logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for forum:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engforum
normeeting [n]: forum [n]
historie [n]: forum [n]
spameeting [n]: foro [m]
historie [n]: foro [m]
swemeeting [n]: forum [n]
historie [n]: forum [n]
Synonymer:
 1. [n]: meeting [gt], group meeting [gt]
 2. [n]: assembly, meeting place, facility [gt], installation [gt]
Eksempel:
 1. This movement is like a forum or platform from which feminists speak out on womens issues.
 2. I saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
 3. A high school girl posting on a web forum hinting at underaged prostitution has been arrested.
 4. Helens forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.
 5. You should practice English with a friend or classmate. Maybe you could join an Internet forum or a language club.
 6. After reading Toms forum post, Mary resisted the impulse to post a crude reply.
 7. This forum is marvellous.
 8. This forum is great.
 9. I contribute to this forum almost every day.
 10. The forum looks lethargic; maybe its your diet.
 11. Thats a wonderful forum.
Resultater funnet i norsk ordbok
norforum
engmøte [n]: forum
historie [n]: forum
spamøte [n]: foro [m]
historie [n]: foro [m]
swemøte [n]: forum
Synonymer:
 1. albuerom, areal, en plass i solen, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tun
 2. alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, gang, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, kontor, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, sal, værelse
 3. forsamling, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Wiki:Forum var i likhet med agoraen møteplassene i den antikke verden. Dette var torg som ofte lå midt i sentrum. I tillegg til kjøp og salg av ulike varer, var markering av status en viktig ting her.
Eksempel:
 1. EDBlaben heter et nyopprettet forum for yngre mennesker som har behov for dataressurser til utviklingsoppgaver.
 2. EPS er idag det viktigste vestlige utenrikspolitiske forum utenom NATO.
 3. Sikkerhetsaspekter ved transport av farlig last var temaet for konferansen, som var arrangert i samarbeide mellom Nautisk Forum, Direktoratet for sjømenn og Rådet for arbeidstilsyn for skip.
 4. Soldatenes Venstrelag har hatt sine første møter, bl.a. på Akershus, opplyser Forsvarets Forum.
 5. Toalettforholdene skaper smittefare, uttaler en av tillitsmennene til siste nummer av Forsvarets Forum.
 6. Trege sarpinger oppdaget plutselig at de hadde fått et lag av mesterskapskaliber, og bak sto Beckman og nørte opp i entusiasmen ved å innføre sambarytmer i iskalde Sparta Amfi og ved å blande seg med alt folket, først og fremst på restaurant Forum.
 7. Trenger vi kvinnelitteratur ? er temaet for onsdagens debattmøte i serien Litterært Forum.
 8. Vin og Brennevin vil være et kultivert forum der i første rekke bransjens folk kan få førstehåndsopplysninger om import, kvalitet og regelverk, og holde seg ajour om alkoholdebatten i Norge.
 9. Vårens vakreste eventyr - sett fra artikkelforfatterens synspunkt - fant sted i Roma i slutten av mai. Da ble Forum Romanum invadert av en stor kran hvis oppgave det var å flytte en rekke store marmorfragmenter fra podiet til et av Forums landemerker, Castor og Polluxtemplet.
 10. DEN NORSKE CREDITBANK i Ski har etablert eget forum for ledere av små og mellomstore bedrifter.
 11. Da vil også seere i VestEuropa ha et forum som kan føre frem deres syn på det som sendes av TVprogrammer over grensene, sier Levy.
 12. Det er naturlig at det blir meningsbrytninger om et så brennbart politisk spørsmål som reklamefinansiering av privat radio og fjernsynsvirksomhet i et forum som Norsk Redaktørforening.
 13. Det er også et hyggelig forum å være i, og jeg har ikke tenkt å ødelegge den gode tonen, selv om jeg nok kommer til å si fra om enkelte ting efterhvert.
