logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forvalter:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforvalter
engrettsvitenskap - mann [n]: administrator, trustee
rettsvitenskap - kvinne [n]: administratrix, trustee
sparettsvitenskap - mann [n]: administrador [m], fideicomisario [m]
rettsvitenskap - kvinne [n]: administradora [f], fideicomisaria [f]
swerettsvitenskap - mann [n]: förvaltare
Synonymer:
 1. anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjef
 2. pengebehandler, samfunnsviter, økonom
Eksempel:
 1. Som forvalter av skattebetalernes tidligere foretatte investeringer... og det oppsiktsvekkende er at han ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skatteyderne har investert.
 2. Det er et todelt bygg med en ekspedisjons og møteromsfløy på ca. 2000 kvm som skal være ferdig den 15. mai, samt en kontorfløy som bygges i Tform til den eksisterende bygningen og som skal være ferdig den 1. juli, sier forvalter Reidar Aker ved Idrettens Hus til Aftenposten.
 3. Høyre har makten i Oslo, og partiets sentrale politikere må forstå at de forvalter uerstattelige verdier for en masse mennesker, sier han.
 4. Man må huske på at embedsmenn og funksjonærer i den offentlige forvaltning ikke eier noe, de forvalter.
 5. Men, heter det i dommen, en forvalter må ikke plassere seg selv i en situasjon hvor hans interesser kan komme i konflikt med hans forpliktelser.
 6. Men vi oppfatter inngangsdøren til marka som noe vi forvalter på vegne av det store fellesskapet i Oslo.
 7. Sammenhengen er den at dette kontor, Bydelsutvalgenes Felleskontor som organiserer Rusken, også forvalter statlige midler til opprustningstiltak av utemiljø.
 8. Sikkerheten representerer halvparten av de pengene byrået forvalter for IATAselskapene i løpet av to måneder, sier Sandberg, som understreker at man har gjennomgått regnskapene og budsjettforslaget for 1985, og at man har funnet en meget positiv tendens.
 9. Vi har også lagt inn programmer for andre viktige funksjoner i fjøset, sier forvalter Aas.
 10. Aker Eiendom, som forvalter den store eiendommen Dokkveien 1, har da også lagt stor vekt på å få kulturen inn i Vika.
 11. At lokale folkevalgte organer forvalter budsjettmidler og administrativt ansvar, hører til kommunelovens privilegier.
 12. Audun Rekstens prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Alf Nordhus, sa mandag på vegne av sin klient at dagens forvalter av formuen, Auduns halvsøster Grace, var manipulert inn i fellesformuen av faren, Hilmar Reksten.
 13. Bakgrunnen for dette er at det fortsatt er de enkelte rådmenn som forvalter personalboligene innen sin sektor.
 14. Barn forvalter en urimelig liten del av kulturbudsjettene i de nordiske land, fremholdt Jens Pedersen, som er formann i Den nordiske arbeidsgruppen om barn og kultur.
 15. Bl.a. på bakgrunn av dokumentasjonen i denne rapporten ble det ved årsskiftet 1983 / 84 etablert kontakt mellom Kommunal og arbeidsdepartementet og Forbruker og administrasjonsdepartementet som forvalter husleiereguleringsloven.
 16. Bydelsutvalg 39 på Bygdøy har sett nærmere på driften av Kongeskogen, og på et møte i utvalget fortalte forvalter Bernt Aas fra Bygdøy Kongsgård og fylkesskogmester Torfinn Knudtsen om hva som gjøres for å bevare denne naturperlen midt i storbyen.
 17. DE to store i norsk petroleumsvirksomhet, det statlige Statoil og det halvstatlige Hydro, forvalter naturligvis på sin måte et bredt nasjonalt engasjement.
 18. Dagens natunernideer krever imidlertid at man forvalter dyrebestandene uten økonomiske sideblikk.
 19. De forvalter en formue som er almeneie.
 20. De som forvalter kapitalen, ser at vi har utviklingsmuligheter og vil derfor øke sin interesse for oss.
 21. De strenge krav til objektivitet man må stille til statsmonopolet gjør at man herefter må gå til dem man vet forvalter sannheten og de demokratiske idealer.
 22. Den dårlige - og uærlige forvalter setter pengene først og bruker dem til å få makt over andre eller på en manipulerende måte vinne fordeler for seg selv.
 23. Den kloke og gode forvalter setter pengene inn i tjenestens sammenheng, hvor hans forhold til ting er herrens, og hans forhold til mennesker er vennens.
 24. Denne kassen, som for SaintEtiennes vedkommende skal være kommet opp i ca. 25 millioner franc - ca. 23 millioner kroner - forvalter klubbens president som han vil - enten han vil la dem ligge på kistebunnen til bruk i dårlige tider, gi dem som ekstrabelønning til spillere når de har gjort en særlig god innsats på banen, eller til å kjøpe opp nye spilleress.
 25. Derimot ønsker jeg å ta opp spørsmålet om Norges Bank forvalter sine ressurser på en forsvarlig måte til bedriftens og samfunnets beste.
 26. Dessuten vil Tjenestemannslaget gå til felts mot statsbyråkratene - formalistiske og omstendelige byråkrater som forvalter et unødvendig komplisert regelverk.
 27. Det er Statens bygge og eiendomsdirektoratet som forvalter Statens boliger, men en rekke grener av Staten har sin egen boligforvaltning.
 28. Det er Televerket som forvalter telegrafloven, som sier at enhver som vil ha sender og mottager må ha konsesjon.
 29. Det er ikke små beløp Kirkens Nødhjelp forvalter.
 30. Det er oppsiktsvekkende at livselskapene på denne måte forvalter milliardbeløp for sine forsikringstagere uten å føre regnskap med midlene overfor den enkelte kunde.
Liknende ord:
norforfatter
engforester
engforgather
norfor alle
norforakte
norforbryter
norfordeler
Dine siste søk:
 1. forvalterSiste søk

# Land Term
1 Flag falle på
2 Flag reclaimable
3 Flag entrelazarse
4 Flag discomposing
5 Flag jodisere
6 Flag servil
7 Flag med kinnskjegg
8 Flag bomba de incendios
9 Flag sexual
10 Flag lende
11 Flag sidrumpa
12 Flag con patas
13 Flag engorde
14 Flag landskvinne
15 Flag gardert
16 Flag fyrhjulsdrift
17 Flag spela bort
18 Flag revers

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 111 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6685 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1364 - sekunder.

mobiltelefon