logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for fortrenge:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfortrenge
engallmenn [v]: repress, suppress, oust, supplant
spaallmenn [v]: reprimir, expulsar, usurpar
sweallmenn [v]: undertrycka
Anagram:forgrenet
Eksempel:
 1. Det kan være fristende å fortrenge vonde opplevelser, men resultatet kan bli at plager som nervøsitet, angst og mareritt dukker opp flere år senere.
 2. Er det fare for at nye reklamefinansierte medier kan skade eller fortrenge den tradisjonelle avis sterke posisjon ?
 3. Idag må jeg bare forsøke å fortrenge det som skjedde for ikke å bli helt gal, sa Johansen i retten.
 4. Riktignok har kunsthåndverkerne og designerne en viktig plass ved skolen, men disse fagene bør ikke fortrenge billedkunsten.
 5. Vi har ikke som mål å rydde den ut, men fortrenge den fra vårt eget land.
 6. Barn har vanligvis mindre evne til å fortrenge sin angst enn voksne.
 7. Berglunds oppskrift på en god konfrontasjon er blant annet å bli deg bevisst hvorfor du er sint, og ikke fortrenge, benekte eller dekke over med andre følelser.
 8. De bestemmende myndigheter må snarest bli enige om å tilrettelegge forholdene for denne kategori utdannelsessøkende, slik at disse får den utdannelse de ønsker, uten å fortrenge ungdommen fra den v.g. skole.
 9. De mange yngre som nu søker arbeide representerer derfor ikke noe alternativ til den type virksomhet som vi vil dekke, og det blir således ikke tale om at vi skal konkurrere med eller fortrenge ordinært arbeidssøkende, understreker Bjørkevik.
 10. Det kan verden fortrenge.
 11. Det knytter seg imidlertid fortsatt en viss spenning til styrevalgene, da det efter vedtektene i selskapet er mulig å velge representanter fra de nye aksjonærgruppene inn i styret uten at de vil måtte fortrenge noen av dem som idag sitter i styret.
 12. Det skjer så mye at vi vel blir sløvet og forsøker å fortrenge det.
 13. Dette betydde at byen mistet arbeidsplasser, og utflyttingen fortsatte, mens øket arbeidsledighet har gjort det til et poeng ikke å fortrenge bedrifter fra kommunen.
 14. En slik bevisstgjøring kan være ganske plagsom og pinefull fordi erkjennelsen avslører sider ved oss selv vi helst ville fortrenge.
 15. Fettet flyter opp som tran, og dette vil forpeste området og fortrenge alt dyreliv.
 16. Folk flest har vanskelig for å akseptere sinne og prøver å fortrenge følelsen, benekte og dekke over den. men sinne er energi, som kan kanaliseres og uttrykkes på andre måter enn aggresjon.
 17. Forholdene må legges til rette for utdannelsessøkende voksne slik at de får den opplæring de ønsker uten å fortrenge ungdommen fra den videregående skolen, mener artikkelforfatteren.
 18. Forsvarsmekanismene bidrar til å fortrenge sjalusien i våken tilstand.
 19. Han beklager det hvis industripolitiske hensyn som fordyrer datakjøpet med 80 millioner kroner, skulle fortrenge etatens forvaltningsmessige behov.
 20. Her ble det rullet opp ting som en rekke mennesker i årtier hadde forsøkt å fortrenge for å kunne leve et normalt liv.
 21. Hun tror at noe av det farligste i dagens samfunn er vår hang til å fortrenge, våre forsøk på å glemme det som er skremmende.
 22. Hva kan ikke skje når du ripper opp i episoder du har brukt et menneskeliv på å fortrenge ?
 23. I 1972 kom ØstTyskland på tredjeplass i den uoffisielle rangliste, for så fire år senere å fortrenge USA fra annenplassen med 40 mot 34 gullmedaljer.
 24. Kunsten bør ikke fortrenge det dyriske, men tvert imot holde opp et bilde der mennesket kan se seg selv.
 25. Man har vært redd for at boligfinansieringen skulle fortrenge andre finansieringsformål.
 26. Men efterhvert som de vonde krigsår er i ferd med å bli fortid, har det nok vært en tendens til å fortrenge en samvittighetsgranskning om vår holdning til jødiske landsmenn.
 27. Men et slikt dobbeltliv vil normalt medføre hardere psykiske belastninger enn for en forbryter som skal skjule eller fortrenge andre ugjerninger, sier professor Leo Eitinger ved Universitetets psykiatriske klinikk i Oslo.
 28. Noen av de meget aktive, men få, motstandere av hallprosjektet kjemper for sine egne interesser, som fritt utsyn fra sine vinduer, og bør vurderes derefter, mens andre protesterer av frykt for at hallen skal fortrenge andre og like verdifulle tilbud.
 29. Penger er en side ved våre dagers OL som ikke bare skaper vanskeligheter for arrangørene, men som nok også har en tendens til å fortrenge det ideelle til fordel for det kommersielle.
 30. På grunn av økt fritid tror jeg de nye media vil få et sterkt oppsving i tiden som kommer og midlertidig fortrenge bokens tradisjonelt sterke plass.
Liknende ord:
norforbrent
engfortress
norfor mange
norforetrede
norforenende
norforene
norfontene
Dine siste søk:
 1. fortrenge


