, tilfeldige vurderinger og generelle vendinger i en sosialrapport har efter vurdering av Datatilsynet ført til et forlangende om å slette hele rapporten.
Liknende ord:
norforaktende
norforbausende
norforbindende
norforenende
norforetagende
norforevigende
norforfarende
Dine siste søk:
 1. forlangendeSiste søk

# Land Term
1 Flag maske
2 Flag sentimental
3 Flag forkle
4 Flag psykiatri
5 Flag means of extermination
6 Flag mosey
7 Flag gunk
8 Flag kollaps
9 Flag hundse
10 Flag preparación
11 Flag framholde
12 Flag peek
13 Flag oppskrubbet
14 Flag vaccin
15 Flag amicably
16 Flag oas
17 Flag flære
18 Flag vallonsk språk

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1460 - sekunder.

mobiltelefon