 14. Det var enighet om at et eget forum for koordinering av innsatsen på en bedre måte vil være ressursbesparende.
 15. Endelig har et sykehus fått et forum der pasientgrupper kan bli hørt og informert av sykehusets ledelse før viktige beslutningerblir tatt.
 16. Et stort fremskritt for skolen ; miljøet er blitt bedre og kadettenes tilknytning til leiren sterkere, leser vi i Forsvarets Forum.
 17. FN har ved dette vist at det er mulig å skape et forum for fredelige vedtak om omstridte og vanlige spørsmål, het det i forslaget fra AFCS.
 18. Finland har hatt sitt arkitekturmuseum i over 30 år, Sverige i ti, Danmark holder på å etablere et forum.
 19. Folk utenfor Bergen kan gjerne ringe 32 09 76, sier Pål Gjersum, en av arrangørene i Bergen Jazz Forum.
 20. For vår Europapolitikk er Europarådet meget viktig, eftersom det er det eneste europeiske forum hvor Norge er representert.
 21. Jeg vil faktisk spørre om det noe annet sted i Norge finnes et forum for meninger som er så åpent som Aftenposten.
 22. Kvinnesekretariatet har i de årene det har eksistert, vært av uvurderlig betydning for kvinneforskningen i Norge, og Forum stiller seg helt uforstående til at det nedlegges, heter det.
 23. Men er et slikt telefonprogram det rette forum for slike alvorlige emner ?
 24. Meningen er, forklarer Sigrun Bjørge Berge, - å eksponere oss selv, samtidig som vi ønsker å slippe til andre uorganiserte kunstnere, som kanskje ikke har noe egnet forum for utstilling av sine arbeider.
 25. Meningen med Filmgruppe 84 er å skape et forum for uavhengige regissører, som også vil stå friest mulig i forhold til produsentene.
 26. Metallbørsen i London omsetter relativt små kvanta, og har mer vært et forum for spekulasjon enn for leveranser.
 27. Mitt umiddelbare inntrykk er at Vestunionens ministerråd virkelig mener alvor med sin erklæring om å reaktivisere organisasjonen og gjør den til et forum for sikkerhetsog forsvarspolitikk i VestEuropa.
 28. NATO har i dag store nok konvensjonelle styrker til at SovjetUnionen ikke vil risikere et angrep på VestEuropa, sier forskningssjef Ragnvald Solstrand ved Forsvarets forskningsinstitutt til Forsvarets Forum.
 29. Også Fremskrittspartiet var invitert, sier Barth, - men fant at dette neppe ville være noe lydhørt forum for dets oppfatninger.
 30. Politikerne trenger dessuten et forum der de trygt kan drøfte saker uten å veie sine ord på gullvekt.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweforum
engmöte [n]: forum
historie [n]: forum
normöte [n]: forum
spamöte [n]: foro [m]
historie [n]: foro [m]
Synonymer:armbågsrum, gårdsplan, idrottsplats, lekplats, nisch, plats, ROM, rotunda, spelrum, stadion, ställe, torg, alkov, auditorium, aula, bad, cell, gång, hall, kontor, kvarter, sadel, församling, grupp, konferens, kongress, konvent, möta, rendezvous, råd, samling, sammankomst, seans, session, synod, ting, träff, utvald
Wiki:Forum kallas en plats, där en viss debatt eller liknande äger rum eller skall äga rum. I juridisk mening avses med forum den domstol eller annan instans där ett mål eller ärende skall avgöras. Vilken domstol som är rätt forum avgörs genom forumregler, vilka i den svenska lagen återfinns i 10 kap rättegångsbalken.
Liknende ord:
engform
sweform
engfoam
engfocus
engfor
engforay
engforce
Dine siste søk:
 1. forumSiste søk

# Land Term
1 Flag yacer
2 Flag snodig
3 Flag ferdselsåre
4 Flag portugis
5 Flag chitón
6 Flag our
7 Flag knyte opp
8 Flag musikalsk opplest
9 Flag preliminär
10 Flag glimt
11 Flag sarracina
12 Flag volver a arreglar
13 Flag red tape
14 Flag encogimiento
15 Flag rådpläga
16 Flag visvas
17 Flag saldista
18 Flag atten

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 573 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1215 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2782 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1274 - sekunder.

mobiltelefon