Fortrenge ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) fortrenge
Gerundio: fortrengende
Partisipp: fortrengt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  fortrenger
 • du
  fortrenger
 • han
  fortrenger
 • vi
  fortrenger
 • dere
  fortrenger
 • de
  fortrenger
8. Presens perfektum
 • jeg
  har fortrengt
 • du
  har fortrengt
 • han
  har fortrengt
 • vi
  har fortrengt
 • dere
  har fortrengt
 • de
  har fortrengt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  fortrengte
 • du
  fortrengte
 • han
  fortrengte
 • vi
  fortrengte
 • dere
  fortrengte
 • de
  fortrengte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde fortrengt
 • du
  hadde fortrengt
 • han
  hadde fortrengt
 • vi
  hadde fortrengt
 • dere
  hadde fortrengt
 • de
  hadde fortrengt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal fortrenge
 • du
  vil/skal fortrenge
 • han
  vil/skal fortrenge
 • vi
  vil/skal fortrenge
 • dere
  vil/skal fortrenge
 • de
  vil/skal fortrenge
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha fortrengt
 • du
  vil/skal ha fortrengt
 • han
  vil/skal ha fortrengt
 • vi
  vil/skal ha fortrengt
 • dere
  vil/skal ha fortrengt
 • de
  vil/skal ha fortrengt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle fortrenge
 • du
  ville/skulle fortrenge
 • han
  ville/skulle fortrenge
 • vi
  ville/skulle fortrenge
 • dere
  ville/skulle fortrenge
 • de
  ville/skulle fortrenge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha fortrengt
 • du
  ville/skulle ha fortrengt
 • han
  ville/skulle ha fortrengt
 • vi
  ville/skulle ha fortrengt
 • dere
  ville/skulle ha fortrengt
 • de
  ville/skulle ha fortrengt
Imperativ
bekreftende
 • du
  fortreng!
 • vi
  La oss fortrenge!
 • dere
  fortreng!
Nektende
 • du
  ikke fortreng! (fortreng ikke)!
 • dere
  ikke fortreng! (fortreng ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag automaton
2 Flag høytaler
3 Flag molestar con
4 Flag considerando
5 Flag llevarse bien
6 Flag algarabía
7 Flag skille det gode fra det onde
8 Flag handkle
9 Flag kavajkostym
10 Flag skjule seg
11 Flag considerar
12 Flag tilbøyelighet
13 Flag senaten
14 Flag fabrikere
15 Flag alga negra común
16 Flag adlyde
17 Flag clunk
18 Flag förenande

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Poder 1588 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1869 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2143 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1804 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2415 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3924 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2450 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2820 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5375 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5154 0 2017-05-29 14:15:12

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1379 - sekunder.

mobiltelefon